Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Joko luit: Pal­lo-Kar­hu­jen edustus aloit­taa jo pian val­mis­tau­tu­mi­sen ensi kauteen – Kai Puonti jatkaa pää­val­men­ta­ja­na

Toimittajalta: Onko di­gi­ta­li­saa­tio hyvä vai huono asia?

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Tut­ki­mus: Si­sä­il­mas­ta oi­rei­le­va van­hem­pi ra­por­toi useam­min lapsen saavan oireita koulun si­sä­il­mas­ta – van­hem­man oireilu hei­jas­tuu jopa lapsen ko­ke­miin si­sä­il­ma­oi­rei­siin

-
Kuva: Jarmo Kontiainen/arkisto

Vanhemman sisäilmaoireilu vaikuttaa siihen, kuinka todennäköisesti tämä raportoi lapsen oireilevan koulun sisäilmasta. Asia käy ilmi tuoreesta THL:n ja Työterveyslaitoksen tutkimuksesta.

Tutkimuksessa selvisi, että mikäli vanhempi liittää omat oireensa sisäilmaan, liittää hän todennäköisemmin myös lapsen oireet koulun sisäilmasta johtuvaksi. Vanhempi raportoi sitä useammin lapsen sisäilmaoireilusta, mitä vaikeampia oireita hän kokee itse.

Yhteys havaittiin myös kysyttäessä oireita lapselta itseltään. Jos lapsen vanhempi kertoi oireilevansa sisäilmasta, myös lapsi raportoi enemmän oireita koulun sisäilmaan liittyen.

Psykologi Sanna Selinheimon mukaan vanhempien havainnoiminen on lapselle normaali tapa oppia ja perheiden käyttäytymismallien vaikutuksesta lasten oireiluun ja siitä kertomiseen tarvitaan lisätietoa.

– Tässä osoitetaan ensimmäistä kertaa, että vanhempien raportoimat oireet ja käsitykset heijastuvat jopa lapsen itsensä raportoimaan sisäilmaan liitettyyn oireiluun, Selinheimo toteaa tiedotteessa.

Professori Juha Pekkasen mukaan vanhemman sisäilmaoireiden vaikutus lapsen oireiluun oli voimakkaampi kuin kosteusvaurioiden tai sisäilman epäpuhtauksien oireita lisäävä vaikutus. Pekkasen mukaan vanhemman vaikutus oireisiin on tärkeää huomioida oireilevan lapsen hyvinvoinnin edistämisessä sekä sisäilmakyselyjä tulkittaessa.

Tutkimuksen tulokset eivät muuttuneet, vaikka analyyseissä huomioitiin koulurakennusten sisäilman laatu, vanhempien ja lasten allergiset sairaudet sekä perheen sosioekonominen tilanne. Yhdenmukainen tulos havaittiin kahdessa erillisessä aineistossa.

THL:n ja Työterveyslaitoksen tutkimuksessa selvitettiin vanhempien ja lasten sisäilmaoireraportointiin vaikuttavia tekijöitä. Tutkimus on julkaistu The Indoor Air -tiedejulkaisussa. Tutkimuksen aineistona käytettiin kahta toisistaan riippumatonta kyselytutkimusaineistoa. Toiseen kyselyyn vastasi yhteensä 1617 alakouluikäistä lasta ja toinen heidän vanhemmistaan ja toisessa 611 alaikäisen lapsen vanhempaa.