Mainos: Sieltä, missä tunnet elä­vä­si. Tutustu Koil­lis­sa­no­mat Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Matti Heikkilä
Matti Heikkilä jatkaa Kuusamon keskustan eduskuntavaaliehdokkaana

Matti Heik­ki­lä jatkaa Kuu­sa­mon kes­kus­tan edus­kun­ta­vaa­li­eh­dok­kaa­na

25.04.2022 13:11 5
Tilaajille
Kuusamon Erä-Veikot saa toiminnanjohtajan, jolle Kuusamo ei ole entuudestaan kovin tuttu – moni tehtävää hakenut veti hakemuksensa pois Venäjän hyökättyä Ukrainaan

Kuu­sa­mon Erä-Vei­kot saa toi­min­nan­joh­ta­jan, jolle Kuusamo ei ole en­tuu­des­taan kovin tuttu – moni teh­tä­vää hakenut veti ha­ke­muk­sen­sa pois Venäjän hyö­kät­tyä Uk­rai­naan

08.04.2022 11:02 2
Tilaajille
Kitkanranta avasi eduskuntavaalipelin – Matti Heikkilä ehdolle

Kit­kan­ran­ta avasi edus­kun­ta­vaa­li­pe­lin – Matti Heik­ki­lä ehdolle

25.02.2022 18:38 6
Tilaajille
Heikkilä jatkaa Kuusamon Erä-Veikkojen puheenjohtajana – Karjalaisesta vuoden valmentaja

Heik­ki­lä jatkaa Kuu­sa­mon Erä-Veik­ko­jen pu­heen­joh­ta­ja­na – Kar­ja­lai­ses­ta vuoden val­men­ta­ja

20.01.2022 11:00
Tilaajille
Matti Heikkilä varapuheenjohtajaksi, Maaret Ihme piirihallitukseen – Keskustan Pohjois-Pohjanmaan piirin teki valintoja

Matti Heik­ki­lä va­ra­pu­heen­joh­ta­jak­si, Maaret Ihme pii­ri­hal­li­tuk­seen – Kes­kus­tan Poh­jois-Poh­jan­maan piirin teki va­lin­to­ja

26.10.2021 15:00
Tilaajille
Matti Heikkilää esitetään ehdolle Pohjois-Pohjanmaan Keskustan puheenjohtajakisaan

Matti Heik­ki­lää esi­te­tään ehdolle Poh­jois-Poh­jan­maan Kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­ja­ki­saan

20.09.2021 19:09 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Po­liit­ti­nen kokemus auttaa kat­so­maan kauem­mas puo­lueen etua

10.09.2021 13:08
Tilaajille
Lukijalta: Kuusamon keskusta vastaa kritiikkiin: "Lopputulos peilaa hyvin tasa-arvon näkökulmasta äänestäjien tahtoa, keskusta uskalsi uudistua"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kuu­sa­mon kes­kus­ta vastaa kri­tiik­kiin: "Lop­pu­tu­los peilaa hyvin ta­sa-ar­von nä­kö­kul­mas­ta ää­nes­tä­jien tahtoa, kes­kus­ta uskalsi uu­dis­tua"

02.08.2021 04:01 4
Tilaajille
Matti Heikkilää esitetään maakunnan yhteistyöryhmän johtoon – Maakuntahallituksen puheenjohtajaksi Keskusta esittää piirin puheenjohtaja Jussi Ylitaloa

Matti Heik­ki­lää esi­te­tään maa­kun­nan yh­teis­työ­ryh­män johtoon – Maa­kun­ta­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jak­si Kes­kus­ta esittää piirin pu­heen­joh­ta­ja Jussi Yli­ta­loa

30.07.2021 13:04 4
Tilaajille
Matti Heikkilä jatkaa KEV:n johdossa – ”Tutkimustuloksen mukaan jopa 1,5 miljoonaa ihmistä kaipaa rauhallisuutta ja turvallisuutta ja he pohtivat mahdollisuutta muuttaa maaseudulle, tässä olisi urheiluseuroille mahdollisuus tarjota palveluitaan”

Matti Heik­ki­lä jatkaa KEV:n joh­dos­sa – ”Tut­ki­mus­tu­lok­sen mukaan jopa 1,5 mil­joo­naa ihmistä kaipaa rau­hal­li­suut­ta ja tur­val­li­suut­ta ja he poh­ti­vat mah­dol­li­suut­ta muuttaa maa­seu­dul­le, tässä olisi ur­hei­lu­seu­roil­le mah­dol­li­suus tarjota pal­ve­lui­taan”

14.01.2021 22:18
Tilaajille