Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Joko luit: Pal­lo-Kar­hu­jen edustus aloit­taa jo pian val­mis­tau­tu­mi­sen ensi kauteen – Kai Puonti jatkaa pää­val­men­ta­ja­na

Toimittajalta: Onko di­gi­ta­li­saa­tio hyvä vai huono asia?

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Lukijalta

Lu­ki­jal­ta: Hir­si­kou­lu entisen postin ton­til­le Kuu­sa­mos­sa

Kasvatus-ja sivistyslautakunnassa oli 29.11 kokouksessa esityslistalla pykälä numero 100 ” Kuntalaisaloite Hirsikoulun rakentamisesta Kuusamon keskustaan”.

Kuntalaisaloitteen oli allekirjoittanut 145 kuusamolaista. Aloite ei saanut kannatusta lautakunnassa. Hyvä kysyä miksi ei? Sitä voi tiedustella lautakunnan jäseniltä. Lopulta tein Kuntalaisaloitetta täydentävän esityksenkin, mikä kokonaisuudessaan alla.

Mielestäni meidän olisi korkea aika, myös käytännössä panostaa nuorten hyvinvointiin, puheiden sijaan. Kuusamo voisi olla edelläkävijä panostamalla rohkeasti nuoriin jotta annamme sekä positiivisen singaalin sekä kuusamolaisille kuin myös perheille muualla ympäri Suomen jotka mahdollisesti miettivät Kuusamoon muuttoa.Puhutaan kustannuksista. Esim. sisäilmaongelmaiset koulukiinteistöt (mm. Nilon ala- ja yläkoulu) Kuusamossa ovat jo nyt nielleet huomattaman summan rahaa ja tulevaisuudessa entistä enemmän. Myös sisäilmaongelmista aiheutuvien terveyshaittojen kustannukset kunnan taloudessa on huomioitava,tosin menetetyn terveyden arvoa ei yksilön kannalta voi edes mitata rahassa.

”Kun nyt on kovasti mietitty Kuusamon ydinkeskustan elävöittämistä, tässä olisi varmasti toimiva vaihtoehto myös siihen.

Vanha nuorisotalo Winssi joutuu myös etsimään uusia tiloja. Tässä voitaisiin samalla ratkaista tilaongelma yhdistämällä uusi nuoristotalo hirsikoulun yhteyteen Kuusamon keskustaan keskeiselle paikalle ns. entisen postin ja Kitkantien välisille L -muotoiselle isolle tontille. Kun nyt on kovasti mietitty Kuusamon ydinkeskustan elävöittämistä, tässä olisi varmasti toimiva vaihtoehto myös siihen: 2-3 kerroksinen - hirsikoulu- ja nuoristotalo sekä uusi linja-autoasema kokonaisuus Ervastin aukiolta aina Keilahallillle ja Kitkantien tottien välille yltävälle kokonaisuudelle.

Minun mielestä Kuntalaisaloitetta ja esitystäni tulisi viedä eteenpäin jatkoselvittelyyn kokonaisuutena osana Kuusamon keskustan kehittämissuunnitelmia. Jätin eriävän mielipiteen lautakunnan päätöksestä, joka ei kannattanut kuntalaisaloitetta ja aloitettani.

Alla jättämäni täydennysesitykseni jonka jätin pöytäkirjan liitteeksi.

Esitän että ’Kuntalaisaloite Hirsikoulun rakentamisesta Kuusamon keskustaan’ otetaan jatkopohdintaan ja suunnitteluun, koska koulurakennuksemme keskustassa ovat käymässä vääjättömästi vanhaksi sekä niissä on ilmennyt toistuvia sisäilmaongelmia varsinkin Nilon ala- ja yläkoulun puolella. Siten kuntalaisaloitteen ideaa kannattaa meidän kaikkien avoimesti jatkotyöstää sekä selvittää eri vaihtoehtoja.

Esimerkiksi voisi olla, että rakennetaan 2-3 kerroksinen puuhirsikoulu 600-800 oppilaalle ns. entisen postin liiketontille mukaan lukien Kitkantieltä ostetut tontit ja hyväksi käyttäen keilahallin parkkipaikkaa ja urheilukenttää. Kokonaisuudessa alueen liikenne- ja parkkipaikkaratkaisut voidaan miettiä uudella tavalla siten, että koululaiselle tulee toimiva kokonaisuus koulualueen ja keilahallin/liikuntakentän alueelle sekä myös hyödyntäen liikuntakeskuksen liikuntatiloja ja parkkipaikkoja. Samaan yhteyteen suunniteltaisiin yhdessä nuorisovaltuuston kanssa uudet nuorisotilat. Siten koulutilat olisivat koulukäytössä päivisin ja iltaisin nuorisotilana ja muina kokoontumistiloina yhdistyksille ja järjestöille. Samaan yhteyteen palautettasiin myös linja-autoasema Ervastin aukiolle. Kokonaisuutena hanke on keskustaa voimakkasti elävöittävä kokonaisuus.

Meidän tulee ymmärtää että Nilon koulu rakenteet vanhentuvat sekä sisäilmahaasteet ovat olleet jatkuvia. Ylläpito-ja korjausrakentaminen tulee todella kalliiksi jo nyt ja etenkin tulevaisuudessa kaupungille. Esitetty vaihtoehto tukisi keskustan elävöittämistä. Hanke toteutettaisiin esimerkiksi Pudasjärven mallin mukaisesti elinkaarimallilla. Tyhjilleen jääneet koulurakennukset voitaisiin ehkä tontteineen laittaa myyntiin asuntotuotantoon. Tässä hankkeessa panostettaisiin monipuolisesti Kuusamon lapsiin ja nuoriin