Keskusta
Kahvila, uusi pubi, liikekiinteistöremontti – Kuusamon keskusta heräilee vuosikymmenten talviunilta

Kah­vi­la, uusi pubi, lii­ke­kiin­teis­tö­re­mont­ti – Kuu­sa­mon kes­kus­ta he­räi­lee vuo­si­kym­men­ten tal­vi­unil­ta

06.02.2019 05:00
Qupla avaa todennäköisesti ystävänpäivänä – Alakertaan pubi, ylös yökerho

Qupla avaa to­den­nä­köi­ses­ti ys­tä­vän­päi­vä­nä – Ala­ker­taan pubi, ylös yökerho

06.02.2019 05:00
Keskusta julkaisi erälinjauksen ja julistautuu erämyönteiseksi puolueeksi

Kes­kus­ta jul­kai­si erä­lin­jauk­sen ja ju­lis­tau­tuu erä­myön­tei­sek­si puo­lueek­si

31.01.2019 18:00
Lukijalta

Lukijan kirje: Juha Sipilä: Mitä on saatu aikaan?

30.01.2019 14:00
"Meistä on kovaa vauhtia tulossa helmenharmaa yhteiskunta" – Ministeri Annika Saarikko latasi faktat pöytään ja peräsi lapsistrategiaa hallituksen listalle

"Meistä on kovaa vauhtia tulossa hel­men­har­maa yh­teis­kun­ta" – Mi­nis­te­ri Annika Saa­rik­ko latasi faktat pöytään ja peräsi lap­si­stra­te­giaa hal­li­tuk­sen lis­tal­le

22.01.2019 14:00

Kes­kus­tan kun­nal­lis­jär­jes­tö vaa­tii ­Koil­lis­maan val­ta­tei­tä pää­väy­lik­si

27.12.2018 12:00

Säk­ki­nen va­lit­tii­n ää­nes­tyk­sen jälkeen kun­nal­lis­jär­jes­tön va­ra­pu­heen­joh­ta­jak­si – myös joh­to­kun­taan tuli muu­tok­sia

27.12.2018 12:00
Vielä 1980-luvulla valtuustoon oli kova pyrky, mutta enää uusia on hankala houkutella mukaan – Pitkäaikaiset keskustapäättäjät Liisa Siikaluoma ja Reijo Ronkainen muistelevat 70 vuotta täyttävän kunnallisjärjestön vaiheita

Vielä 1980-lu­vul­la val­tuus­toon oli kova pyrky, mutta enää uusia on hankala hou­ku­tel­la mukaan – Pit­kä­ai­kai­set kes­kus­ta­päät­tä­jät Liisa Sii­ka­luo­ma ja Reijo Ron­kai­nen muis­te­le­vat 70 vuotta täyt­tä­vän kun­nal­lis­jär­jes­tön vai­hei­ta

30.09.2018 09:00
Keskustan ehdokaslistalle tunkua Iijokilaaksossa – jäsenäänestys pudottaa puolet pyrkijöistä

Kes­kus­tan eh­do­kas­lis­tal­le tunkua Ii­jo­ki­laak­sos­sa – jä­sen­ää­nes­tys pu­dot­taa puolet pyr­ki­jöis­tä

29.08.2018 20:00
Kolumni

Ala­ker­ta: Kes­kus­ta lupasi kym­me­nien mil­joo­nien kou­lu­in­ves­toin­nin silmät ummessa – us­ko­mat­to­man löperöä val­mis­te­lua

01.06.2018 05:00
Kuusamon kirkonkylän keskustalta kolme ehdokasta maakuntavaaliin – tässä he ovat

Kuu­sa­mon kir­kon­ky­län kes­kus­tal­ta kolme eh­do­kas­ta maa­kun­ta­vaa­liin – tässä he ovat

09.05.2018 05:00

Kes­kus­ta hajosi ää­nes­tyk­ses­sä: viisi äänesti puo­les­ta ja kaksi vastaan

29.03.2018 05:00
Keskustan Antti Kaikkonen vakuuttaa soten toteutuvan – Kuusamossa toivotaan rajua nostoa kuljetustukeen

Kes­kus­tan Antti Kaik­ko­nen va­kuut­taa soten to­teu­tu­van – Kuu­sa­mos­sa toi­vo­taan rajua nostoa kul­je­tus­tu­keen

13.03.2018 05:00
”Maaseudun ihmisten välille on kyhätty Berliinin muuria” – Tämä selvisi, kun paliskunnat kysyi Koillismaan viljelijöiltä poroista

”Maa­seu­dun ih­mis­ten välille on kyhätty Ber­lii­nin muuria” – Tämä sel­vi­si, kun pa­lis­kun­nat kysyi Koil­lis­maan vil­je­li­jöil­tä po­rois­ta

19.02.2018 18:08
Maaseudun tulevaisuus: Väyrynen eri aikataulussa itse perustamansa puolueen kanssa

Maa­seu­dun tu­le­vai­suus: Väy­ry­nen eri ai­ka­tau­lus­sa itse pe­rus­ta­man­sa puo­lueen kanssa

08.02.2018 12:43

Kun­nal­lis­jär­jes­tön pu­heen­joh­ta­ja Mika Määttä leh­des­sä: "Kuu­sa­mon kes­kus­ta ei vaadi po­ron­hoi­to­lain uu­dis­ta­mis­ta"

25.01.2018 09:00
"Eihän meillä ole varaa lopettaa elinkeinoja", sanoo Posion keskustan kunnallisjärjestön puheenjohtaja Olavi Lehtiniemi – Taivalkosken kunnallisjärjestön puheenjohtaja puhuu torstaina

"Eihän meillä ole varaa lo­pet­taa elin­kei­no­ja", sanoo Posion kes­kus­tan kun­nal­lis­jär­jes­tön pu­heen­joh­ta­ja Olavi Leh­ti­nie­mi – Tai­val­kos­ken kun­nal­lis­jär­jes­tön pu­heen­joh­ta­ja puhuu tors­tai­na

20.12.2017 10:55
Esityksen tekijä: Porot aitaan tai pohjoisemmaksi

Esi­tyk­sen tekijä: Porot aitaan tai poh­joi­sem­mak­si

18.12.2017 09:00
Porotilan isäntä: Harkitsen keskustasta eroamista

Po­ro­ti­lan isäntä: Har­kit­sen kes­kus­tas­ta eroa­mis­ta

18.12.2017 09:00
Porot aitaan vai ei? Tästä keskustan kunnallisjärjestössä äänestettiin – ja tätä mieltä eri osapuolet ovat asiasta

Porot aitaan vai ei? Tästä kes­kus­tan kun­nal­lis­jär­jes­tös­sä ää­nes­tet­tiin – ja tätä mieltä eri osa­puo­let ovat asiasta

18.12.2017 09:00