Otimme selvää: Kuu­sa­mon seu­ra­kun­ta­vaa­lien eh­do­kas­lis­tat jul­kais­taan maa­nan­tai­na, mutta ju­ri­dis­ta syytä pant­taa­mi­sel­le ei ole ollut

Toimittajalta: Sur­ma­no­ron nimen tarina on synkkä, kuten voit arvata

Luitko jo: Anu Pentik päästi toi­mit­ta­jan seu­raa­maan ta­val­lis­ta työ­päi­vään­sä, joka alkaa aina klo 5

Mainos: Lataa Koil­lis­sa­no­mat-so­vel­lus ja lue uu­tis­vir­taa pu­he­li­mes­sa tai tab­le­tis­sa - ohjeet tästä

Mainos: Paikallista tietoa ja ymmärrystä – tutustu Koillissanomiin 1 kk 1 €

Nyt pääsee sa­no­maan sanansa nel­jän­tien­ris­teyk­sen suun­ni­tel­mis­ta – ti­lai­suus ensi vii­kol­la

Kaavaluonnos neljäntienristeyksestä.
Kaavaluonnos neljäntienristeyksestä.
Kuva: Ely-keskus

Kitkantien, Ouluntaipaleen ja Kitronintien suunnitelmia esitellään ensi viikolla yleisöllä.

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ely-keskus) on yhteistyössä Kuusamon kaupungin kanssa laatimassa tie- ja rakennussuunnitelmaa maanteiden 18 857 (Kitkantie ja Ouluntaival) ja 18 856 (Kitronintie) parantamiseksi Kuusamon keskustassa.

Suunnitelmat koskevat Ouluntaipaletta välillä Oulangantieltä Neljäntienristeykseen ja siitä Kitkantietä liikuntakeskukselle saakka. Kitronintielle päin parannuksia tehdään Kirkkotien risteykseen asti. Samassa yhteydessä parannetaan myös Kuusamon kaupungin Kitkantiehen liittyviä katuja siltä osin kuin hanke aiheuttaa niille toimenpiteitä.

Suunnitelmat perustuvat vuonna 2015 laadittuun Kuusamon keskustan kehittämissuunnitelmaan. Kehittämissuunnitelmassa esitetään uudet ajoneuvoliikenteen ja kevyen liikenteen liikennejärjestelyt, pysäköintiratkaisut, istutukset, valaistus ja muut kadunkalusteet.

Ely-keskus kertoo, että suunnittelun alussa tarkistettiin kehittämissuunnitelmaratkaisujen ajantasaisuus. Hankkeen tiesuunnitelma valmistuu keväällä 2018 ja rakennussuunnitelma loppuvuoden 2018 aikana. Hanke pyritään toteuttamaan erillisrahoituksella lähivuosien aikana.

Ely-keskuksen mukaan hankkeen tärkeimpinä tavoitteina on parantaa maanteiden ja katujen liikennetilaa, liikenteen toimivuutta ja Kuusamon keskustan taajamakuvaa.

Luonnoksia tiesuunnitelmasta esitellään yleisölle keskiviikkona 7.2. klo 17.30 - 19 Kuusamon kaupungintalon valtuustosalissa.