Kuvagalleria: Maail­man parhaat kum­pa­re­las­ki­jat näyt­ti­vät jälleen Rukalla tai­to­jaan

Minne mennä: Free­sty­le­hiih­toa Ru­kal­la, jou­lu­lau­lu­ja ja -myy­jäi­siä – katso tästä Koil­lis­maan menot

Päätoimittajalta: Muis­te­taan näin lä­hes­ty­vän joulun alla, että ku­lut­ta­mis­ta tär­keäm­pää on vä­lit­tä­mi­nen

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kitkantie
"Lumatta ankanpoikatetta on kasvamassa joutsen" – milnkälaista väriä sinä saat poskiisi Kuusamo cityn paraatiraitista, sitten lopulta?
Kolumni

"Lu­mat­ta an­kan­poi­ka­tet­ta on kas­va­mas­sa jout­sen" – miln­kä­lais­ta väriä sinä saat pos­kii­si Kuusamo cityn pa­raa­ti­rai­tis­ta, sitten lo­pul­ta?

06.09.2021 04:00
Tilaajille
Mihin ihmistä tarvitaan?

Mihin ihmistä tar­vi­taan?

27.02.2020 04:17
Kahvila, uusi pubi, liikekiinteistöremontti – Kuusamon keskusta heräilee vuosikymmenten talviunilta

Kah­vi­la, uusi pubi, lii­ke­kiin­teis­tö­re­mont­ti – Kuu­sa­mon kes­kus­ta he­räi­lee vuo­si­kym­men­ten tal­vi­unil­ta

06.02.2019 05:00
Katso video! Katkenneesta runkojohdosta tursui vettä tielle Kone Pajulan kohdilla – Kitkantien liikenne poikki ainakin yöhön saakka: "Vedenpaine tulee laskemaan"

Katso video! Kat­ken­nees­ta run­ko­joh­dos­ta tursui vettä tielle Kone Pajulan koh­dil­la – Kit­kan­tien lii­ken­ne poikki ainakin yöhön saakka: "Ve­den­pai­ne tulee las­ke­maan"

22.01.2019 10:04
Neljä miljoonaa euroa ei riitäkään koko Kitkantielle suunniteltuun remonttiin – suunnitelmasta jäämässä pois yksi liikenneympyrä ja 700 metriä kunnostettavaa aluetta

Neljä mil­joo­naa euroa ei rii­tä­kään koko Kit­kan­tiel­le suun­ni­tel­tuun re­mont­tiin – suun­ni­tel­mas­ta jää­mäs­sä ­pois yksi lii­ken­ne­ym­py­rä ja 700 metriä kun­nos­tet­ta­vaa aluetta

07.12.2018 05:00
Gobo-heittimet eli valoprojektorit piirtävät luontoaiheita tien pintaan ja uudelle aukiolle

Go­bo-heit­ti­met eli va­lo­pro­jek­to­rit piir­tä­vät luon­to­ai­hei­ta tien pintaan ja uudelle au­kiol­le

07.12.2018 05:00
Yrittäjät pistivät hihat heilumaan – Kuusamon Wanha pirtti tuo jouluiloa Kitkantielle vapaaehtoisvoimin

Yrit­tä­jät pis­ti­vät hihat hei­lu­maan – Kuu­sa­mon Wanha pirtti tuo jou­lu­iloa Kit­kan­tiel­le va­paa­eh­tois­voi­min

12.11.2018 10:30
Lukijalta

Lu­ki­jal­ta: Näky oli loh­du­ton, kun Va­lin­ta­ta­lo mou­ka­roi­tiin maan tasalle – ra­ken­ne­taan tilalle oma­lei­mai­nen ja tun­nel­mal­li­nen puisto

22.10.2018 12:00
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Kit­kan­tien re­mon­tis­ta on saatava päätös tänä vuonna – tässä syy

11.06.2018 05:00
Hidastaen tölläyskin helpottuu – ”Viihtyisyys lisää keskustan kaupallista vetovoimaa": Keskustan tiesuunnitelma nähtävillä

Hi­das­taen töl­läys­kin hel­pot­tuu – ”Viih­tyi­syys lisää kes­kus­tan kau­pal­lis­ta ve­to­voi­maa": Kes­kus­tan tie­suun­ni­tel­ma näh­tä­vil­lä

08.06.2018 15:52
Lukijalta

Lu­ki­jal­ta: Jos Kuu­sa­mon ydin­kes­kus­tan elin­voi­man hu­pe­ne­mis­ta ha­lu­taan hil­li­tä, se ei tapahdu liik­ku­mi­sen ja py­sä­köi­mi­sen han­ka­loit­ta­mi­sel­la

07.05.2018 16:00
Kolme pysäköintialuetta Kuusamon keskustaan – pitkittäispysäköinti tulee Kitkantielle

Kolme py­sä­köin­ti­aluet­ta Kuu­sa­mon kes­kus­taan – pit­kit­täis­py­sä­köin­ti tulee Kit­kan­tiel­le

24.04.2018 05:00
Lukijalta

Lu­ki­jal­ta: Miten di­gi­ai­ka trans­for­moi Kit­kan­tien pros­pek­tit verkon os­to­put­kel­le? - osa 2 -

23.04.2018 18:00
Lukijalta

Lu­ki­jal­ta: Kit­kan­tien le­ven­nys – kuka sitä tar­vit­see? Ny­kyi­set kul­ki­jat sopivat hyvin ilman le­ven­nyk­siä­kin

22.03.2018 14:00
Nyt puhuu kansa: Karhupatsas ”varpaanpesualtaan” tilalle ja vinoparkeista ei luovuta

Nyt puhuu kansa: Kar­hu­pat­sas ”var­paan­pe­sual­taan” tilalle ja vi­no­par­keis­ta ei luovuta

22.03.2018 12:00
Vinoparkki vai pitkittäisparkki? Missä on karhupatsaan paikka? – Kerro millaisen Kitkantien sinä haluat

Vi­no­park­ki vai pit­kit­täis­park­ki? Missä on kar­hu­pat­saan paikka? – Kerro mil­lai­sen Kit­kan­tien sinä haluat

15.03.2018 15:38
Nyt vinoparkkien puolesta kampanjoi myös iso Kitkantien kiinteistönomistaja: "Ei ihminen lähde lounastamaan paikkaan, jonne on pitkä kävelymatka parkkipaikalta"

Nyt vi­no­park­kien puo­les­ta kam­pan­joi myös iso Kit­kan­tien kiin­teis­tö­no­mis­ta­ja: "Ei ihminen lähde lou­nas­ta­maan paik­kaan, jonne on pitkä kä­ve­ly­mat­ka park­ki­pai­kal­ta"

06.03.2018 05:00
”Puita vähemmäksi ja säilyttäkää vinoparkit!  – Kitkantien yleisötilaisuus veti parikymmentä kiinnostunutta

”Puita vä­hem­mäk­si ja säi­lyt­tä­kää vi­no­par­kit!  – Kit­kan­tien ylei­sö­ti­lai­suus veti pa­ri­kym­men­tä kiin­nos­tu­nut­ta

08.02.2018 05:00
Nyt pääsee sanomaan sanansa neljäntienristeyksen suunnitelmista – tilaisuus ensi viikolla

Nyt pääsee sa­no­maan sanansa nel­jän­tien­ris­teyk­sen suun­ni­tel­mis­ta – ti­lai­suus ensi vii­kol­la

01.02.2018 08:49
Kulje kuvien ja tarinoiden mukana halki itsenäisyyden vuosikymmenten Koillismaalla

Kulje kuvien ja ta­ri­noi­den mukana halki it­se­näi­syy­den vuo­si­kym­men­ten Koil­lis­maal­la

05.12.2017 19:41