joukamo kortesalmi
Kortesalmi ilmoitti eroavansa kirkosta: ”Vaalikauden mittainen savotta tullut päätepisteeseensä”

Kor­te­sal­mi il­moit­ti eroa­van­sa kir­kos­ta: ”Vaa­li­kau­den mit­tai­nen savotta tullut pää­te­pis­tee­seen­sä”

07.12.2018 15:00
Joukamo Kortesalmi ei "halunnut opettajaksi eikä herranakaan ollut hyvä olla", joten hän palasi Kuusamoon, alkoi kalastajaksi ja sitten lomittajaksi – nyt hän ostaa perikunnilta metsiä ja tähtää tuhannen hehtaarin omistajaksi

Joukamo Kor­te­sal­mi ei "ha­lun­nut opet­ta­jak­si eikä her­ra­na­kaan ollut hyvä olla", joten hän palasi Kuu­sa­moon, alkoi ka­las­ta­jak­si ja sitten lo­mit­ta­jak­si – nyt hän ostaa pe­ri­kun­nil­ta metsiä ja tähtää tu­han­nen heh­taa­rin omis­ta­jak­si

04.10.2018 14:00
Lukijalta

Lu­ki­jal­ta: Jos Kuu­sa­mon ydin­kes­kus­tan elin­voi­man hu­pe­ne­mis­ta ha­lu­taan hil­li­tä, se ei tapahdu liik­ku­mi­sen ja py­sä­köi­mi­sen han­ka­loit­ta­mi­sel­la

07.05.2018 16:00