Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Joko luit: Pal­lo-Kar­hu­jen edustus aloit­taa jo pian val­mis­tau­tu­mi­sen ensi kauteen – Kai Puonti jatkaa pää­val­men­ta­ja­na

Toimittajalta: Onko di­gi­ta­li­saa­tio hyvä vai huono asia?

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Tiestö
"Työtä oli paljon" – yksityistiet saatiin heräteltyä Taivalkoskella mukaan kunnan tuen piiriin, muuten tiekunnat ja asukkaat olisivat joutuneet pian kaivamaan kuvettaan

"Työtä oli paljon" – yk­si­tyis­tiet saatiin he­rä­tel­tyä Tai­val­kos­kel­la mukaan kunnan tuen pii­riin, muuten tie­kun­nat ja asuk­kaat oli­si­vat jou­tu­neet pian kai­va­maan ku­vet­taan

04.04.2023 11:00
Tilaajille
Valtatien 20 tie- ja liittymäjärjestelyt Pudasjärvellä jatkuvat

Val­ta­tien 20 tie- ja liit­ty­mä­jär­jes­te­lyt Pu­das­jär­vel­lä jat­ku­vat

19.05.2021 10:16 1
Tilaajille
Lukijalta: Patoniementien kunto luo turvattomuutta – allekirjoita vetoomus tien korjaamisen puolesta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Pa­to­nie­men­tien kunto luo tur­vat­to­muut­ta – al­le­kir­joi­ta ve­too­mus tien kor­jaa­mi­sen puo­les­ta

29.03.2021 09:53 1
Tilaajille
Valkoisista varoitusviivoista voi nopeassa vauhdissa muodostua optinen harha, joka pahimmillaan ohjaa ohittamaan sulkuviivan kohdalla: "On kuskin vastuulla katsoa, missä ohittaminen on mahdollista"

Val­koi­sis­ta va­roi­tus­vii­vois­ta voi no­peas­sa vauh­dis­sa muo­dos­tua optinen harha, joka pa­him­mil­laan ohjaa ohit­ta­maan sul­ku­vii­van koh­dal­la: "On kuskin vas­tuul­la katsoa, missä ohit­ta­mi­nen on mah­dol­lis­ta"

30.09.2020 11:00
Tilaajille
Uhanalaiset horkkakatkerot pelastettiin "hirveällä kiireellä" Liikasenvaaran tieremontin alta – kasvihotelli helli erityisen suojeltavaa lajia

Uhan­alai­set hork­ka­kat­ke­rot pe­las­tet­tiin "hir­veäl­lä kii­reel­lä" Lii­ka­sen­vaa­ran tie­re­mon­tin alta – kas­vi­ho­tel­li helli eri­tyi­sen suo­jel­ta­vaa lajia

19.09.2020 04:00
Tilaajille
Vaaraa liikenteelle ja rikki menneitä renkaita – Huolta aiheuttaneen Oivantien kunnostus alkoi vihdoin Posiolla

Vaaraa lii­ken­teel­le ja rikki men­nei­tä ren­kai­ta – Huolta ai­heut­ta­neen Oi­van­tien kun­nos­tus alkoi vihdoin Po­siol­la

25.06.2020 04:00
Tilaajille
Kuusamossa päällystetään kesällä pitkiä pätkiä _ Rukajärventielle, Vuotungintielle ja Tolpanniemeen uusi pinta

Kuu­sa­mos­sa pääl­lys­te­tään kesällä pitkiä pätkiä _ Ru­ka­jär­ven­tiel­le, Vuo­tun­gin­tiel­le ja Tol­pan­nie­meen uusi pinta

25.03.2020 11:00
Tilaajille

Kes­kus­tan kun­nal­lis­jär­jes­tö vaa­tii ­Koil­lis­maan val­ta­tei­tä pää­väy­lik­si

27.12.2018 12:00
Kajaanissakin huoli Koillis-Suomen pääväylistä – Kajaanin kaupunginhallituksen puheenjohtaja: erityisolosuhteet jätetty raakasti sivuun

Ka­jaa­nis­sa­kin huo­li ­Koil­lis-Suo­men pää­väy­lis­tä – ­Ka­jaa­nin kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja: eri­tyis­olo­suh­teet jätetty raa­kas­ti sivuun

11.12.2018 16:00
Neljä miljoonaa euroa ei riitäkään koko Kitkantielle suunniteltuun remonttiin – suunnitelmasta jäämässä pois yksi liikenneympyrä ja 700 metriä kunnostettavaa aluetta

Neljä mil­joo­naa euroa ei rii­tä­kään koko Kit­kan­tiel­le suun­ni­tel­tuun re­mont­tiin – suun­ni­tel­mas­ta jää­mäs­sä ­pois yksi lii­ken­ne­ym­py­rä ja 700 metriä kun­nos­tet­ta­vaa aluetta

07.12.2018 05:00
Lukijalta

Lu­ki­jal­ta: Koil­lis­maan teitä ei jätetä hoi­ta­mat­ta – kes­kei­set reitit kuu­lu­vat jat­kos­sa­kin kor­keim­paan tal­vi­hoi­to­luok­kaan

04.12.2018 12:00
Kolumni

Ulla Par­viai­sen ko­lum­ni: Työtä teiden eteen – Pää­väy­lä-ase­tuk­sen ul­ko­puo­lel­le jääneet tiet eivät jää oman onnensa nojaan ja hoi­ta­mat­ta

04.12.2018 10:00
Koillismaan valtatiet eivät päässeet pääväyliksi, mutta vieläkin tärkeämpi lobbaamisen paikka on vasta tulossa – Ouluntien merkityskin on siinä suurempi: "Varsinkin kun Koillismaalle on vain kumipyöräyhteys"

Koil­lis­maan val­ta­tiet eivät pääs­seet pää­väy­lik­si, mutta vie­lä­kin tär­keäm­pi lob­baa­mi­sen paikka on vasta tulossa – Ou­lun­tien mer­ki­tys­kin on siinä suu­rem­pi: "Var­sin­kin kun Koil­lis­maal­le on vain ku­mi­pyö­räyh­teys"

04.12.2018 05:00