Kun­nal­lis­jär­jes­tön pu­heen­joh­ta­ja Mika Määttä leh­des­sä: "Kuu­sa­mon kes­kus­ta ei vaadi po­ron­hoi­to­lain uu­dis­ta­mis­ta"

https://www.iijokiseutu.fi/

Keskustan Kuusamon kunnallisjärjestön puheenjohtaja Mika Määttä kirjoittaa 24. tammikuuta Iijokiseudussa, että Kuusamon keskusta ei vaadi poronhoitolain uudistamista, eikä ”missään nimessä vapaan laidunnusoikeuden poistamista”, toisin kuin Iijokiseudun jutussa oli esitetty.

Aloitteessa Määttä kertoo kunnallisjärjestön vaativan puoluekokoukselta sitä, että keskustapuolue ryhtyy ”viivyttelemättä etsimään ratkaisuja poronhoitoon liittyvien ristiriitojen vähentämiseksi eri elinkeinoja vastakkain asettelematta”.

Kirjoituksensa Määttä päättää lauseeseen, ”eri elinkeinojen yhteensovittamisessa riittää aina siis työtä, mutta yhtään elinkeinoa meillä ei ole varaa kieltää tai rajoittaa”.