Juuri nyt: Ruka on vuoden Bike Park – näin ta­pah­tui pyö­räi­ly­puis­ton nousu hau­ku­tus­ta voit­ta­jak­si

Minne mennä: PaKa:n jää­kiek­ko­kau­si alkaa – kaikkea tätä ja paljon muuta on tar­jol­la Koil­lis­maan ta­pah­tu­mis­sa

Pääkirjoitus: Mihin suun­taan laiva lopulta kään­tyy?

Mainos: Syksyn supertarjouksena Koillissanomat Digi + Lehti 4 kk vain 59 €, tilaa tästä!

Tietyöt
Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus aloittaa rahoitushaun yritysten toiminnalle tärkeiden liikenneyhteyksien parantamiseksi

Poh­jois-Poh­jan­maan ely-kes­kus aloit­taa ra­hoi­tus­haun yri­tys­ten toi­min­nal­le tär­kei­den lii­ken­ne­yh­teyk­sien pa­ran­ta­mi­sek­si

02.09.2023 10:39
"Olemme hinanneet sieltä 5–10 autoa päivässä" – Renkaita puhkova tietyömaa on Posiolla tullut autoilijoille kalliiksi, korvausta voi yrittää saada

"Olemme hi­nan­neet sieltä 5–10 autoa päi­väs­sä" – Ren­kai­ta puhkova tie­työ­maa on Po­siol­la tullut au­toi­li­joil­le kal­liik­si, kor­vaus­ta voi yrittää saada

25.07.2023 17:00 1
Tilaajille
Autoilija, varaudu ajamaan saattoauton perässä: Asfalttityöt hidastavat matkaa Ouluun, töitä vielä pariksi viikoksi

Au­toi­li­ja, varaudu ajamaan saat­to­au­ton pe­räs­sä: As­falt­ti­työt hi­das­ta­vat matkaa Ouluun, töitä vielä pariksi vii­kok­si

06.09.2022 12:49 1
Tilaajille
Pitkä kunnossapitosopimus päättymässä – Koillismaan tiet ovat tulleet tutuiksi projektipäällikkö Eero Salmijärvelle 15 vuoden aikana

Pitkä kun­nos­sa­pi­to­so­pi­mus päät­ty­mäs­sä – Koil­lis­maan tiet ovat tulleet tu­tuik­si pro­jek­ti­pääl­lik­kö Eero Sal­mi­jär­vel­le 15 vuoden aikana

01.08.2022 11:01
Tilaajille
Taivalkoskella päällystetään tänä kesänä – Isokumpuun viisi kilometriä pintaa

Tai­val­kos­kel­la pääl­lys­te­tään tänä kesänä – Iso­kum­puun viisi ki­lo­met­riä pintaa

01.06.2022 08:40 1
Posion-Kuusamon tien Mourusalmen silta peruskorjataan – ely-keskus hakee urakoijaa samalla Posion ensimmäiselle liikenneympyrälle

Po­sion-Kuu­sa­mon tien Mou­ru­sal­men silta pe­rus­kor­ja­taan – ely-kes­kus hakee ura­koi­jaa samalla Posion en­sim­mäi­sel­le lii­ken­ne­ym­py­räl­le

10.03.2022 11:00
Tilaajille
P.S. Kitkantie on nykyisellään yli neljä kilometriä pitkä – Lauri Tammi ei selitellyt
Kolumni

P.S. Kit­kan­tie on ny­kyi­sel­lään yli neljä ki­lo­met­riä pitkä – Lauri Tammi ei se­li­tel­lyt

06.09.2021 04:00
Tilaajille
Asfalttityömaa aiheutti palohälytyksen Rukalle –"siitähän tulee savua, kun laitetaan öljysoraa"

As­falt­ti­työ­maa ai­heut­ti pa­lo­hä­ly­tyk­sen Rukalle –"­sii­tä­hän tulee savua, kun lai­te­taan öl­jy­so­raa"

31.08.2021 09:23
Tilaajille
Riisitunturin kansallispuistoon johtava tie on suljettu ensi viikon

Rii­si­tun­tu­rin kan­sal­lis­puis­toon johtava tie on sul­jet­tu ensi viikon

13.08.2021 17:02
Tilaajille
Kunta rahoittaa Riisin tien korjuuta: "Tehdään pienillä määrärahoilla se mitä voidaan"

Kunta ra­hoit­taa Riisin tien kor­juu­ta: "Teh­dään pie­nil­lä mää­rä­ra­hoil­la se mitä voi­daan"

08.08.2021 17:00
Tilaajille
Kurkijärventie on suljettu rumpujen vaihdon takia kahtena yönä – kiertotie menee Kuloharjuntien kautta

Kur­ki­jär­ven­tie on sul­jet­tu rum­pu­jen vaihdon takia kahtena yönä – kier­to­tie menee Ku­lo­har­jun­tien kautta

03.08.2021 12:07
OYSin edustalla kaivuutöitä, jotka vaikuttavat liikennejärjestelyihin noin neljän viikon ajan

OYSin edus­tal­la kai­vuu­töi­tä, jotka vai­kut­ta­vat lii­ken­ne­jär­jes­te­lyi­hin noin neljän viikon ajan

15.07.2021 14:21
Kitkantien remontti yli puolivälissä: kivetys jatkuu ja asfaltointi alkaa – vähäiset opastukset päivittäin vaihtuvissa liikennejärjestelyissä ihmetyttävät

Kit­kan­tien re­mont­ti yli puo­li­vä­lis­sä: kivetys jatkuu ja as­fal­toin­ti alkaa – vä­häi­set opas­tuk­set päi­vit­täin vaih­tu­vis­sa lii­ken­ne­jär­jes­te­lyis­sä ih­me­tyt­tä­vät

29.06.2021 19:00
Tilaajille
Keskustassa sokkeloista liikennettä ja uusia istutuksia, puita tulee yli sata: "On kiva, kun tulee vehreyttä"

Kes­kus­tas­sa sok­ke­lois­ta lii­ken­net­tä ja uusia is­tu­tuk­sia, puita tulee yli sata: "On kiva, kun tulee veh­reyt­tä"

05.06.2021 04:00 4
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalla tehdään päällystystöitä touko–lokakuussa – tällä viikolla työt alkavat Nelostiellä Iin pohjoispuolella, yltävät myös Taivalkoskelle

Poh­jois-Poh­jan­maal­la tehdään pääl­lys­tys­töi­tä tou­ko–­lo­ka­kuus­sa – tällä vii­kol­la työt alkavat Ne­los­tiel­lä Iin poh­jois­puo­lel­la, yltävät myös Tai­val­kos­kel­le

17.05.2021 15:09
Kurkijärventielle uutta päällystettä loppukesästä – lämpöaalto sulatti sorateiden pintaroudan

Kur­ki­jär­ven­tiel­le uutta pääl­lys­tet­tä lop­pu­ke­säs­tä – läm­pö­aal­to sulatti so­ra­tei­den pin­ta­rou­dan

20.04.2021 19:00 1
Tilaajille
Keväisin sorateillä vaivaavia kelirikkopaikkoja kunnostetaan Kuusamossa – työt valmiina lokakuun loppuun mennessä

Ke­väi­sin so­ra­teil­lä vai­vaa­via ke­li­rik­ko­paik­ko­ja kun­nos­te­taan Kuu­sa­mos­sa – työt val­mii­na lo­ka­kuun loppuun men­nes­sä

30.09.2020 10:00
Tilaajille
Ouluntaipaleen tieremontti etenee aikataulussa, mutta tekemistä riittää vielä syksyn aikana – "Talvea vastaan taistellaan", urakan valvoja kertoo

Ou­lun­tai­pa­leen tie­re­mont­ti etenee ai­ka­tau­lus­sa, mutta te­ke­mis­tä riittää vielä syksyn aikana – "Talvea vastaan tais­tel­laan", urakan valvoja kertoo

25.09.2020 10:50
Tilaajille

Tien­pät­kä Simon ja Ranuan Nuu­pak­sen välillä sul­je­taan tänään vii­kok­si – vai­ku­tus­alue 2,6 ki­lo­met­riä, pai­kal­la kier­to­tie­opas­tus

04.09.2020 10:04
Tilaajille