Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Riisitunturin kansallispuisto
Miksi hotelliketjut eivät investoi Posiolle? – Riisitunturin ja Korouoman kävijöistä suurin osa yöpyy muualla, kun pitäjän tarjoamien majoituskohteiden määrä ei riitä alkuunkaan tyydyttämään kysyntää
Kolumni

Miksi ho­tel­li­ket­jut eivät in­ves­toi Po­siol­le? – Rii­si­tun­tu­rin ja Ko­rouo­man kä­vi­jöis­tä suurin osa yöpyy muual­la, kun pitäjän tar­joa­mien ma­joi­tus­koh­tei­den määrä ei riitä al­kuun­kaan tyy­dyt­tä­mään ky­syn­tää

26.04.2023 20:58 6
Tilaajille
Koronan tuoma matkailuvaikutus suli pois Oulangalla ja Riisitunturilla – ”Kohteet säilyttävät kyllä suosionsa, ovat valtakunnallisesti tunnettuja kansallispuistoja”

Koronan tuoma mat­kai­lu­vai­ku­tus suli pois Ou­lan­gal­la ja Rii­si­tun­tu­ril­la – ”Koh­teet säi­lyt­tä­vät kyllä suo­sion­sa, ovat val­ta­kun­nal­li­ses­ti tun­net­tu­ja kan­sal­lis­puis­to­ja”

26.01.2023 12:25 1
Tilaajille
Toimittajalta: Kuka löytää Oulangan vampyyri-ihmiset, jotka janoavat varjoa ja verta?
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Kuka löytää Ou­lan­gan vam­pyy­ri-ih­mi­set, jotka ja­noa­vat varjoa ja verta?

09.11.2022 04:00
Tilaajille
Posiolla nimettiin Revontulilaavuksi kohde keskeltä kansallispuistoa – reittiä pitkin yli kymmenen kilometrin päässä, toisin kuin Sallassa

Po­siol­la ni­met­tiin Re­von­tu­li­laa­vuk­si kohde kes­kel­tä kan­sal­lis­puis­toa – reittiä pitkin yli kym­me­nen ki­lo­met­rin päässä, toisin kuin Sal­las­sa

27.09.2022 04:00
Tilaajille
Kannattaako havumetsään lähteä ruskaretkelle? Tällainen oli syyskuun kaunein päivä Riisitunturin kansallispuistossa

Kan­nat­taa­ko ha­vu­met­sään lähteä rus­ka­ret­kel­le? Täl­lai­nen oli syys­kuun kaunein päivä Rii­si­tun­tu­rin kan­sal­lis­puis­tos­sa

25.09.2022 12:00 1
Tilaajille
Lisää liikettä Riisitunturilta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lisää lii­ket­tä Rii­si­tun­tu­ril­ta

15.09.2022 17:00
Tilaajille
Pääkirjoitus: Kolmen päivän retkellämme löysimme Riisitunturista viehättävän vastakohtien kansallispuiston
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Kolmen päivän ret­kel­läm­me löy­sim­me Rii­si­tun­tu­ris­ta vie­hät­tä­vän vas­ta­koh­tien kan­sal­lis­puis­ton

29.08.2022 04:00
Tilaajille
Riisitunturilta Kitkalle pian 100 000 katsojaa vuodessa

Rii­si­tun­tu­ril­ta Kit­kal­le pian 100 000 kat­so­jaa vuo­des­sa

26.08.2022 16:30 1
Tilaajille
Maaningan tuulipuistohankkeelle uusi yritys – "Kalajoella matkailu on vain kasvanut vaikka kunnan ympäristöön on noussut jo peräti 64 voimalaa"
Kolumni

Maa­nin­gan tuu­li­puis­to­hank­keel­le uusi yritys – "Ka­la­joel­la mat­kai­lu on vain kas­va­nut vaikka kunnan ym­pä­ris­töön on noussut jo peräti 64 voi­ma­laa"

16.05.2022 04:00 2
Tilaajille
Posio vie interaktiiviselle revontulimatkalle Riisitunturiin – "Mahdollisuus nauttia luonnosta kotisohvalta käsin"

Posio vie in­ter­ak­tii­vi­sel­le re­von­tu­li­mat­kal­le Rii­si­tun­tu­riin – "Mah­dol­li­suus nauttia luon­nos­ta ko­ti­soh­val­ta käsin"

10.03.2022 19:00
Tilaajille
Teuvo Hietajärvelle luonto on jatkuva ihmettelyn ja ihastuksen aihe – Neljän vuoden uurastuksen päätteeksi syntyi kirja tykkylumen kauneudesta

Teuvo Hie­ta­jär­vel­le luonto on jatkuva ih­met­te­lyn ja ihas­tuk­sen aihe – Neljän vuoden uu­ras­tuk­sen päät­teek­si syntyi kirja tyk­ky­lu­men kau­neu­des­ta

07.03.2022 10:30
Tilaajille
Riisitunturin ladun ylläpito lopetetaan – Posion kunta tekee kuitenkin Tolvan ladulle pohjan ensimmäiselle hiihtolomaviikolle

Rii­si­tun­tu­rin ladun yl­lä­pi­to lo­pe­te­taan – Posion kunta tekee kui­ten­kin Tolvan ladulle pohjan en­sim­mäi­sel­le hiih­to­lo­ma­vii­kol­le

19.02.2022 12:00 1
Tilaajille
Koillismaan kansallispuistoissa oli jälleen ennätyksellisen vilkasta – Riisitunturin suosio kasvoi huimasti, Oulangalla neljännesmiljoona vierailua

Koil­lis­maan kan­sal­lis­puis­tois­sa oli jälleen en­nä­tyk­sel­li­sen vil­kas­ta – Rii­si­tun­tu­rin suosio kasvoi hui­mas­ti, Ou­lan­gal­la nel­jän­nes­mil­joo­na vie­rai­lua

27.01.2022 08:48
Tilaajille
Moni auto penkkaan ennen Riisitunturia – turisteja ojasta kiskonut paikallinen jyrähtää: "Ei se ole tien vika, se on tielläliikkujan vika"

Moni auto penk­kaan ennen Rii­si­tun­tu­ria – tu­ris­te­ja ojasta kis­ko­nut pai­kal­li­nen jy­räh­tää: "Ei se ole tien vika, se on tiel­lä­liik­ku­jan vika"

12.01.2022 11:00 2
Tilaajille
Sari Iwanoff ja Inga Oinonen löysivät pimeän luonnon parhaat puolet, kun he vaelsivat Riisitunturille joulukuussa – Psykologin mukaan pimeä vuodenaika on ihmiselle myös hyväksi

Sari Iwanoff ja Inga Oinonen löy­si­vät pimeän luonnon parhaat puolet, kun he vael­si­vat Rii­si­tun­tu­ril­le jou­lu­kuus­sa – P­sy­ko­lo­gin mukaan pimeä vuo­den­ai­ka on ih­mi­sel­le myös hyväksi

02.01.2022 12:10
Tilaajille
Riisitunturilla järjestetyssä lajintunnistusmaratonissa löydettiin noin 50 alueelle uutta lajia – osallistujat löysivät myös tieteelle uuden sienilajin

Rii­si­tun­tu­ril­la jär­jes­te­tys­sä la­jin­tun­nis­tus­ma­ra­to­nis­sa löy­det­tiin noin 50 alueel­le uutta lajia – osal­lis­tu­jat löy­si­vät myös tie­teel­le uuden sie­ni­la­jin

01.10.2021 07:37
Suosittujen retkeilyalueiden metsästyskiellot viipyvät, vaikka uusi jahtikausi on jo alkanut – "Onhan siinä aina riskinsä, jos vilkkailla alueilla metsästetään ampuma-aseilla"

Suo­sit­tu­jen ret­kei­ly­aluei­den met­säs­tys­kiel­lot vii­py­vät, vaikka uusi jah­ti­kau­si on jo alkanut – "Onhan siinä aina ris­kin­sä, jos vilk­kail­la alueil­la met­säs­te­tään am­pu­ma-aseil­la"

09.09.2021 10:02
Tilaajille
Koillismaan kansallispuistoissa ennätykset uusiksi – Riisitunturille kavuttiin vuoden alusta heinäkuun loppuun mennessä 46 000 kertaa

Koil­lis­maan kan­sal­lis­puis­tois­sa en­nä­tyk­set uusiksi – Rii­si­tun­tu­ril­le ka­vut­tiin vuoden alusta hei­nä­kuun loppuun men­nes­sä 46 000 kertaa

03.09.2021 08:52
Tilaajille
Riisitunturintie avattu jälleen liikenteelle – Viikon suljettuna olleen tien peruskunnostus valmistui ripeästi

Rii­si­tun­tu­rin­tie avattu jälleen lii­ken­teel­le – Viikon sul­jet­tu­na olleen tien pe­rus­kun­nos­tus val­mis­tui ri­peäs­ti

23.08.2021 19:00 1
Tilaajille
Pirjo Pietiläinen kasvoi yrityksen takahuoneessa, mutta haave yrittäjyydestä syttyi vasta aikuisiällä – Hostelli avasi ovensa Riisitunturin läheisyydessä: "Haluan tästä hymyilevän miljöön"

Pirjo Pie­ti­läi­nen kasvoi yri­tyk­sen ta­ka­huo­nees­sa, mutta haave yrit­tä­jyy­des­tä syttyi vasta ai­kuis­iäl­lä – Hos­tel­li avasi ovensa Rii­si­tun­tu­rin lä­hei­syy­des­sä: "Haluan tästä hy­myi­le­vän mil­jöön"

22.08.2021 12:00 2
Tilaajille