Riisitunturin kansallispuisto
Maaningan tuulipuistohankkeelle uusi yritys – "Kalajoella matkailu on vain kasvanut vaikka kunnan ympäristöön on noussut jo peräti 64 voimalaa"
Kolumni

Maa­nin­gan tuu­li­puis­to­hank­keel­le uusi yritys – "Ka­la­joel­la mat­kai­lu on vain kas­va­nut vaikka kunnan ym­pä­ris­töön on noussut jo peräti 64 voi­ma­laa"

16.05.2022 04:00 2
Tilaajille
Posio vie interaktiiviselle revontulimatkalle Riisitunturiin – "Mahdollisuus nauttia luonnosta kotisohvalta käsin"

Posio vie in­ter­ak­tii­vi­sel­le re­von­tu­li­mat­kal­le Rii­si­tun­tu­riin – "Mah­dol­li­suus nauttia luon­nos­ta ko­ti­soh­val­ta käsin"

10.03.2022 19:00
Tilaajille
Teuvo Hietajärvelle luonto on jatkuva ihmettelyn ja ihastuksen aihe – Neljän vuoden uurastuksen päätteeksi syntyi kirja tykkylumen kauneudesta

Teuvo Hie­ta­jär­vel­le luonto on jatkuva ih­met­te­lyn ja ihas­tuk­sen aihe – Neljän vuoden uu­ras­tuk­sen päät­teek­si syntyi kirja tyk­ky­lu­men kau­neu­des­ta

07.03.2022 10:30
Tilaajille
Riisitunturin ladun ylläpito lopetetaan – Posion kunta tekee kuitenkin Tolvan ladulle pohjan ensimmäiselle hiihtolomaviikolle

Rii­si­tun­tu­rin ladun yl­lä­pi­to lo­pe­te­taan – Posion kunta tekee kui­ten­kin Tolvan ladulle pohjan en­sim­mäi­sel­le hiih­to­lo­ma­vii­kol­le

19.02.2022 12:00 1
Tilaajille
Koillismaan kansallispuistoissa oli jälleen ennätyksellisen vilkasta – Riisitunturin suosio kasvoi huimasti, Oulangalla neljännesmiljoona vierailua

Koil­lis­maan kan­sal­lis­puis­tois­sa oli jälleen en­nä­tyk­sel­li­sen vil­kas­ta – Rii­si­tun­tu­rin suosio kasvoi hui­mas­ti, Ou­lan­gal­la nel­jän­nes­mil­joo­na vie­rai­lua

27.01.2022 08:48
Tilaajille
Moni auto penkkaan ennen Riisitunturia – turisteja ojasta kiskonut paikallinen jyrähtää: "Ei se ole tien vika, se on tielläliikkujan vika"

Moni auto penk­kaan ennen Rii­si­tun­tu­ria – tu­ris­te­ja ojasta kis­ko­nut pai­kal­li­nen jy­räh­tää: "Ei se ole tien vika, se on tiel­lä­liik­ku­jan vika"

12.01.2022 11:00 2
Tilaajille
Sari Iwanoff ja Inga Oinonen löysivät pimeän luonnon parhaat puolet, kun he vaelsivat Riisitunturille joulukuussa – Psykologin mukaan pimeä vuodenaika on ihmiselle myös hyväksi

Sari Iwanoff ja Inga Oinonen löy­si­vät pimeän luonnon parhaat puolet, kun he vael­si­vat Rii­si­tun­tu­ril­le jou­lu­kuus­sa – P­sy­ko­lo­gin mukaan pimeä vuo­den­ai­ka on ih­mi­sel­le myös hyväksi

02.01.2022 12:10
Tilaajille
Riisitunturilla järjestetyssä lajintunnistusmaratonissa löydettiin noin 50 alueelle uutta lajia – osallistujat löysivät myös tieteelle uuden sienilajin

Rii­si­tun­tu­ril­la jär­jes­te­tys­sä la­jin­tun­nis­tus­ma­ra­to­nis­sa löy­det­tiin noin 50 alueel­le uutta lajia – osal­lis­tu­jat löy­si­vät myös tie­teel­le uuden sie­ni­la­jin

01.10.2021 07:37
Suosittujen retkeilyalueiden metsästyskiellot viipyvät, vaikka uusi jahtikausi on jo alkanut – "Onhan siinä aina riskinsä, jos vilkkailla alueilla metsästetään ampuma-aseilla"

Suo­sit­tu­jen ret­kei­ly­aluei­den met­säs­tys­kiel­lot vii­py­vät, vaikka uusi jah­ti­kau­si on jo alkanut – "Onhan siinä aina ris­kin­sä, jos vilk­kail­la alueil­la met­säs­te­tään am­pu­ma-aseil­la"

09.09.2021 10:02
Tilaajille
Koillismaan kansallispuistoissa ennätykset uusiksi – Riisitunturille kavuttiin vuoden alusta heinäkuun loppuun mennessä 46 000 kertaa

Koil­lis­maan kan­sal­lis­puis­tois­sa en­nä­tyk­set uusiksi – Rii­si­tun­tu­ril­le ka­vut­tiin vuoden alusta hei­nä­kuun loppuun men­nes­sä 46 000 kertaa

03.09.2021 08:52
Tilaajille
Riisitunturintie avattu jälleen liikenteelle – Viikon suljettuna olleen tien peruskunnostus valmistui ripeästi

Rii­si­tun­tu­rin­tie avattu jälleen lii­ken­teel­le – Viikon sul­jet­tu­na olleen tien pe­rus­kun­nos­tus val­mis­tui ri­peäs­ti

23.08.2021 19:00 1
Tilaajille
Pirjo Pietiläinen kasvoi yrityksen takahuoneessa, mutta haave yrittäjyydestä syttyi vasta aikuisiällä – Hostelli avasi ovensa Riisitunturin läheisyydessä: "Haluan tästä hymyilevän miljöön"

Pirjo Pie­ti­läi­nen kasvoi yri­tyk­sen ta­ka­huo­nees­sa, mutta haave yrit­tä­jyy­des­tä syttyi vasta ai­kuis­iäl­lä – Hos­tel­li avasi ovensa Rii­si­tun­tu­rin lä­hei­syy­des­sä: "Haluan tästä hy­myi­le­vän mil­jöön"

22.08.2021 12:00 2
Tilaajille
Riisitunturin kansallispuistoon johtava tie on suljettu ensi viikon

Rii­si­tun­tu­rin kan­sal­lis­puis­toon johtava tie on sul­jet­tu ensi viikon

13.08.2021 17:02
Tilaajille
"Siellä on hienot maisemat ja mielenkiintoisia kohteita" – Posiolle viritetyn maastopyöräilyreittihankkeen ideointityöpajassa kartalle kertyi lukuisia reitti-ideoita

"Siellä on hienot mai­se­mat ja mie­len­kiin­toi­sia koh­tei­ta" – Po­siol­le vi­ri­te­tyn maas­to­pyö­räi­ly­reit­ti­hank­keen ideoin­ti­työ­pa­jas­sa kar­tal­le kertyi lu­kui­sia reit­ti-ideoi­ta

13.08.2021 04:00
Tilaajille
Posion Riisitunturilla tutkitaan luontoa tehostetusti vuorokauden ajan – Etsitään niin monta lajia kuin mahdollista

Posion Rii­si­tun­tu­ril­la tut­ki­taan luontoa te­hos­te­tus­ti vuo­ro­kau­den ajan – Et­si­tään niin monta lajia kuin mah­dol­lis­ta

11.08.2021 14:42
Tilaajille
Riisitunturintie suljetaan koko viikoksi kahden viikon päästä, kun tie kunnostetaan kelirikkoa kestäväksi

Rii­si­tun­tu­rin­tie sul­je­taan koko vii­kok­si kahden viikon päästä, kun tie kun­nos­te­taan ke­li­rik­koa kes­tä­väk­si

03.08.2021 18:23 1
Tilaajille
Vaeltaen läpi Suomen ja Koillismaan – Tiesitkö, että Karhunkierros ja Riisitunturi ovat osa vanhaa UKK-suurvaellusreittiä?

Vael­taen läpi Suomen ja Koil­lis­maan – Tie­sit­kö, että Kar­hun­kier­ros ja Rii­si­tun­tu­ri ovat osa vanhaa UKK-suur­vael­lus­reit­tiä?

02.07.2021 19:00
Tilaajille
Riisitunturilta pääsee taas ihailemaan maisemia – Kelirikon vuoksi suljettuna ollut tie on avattu liikenteelle

Rii­si­tun­tu­ril­ta pääsee taas ihai­le­maan mai­se­mia – Ke­li­ri­kon vuoksi sul­jet­tu­na ollut tie on avattu lii­ken­teel­le

27.05.2021 10:44
Tilaajille
Oulangan ja Urho Kekkosen kansallispuistoilla kalliit ylläpitokulut – Riisitunturin maisemien ihailu maksaa 0,80 euroa käyntiä kohti

Ou­lan­gan ja Urho Kek­ko­sen kan­sal­lis­puis­toil­la kalliit yl­lä­pi­to­ku­lut – Rii­si­tun­tu­rin mai­se­mien ihailu maksaa 0,80 euroa käyntiä kohti

26.04.2021 15:00
Tilaajille
Metsähallitus ehdottaa metsästysrajoitusalueita Pohjois-Suomen suojelualueiden vilkkaimmilla retkeilykohteilla – Taustalla UK-kansallispuiston metsästyonnettomuus ja retkeilyn lisääntyminen

Met­sä­hal­li­tus eh­dot­taa met­säs­tys­ra­joi­tus­aluei­ta Poh­jois-Suo­men suo­je­lu­aluei­den vilk­kaim­mil­la ret­kei­ly­koh­teil­la – Taus­tal­la UK-kan­sal­lis­puis­ton met­säs­tyon­net­to­muus ja ret­kei­lyn li­sään­ty­mi­nen

26.04.2021 12:49 1
Tilaajille