Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kuusamon keskusta
Heikkilä vakuutti allekirjoituksella, että on kertonut mahdollisista tuomioista keskustan piirille: ”Oletin, että viisi vuotta on tässäkin raja, joka on monessa muussakin virallisessa paperissa"

Heik­ki­lä va­kuut­ti al­le­kir­joi­tuk­sel­la, että on ker­to­nut mah­dol­li­sis­ta tuo­miois­ta kes­kus­tan pii­ril­le: ”O­le­tin, että viisi vuotta on täs­sä­kin raja, joka on monessa muus­sa­kin vi­ral­li­ses­sa pa­pe­ris­sa"

20.03.2023 17:18 8
Tilaajille
Kuusamon keskustaan suunnitellaan kolmea uutta nelikerroksista taloa ­– paikalla sijaitsevan omakotitalon omistaja Hannu Tuovila haluaa vaihtaa talonsa viimeisenä rakennettavan kerrostalon ylimmän kerroksen huoneistoon

Kuu­sa­mon kes­kus­taan suun­ni­tel­laan kolmea uutta ne­li­ker­rok­sis­ta taloa – pai­kal­la si­jait­se­van oma­ko­ti­ta­lon omis­ta­ja Hannu Tuovila haluaa vaihtaa talonsa vii­mei­se­nä ra­ken­net­ta­van ker­ros­ta­lon ylimmän ker­rok­sen huo­neis­toon

18.05.2022 04:00 3
Tilaajille
Suomalainen Kirjakauppa lopettaa Kuusamossa helmikuussa – lopettamispäätös peruttiin jo kerran, mutta kauppa ei kannattanut

Suo­ma­lai­nen Kir­ja­kaup­pa lo­pet­taa Kuu­sa­mos­sa hel­mi­kuus­sa – lo­pet­ta­mis­pää­tös pe­rut­tiin jo kerran, mutta kauppa ei kan­nat­ta­nut

04.02.2022 12:01 6
Tilaajille
Tässä ovat Kuusamon keskustan neljä ehdokasta aluevaaleihin

Tässä ovat Kuu­sa­mon kes­kus­tan neljä eh­do­kas­ta alue­vaa­lei­hin

11.10.2021 10:50 3
Tilaajille
Matti Heikkilää esitetään ehdolle Pohjois-Pohjanmaan Keskustan puheenjohtajakisaan

Matti Heik­ki­lää esi­te­tään ehdolle Poh­jois-Poh­jan­maan Kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­ja­ki­saan

20.09.2021 19:09 1
Tilaajille
P.S. Kitkantie on nykyisellään yli neljä kilometriä pitkä – Lauri Tammi ei selitellyt
Kolumni

P.S. Kit­kan­tie on ny­kyi­sel­lään yli neljä ki­lo­met­riä pitkä – Lauri Tammi ei se­li­tel­lyt

06.09.2021 04:00
Tilaajille
Lukijalta: Kuusamon Keskustassa laulettiin nainen suohon kuin Joukahainen Kalevalassa: "Kuusamolaisessa politiikassa ei asetuta tyrkylle"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kuu­sa­mon Kes­kus­tas­sa lau­let­tiin nainen suohon kuin Jou­ka­hai­nen Ka­le­va­las­sa: "Kuu­sa­mo­lai­ses­sa po­li­tii­kas­sa ei asetuta tyr­kyl­le"

08.08.2021 04:00 6
Tilaajille
Lukijalta: Anna Kantola vastaa: "Ymmärrän, että olen haastanut Kuusamon Keskustan perinteisiä toimintatapoja avoimuudellani"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Anna Kantola vastaa: "Ym­mär­rän, että olen haas­ta­nut Kuu­sa­mon Kes­kus­tan pe­rin­tei­siä toi­min­ta­ta­po­ja avoi­muu­del­la­ni"

04.08.2021 04:00 3
Tilaajille
Tuuppasiko hyvä veli -kerho äänikuningattaren pois korkeimmalta istuimelta vai havitteliko kuningatar liikaa? Nyt kiehuu kepusoppa, joka paisui tasa-arvokysymykseksi
Kolumni

Tuup­pa­si­ko hyvä veli -kerho ää­ni­ku­nin­gat­ta­ren pois kor­keim­mal­ta is­tui­mel­ta vai ha­vit­te­li­ko ku­nin­ga­tar liikaa? Nyt kiehuu ke­pu­sop­pa, joka paisui ta­sa-ar­vo­ky­sy­myk­sek­si

29.07.2021 04:01 5
Tilaajille
Lukijalta: Keskusta valitsi ehdokkaansa valtuustoon – eduskuntavaaleissa on otettava huomioon ehdokkaiden ikä
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kes­kus­ta valitsi eh­dok­kaan­sa val­tuus­toon – edus­kun­ta­vaa­leis­sa on otet­ta­va huo­mioon eh­dok­kai­den ikä

28.07.2021 11:00 5
Tilaajille
Keskustassa sokkeloista liikennettä ja uusia istutuksia, puita tulee yli sata: "On kiva, kun tulee vehreyttä"

Kes­kus­tas­sa sok­ke­lois­ta lii­ken­net­tä ja uusia is­tu­tuk­sia, puita tulee yli sata: "On kiva, kun tulee veh­reyt­tä"

05.06.2021 04:00 4
Tilaajille
Hiihtäjille, kävelijöille ja pyöräilijöille turvaa Kuusamon Helmenpyytäjäntiellä – Teollisuustietä jatketaan ja uutta alkukulkua piirretään

Hiih­tä­jil­le, kä­ve­li­jöil­le ja pyö­räi­li­jöil­le turvaa Kuu­sa­mon Hel­men­pyy­tä­jän­tiel­lä – Teol­li­suus­tie­tä jat­ke­taan ja uutta al­ku­kul­kua piir­re­tään

09.04.2021 04:00 1
Tilaajille
Uusia jätehuoltomääräyksiä Kuusamoon, ja lisää on tulossa –  rivi- ja kerrostalokiinteistöille velvoitteita kesäkuun alusta lukien

Uusia jä­te­huol­to­mää­räyk­siä Kuu­sa­moon, ja lisää on tulossa – rivi- ja ker­ros­ta­lo­kiin­teis­töil­le vel­voit­tei­ta ke­sä­kuun alusta lukien

08.03.2021 04:00
Tilaajille
Neljä liikettä lopettaa –  Kitkantien remontti osui pahaan saumaan, kun juuri nyt tulivat kotimaan matkailijat, eivätkä löytäneet palveluja

Neljä lii­ket­tä lo­pet­taa – Kit­kan­tien re­mont­ti osui pahaan sau­maan, kun juuri nyt tulivat ko­ti­maan mat­kai­li­jat, eivätkä löy­tä­neet pal­ve­lu­ja

30.09.2020 04:00
Tilaajille
Uusi kiertoliittymä avattu liikenteelle Ouluntaipaleen ja Kelantie suunnassa - pian saadaan katuvalot keskustaan.

Uusi kier­to­liit­ty­mä avattu lii­ken­teel­le Ou­lun­tai­pa­leen ja Ke­lan­tie suun­nas­sa - pian saadaan ka­tu­va­lot kes­kus­taan.

26.08.2020 11:07
Tilaajille
Pitää saada kirkko keskelle kylää - pappilan peltojen asemakaavan muuttaminen käynnistyy

Pitää saada kirkko kes­kel­le kylää - pap­pi­lan pel­to­jen ase­ma­kaa­van muut­ta­mi­nen käyn­nis­tyy

15.06.2020 04:00
Tilaajille