Riisitunturin kansallispuisto
Rakentajia epäilytti puoli vuosisataa sitten, tarvitseeko Riisin tupaa kukaan – nyt se on suosionsa huipulla

Ra­ken­ta­jia epäi­lyt­ti puoli vuo­si­sa­taa sitten, tar­vit­see­ko Riisin tupaa kukaan – nyt se on suo­sion­sa hui­pul­la

21.11.2020 13:00 0
Tilaajille
IS: Lapin salatut matkailuhelmet! – Posiolta tähtipaikoiksi nimettiin Riisitunturin kansallispuisto, Korpihilla ja Pentik-mäki

IS: Lapin salatut mat­kai­lu­hel­met! – Po­siol­ta täh­ti­pai­koik­si ni­met­tiin Rii­si­tun­tu­rin kan­sal­lis­puis­to, Kor­pi­hil­la ja Pen­tik-mä­ki

27.10.2020 19:55 1
Tilaajille
Posio on komeasti esillä Italian -televisiokanavan dokumentissa – Mukana tunnelmia Riisitunturin kansallispuiston tykkymaisemista, Korouoman jääputouksista, talvikalastuksesta Kitkajärvellä ja koiravaljakkoajelusta

Posio on ko­meas­ti esillä Italian -te­le­vi­sio­ka­na­van do­ku­men­tis­sa – Mukana tun­nel­mia Rii­si­tun­tu­rin kan­sal­lis­puis­ton tyk­ky­mai­se­mis­ta, Ko­rouo­man jää­pu­touk­sis­ta, tal­vi­ka­las­tuk­ses­ta Kit­ka­jär­vel­lä ja koi­ra­val­jak­ko­aje­lus­ta

22.10.2020 15:18 1
Tilaajille
Riisitunturin kansallispuisto vetää matkailijoita ennätystahtia – Jo nyt enemmän kävijöitä kuin koko viime vuonna yhteensä

Rii­si­tun­tu­rin kan­sal­lis­puis­to vetää mat­kai­li­joi­ta en­nä­tys­tah­tia – Jo nyt enemmän kä­vi­jöi­tä kuin koko viime vuonna yh­teen­sä

12.10.2020 04:00 0
Tilaajille
Riisitunturi – tykkypuiden satumaisema – Koillismaan ainutlaatuinen luonto, erityisesti Posion Riisitunturin kansallispuiston talvimaisema innoitti italialaista Franco Figaria kirjan tekoon

Rii­si­tun­tu­ri – tyk­ky­pui­den sa­tu­mai­se­ma – Koil­lis­maan ai­nut­laa­tui­nen luonto, eri­tyi­ses­ti Posion Rii­si­tun­tu­rin kan­sal­lis­puis­ton tal­vi­mai­se­ma in­noit­ti ita­lia­lais­ta Franco Figaria kirjan tekoon

09.10.2020 04:00 0
Tilaajille
Riisitunturille kahvila – Heli Ollila avaa uuden eräkahvilan aivan Riisitunturin portin kupeeseen

Rii­si­tun­tu­ril­le kahvila – Heli Ollila avaa uuden erä­kah­vi­lan aivan Rii­si­tun­tu­rin portin ku­pee­seen

17.09.2020 12:01 0
Tilaajille
Suosiotaan kasvattaneen Riisitunturin kansallispuiston parkkialueen laajennustyöt alkavat – autopaikkojen määrä kolminkertaistuu

Suo­sio­taan kas­vat­ta­neen Rii­si­tun­tu­rin kan­sal­lis­puis­ton park­ki­alueen laa­jen­nus­työt alkavat – au­to­paik­ko­jen määrä kol­min­ker­tais­tuu

10.09.2020 07:08 0
Syötteen ja Oulangan kansallispuistojen kävijämäärissä hurja kasvu tänä vuonna: "Piti itsekin hieraista silmiä kahteen kertaan, kun Oulangan lukuja katsoin"

Syöt­teen ja Ou­lan­gan kan­sal­lis­puis­to­jen kä­vi­jä­mää­ris­sä hurja kasvu tänä vuonna: "Piti itsekin hie­rais­ta silmiä kahteen ker­taan, kun Ou­lan­gan lukuja kat­soin"

07.09.2020 17:00 0
Tilaajille
Murto-tunturiin 22 voimalaa – Posion Murtotunturin tuulivoimapuiston rakentaminen aloitetaan ensi vuonna. Kuusamon Maaningan puisto valituksien vuoksi on vielä vuosien päässä

Mur­to-tun­tu­riin 22 voi­ma­laa – Posion Mur­to­tun­tu­rin tuu­li­voi­ma­puis­ton ra­ken­ta­mi­nen aloi­te­taan ensi vuonna. Kuu­sa­mon Maa­nin­gan puisto va­li­tuk­sien vuoksi on vielä vuosien päässä

12.08.2020 04:00 0
Tilaajille
Riisitunturin parkkipaikkaa laajennetetaan, Jyrävän portaita kunnostetaan - kansallispuistoissa kohennellaan paikkoja

Rii­si­tun­tu­rin park­ki­paik­kaa laa­jen­ne­te­taan, Jyrävän por­tai­ta kun­nos­te­taan - kan­sal­lis­puis­tois­sa ko­hen­nel­laan paik­ko­ja

05.06.2020 14:37 0
Tilaajille