Joko luit: Tältä näyttää Tai­val­kos­ken var­hais­kas­va­tuk­sen väis­tö­ti­lo­jen ton­til­la nyt

Minne mennä: PaKa:n jää­kiek­ko­kau­si alkaa – kaikkea tätä ja paljon muuta on tar­jol­la Koil­lis­maan ta­pah­tu­mis­sa

Pääkirjoitus: Mihin suun­taan laiva lopulta kään­tyy?

Mainos: Syksyn supertarjouksena Koillissanomat Digi + Lehti 4 kk vain 59 €, tilaa tästä!

Matti Heikkilä
Kuusamon Erä-Veikoissa tapahtuneet muutokset herättävät kysymyksiä
Pääkirjoitus

Kuu­sa­mon Erä-Vei­kois­sa ta­pah­tu­neet muu­tok­set he­rät­tä­vät ky­sy­myk­siä

28.07.2023 04:00 1
Tilaajille
"Savolaisittain voisi sanoa, että intoo täynnä kuin ilmapallo" – Kuusamon Erä-Veikkojen uusi vahvistus odottaa jo pääsyä Ruka Nordicin valmistelujen pariin

"Sa­vo­lai­sit­tain voisi sanoa, että intoo täynnä kuin il­ma­pal­lo" – Kuu­sa­mon Erä-Veik­ko­jen uusi vah­vis­tus odottaa jo pääsyä Ruka Nor­di­cin val­mis­te­lu­jen pariin

26.07.2023 04:00
Tilaajille
Lukijalta: Näin keskustan ehdokasasettelu meni – kunnallisjärjestön vastaus päätoimittajan analyysiin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Näin kes­kus­tan eh­do­kas­aset­te­lu meni – kun­nal­lis­jär­jes­tön vastaus pää­toi­mit­ta­jan ana­lyy­siin

12.04.2023 15:00 15
Tilaajille
"Mietin kuin Paavo Väyrynen aikanaan" – näin neljä Kuusamon keskustavaikuttajaa arvioi mennyttä ja tulevaa, Mika Määttä ei sulje pois tuleviin vaaleihin lähtemistä

"Mietin kuin Paavo Väy­ry­nen ai­ka­naan" – näin neljä Kuu­sa­mon kes­kus­ta­vai­kut­ta­jaa arvioi men­nyt­tä ja tu­le­vaa, Mika Määttä ei sulje pois tu­le­viin vaa­lei­hin läh­te­mis­tä

07.04.2023 04:00 14
Tilaajille
Melkein puolet keskustan äänistä Kuusamossa valuu muille kuin paikalliselle ehdokkaalle, perussuomalaisilla pitovoima selvästi huonoin

Melkein puolet kes­kus­tan äänistä Kuu­sa­mos­sa valuu muille kuin pai­kal­li­sel­le eh­dok­kaal­le, pe­rus­suo­ma­lai­sil­la pi­to­voi­ma sel­väs­ti huonoin

02.04.2023 22:47 1
Tilaajille
Kuusamolainen Matti Heikkilä jäi kauas eduskuntapaikasta: "Tulos on pettymys, se on selvä"

Kuu­sa­mo­lai­nen Matti Heik­ki­lä jäi kauas edus­kun­ta­pai­kas­ta: "Tulos on pet­ty­mys, se on selvä"

02.04.2023 22:48 2
Tilaajille
Koillissanomat kävi kysymässä viime hetken tunnelmia vaaliteltoilla – Kahdesta asiasta jokaisella vaaliteltalla oltiin yhtä mieltä

Koil­lis­sa­no­mat kävi ky­sy­mäs­sä viime hetken tun­nel­mia vaa­li­tel­toil­la – Kah­des­ta asiasta jo­kai­sel­la vaa­li­tel­tal­la oltiin yhtä mieltä

01.04.2023 17:00 5
Tilaajille
Viisi kuudesta kuusamolaisesta eduskuntavaaliehdokkaasta kertoo supervoimastaan – kaupunki tarjosi mahdollisuuden esittelyvideon tekoon

Viisi kuu­des­ta kuu­sa­mo­lai­ses­ta edus­kun­ta­vaa­li­eh­dok­kaas­ta kertoo su­per­voi­mas­taan – ­kau­pun­ki tarjosi mah­dol­li­suu­den esit­te­ly­vi­deon tekoon

22.03.2023 11:43
Tilaajille
Heikkilä vakuutti allekirjoituksella, että on kertonut mahdollisista tuomioista keskustan piirille: ”Oletin, että viisi vuotta on tässäkin raja, joka on monessa muussakin virallisessa paperissa"

Heik­ki­lä va­kuut­ti al­le­kir­joi­tuk­sel­la, että on ker­to­nut mah­dol­li­sis­ta tuo­miois­ta kes­kus­tan pii­ril­le: ”O­le­tin, että viisi vuotta on täs­sä­kin raja, joka on monessa muus­sa­kin vi­ral­li­ses­sa pa­pe­ris­sa"

20.03.2023 17:18 8
Tilaajille
Lukijalta: Koillismaa tarvitsee edustajan omalta alueelta – Matti Heikkilä on mies, joka kykenee viemään eteenpäin pohjoiselle tärkeitä asioita
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Koil­lis­maa tar­vit­see edus­ta­jan omalta alueel­ta – Matti Heik­ki­lä on mies, joka kykenee viemään eteen­päin poh­joi­sel­le tär­kei­tä asioita

15.03.2023 19:00
Tilaajille
”Politiikka enemmän antanut kuin ottanut” – Ensimmäistä kertaa ehdolla kansanedustajaksi oleva Matti Heikkilä kantaa huolta tiestön huonontuneesta kunnosta, alkutuotannon vaikeuksista ja energian riittävyydestä

”Po­li­tiik­ka enemmän antanut kuin ot­ta­nut” – En­sim­mäis­tä kertaa ehdolla kan­san­edus­ta­jak­si oleva Matti Heik­ki­lä kantaa huolta tiestön huo­non­tu­nees­ta kun­nos­ta, al­ku­tuo­tan­non vai­keuk­sis­ta ja ener­gian riit­tä­vyy­des­tä

14.03.2023 17:00 2
Tilaajille
Lukijalta: Koillismaa ja maakunta arvostaa kokemusta – Matti Heikkilällä sitä ja laaja-alaisuutta riittää
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Koil­lis­maa ja maa­kun­ta ar­vos­taa ko­ke­mus­ta – Matti Heik­ki­läl­lä sitä ja laa­ja-alai­suut­ta riittää

13.03.2023 17:00 6
Tilaajille
Ilmastokysymys jakaa Koillismaan kansanedustajaehdokkaat kahteen leiriin, entä saako mitään enää sanoa? – poimimme mielipiteitä vaalikoneesta ja aloitamme juttusarjan

Il­mas­to­ky­sy­mys jakaa Koil­lis­maan kan­san­edus­ta­ja­eh­dok­kaat kahteen lei­riin, entä saako mitään enää sanoa? – poi­mim­me mie­li­pi­tei­tä vaa­li­ko­nees­ta ja aloi­tam­me jut­tu­sar­jan

01.03.2023 04:00
Tilaajille
Kuusamon vaalipaneelissa nuorten kysymykset määräsivät tahdin, neljä ehdokasta sai esitettyä tärkeimmät teemansa yllättävän lyhyessä ajassa – "Sinänsä en kaikesta pysynyt perässä"

Kuu­sa­mon vaa­li­pa­nee­lis­sa nuorten ky­sy­myk­set mää­rä­si­vät tahdin, neljä eh­do­kas­ta sai esi­tet­tyä tär­keim­mät tee­man­sa yl­lät­tä­vän ly­hyes­sä ajassa – "Si­nän­sä en kai­kes­ta pysynyt pe­räs­sä"

16.02.2023 19:00
Tilaajille
Ruka Nordicin tiedot ja taidot talteen – Matti Heikkilä jatkaa Erä-Veikkojen puheenjohtajana, Elena Hietalasta vuoden valmentaja

Ruka Nor­di­cin tiedot ja taidot talteen – Matti Heik­ki­lä jatkaa Erä-Veik­ko­jen pu­heen­joh­ta­ja­na, Elena Hie­ta­las­ta vuoden val­men­ta­ja

04.01.2023 14:52
Tilaajille
Hiihtostadionilla 22 000 seurasi kisoja – Rukan maailmancupissa sivuttiin katsojaennätystä

Hiih­to­sta­dio­nil­la 22 000 seurasi kisoja – Rukan maail­man­cu­pis­sa si­vut­tiin kat­so­ja­en­nä­tys­tä

01.12.2022 17:00
Tilaajille
Matti Heikkilä jatkaa keskustapiirin varapuheenjohtajana

Matti Heik­ki­lä jatkaa kes­kus­ta­pii­rin va­ra­pu­heen­joh­ta­ja­na

20.11.2022 18:07
Tilaajille
Lukijalta: "Sometuskielto" tulkittiin ehdottomana, eikä siitä päätetty yhdessä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: "So­me­tus­kiel­to" tul­kit­tiin eh­dot­to­ma­na, eikä siitä pää­tet­ty yhdessä

19.10.2022 04:01
Tilaajille
Matti Heikkilä nimettiin yhdeksi Keskustan eduskuntavaaliehdokkaaksi Pohjois-Pohjanmaalta – katso, ketkä muut ovat ehdolla

Matti Heik­ki­lä ni­met­tiin yhdeksi Kes­kus­tan edus­kun­ta­vaa­li­eh­dok­kaak­si Poh­jois-Poh­jan­maal­ta – katso, ketkä muut ovat ehdolla

24.09.2022 18:55 6
Tilaajille
Keskustan jäsenvaalissa Matti Heikkilä sai 10:nneksi eniten ääniä  – "Piirikokouksessa jouduttaneen käyttämään muutosoikeutta"

Kes­kus­tan jä­sen­vaa­lis­sa Matti Heik­ki­lä sai 10:n­nek­si eniten ääniä – "Pii­ri­ko­kouk­ses­sa jou­dut­ta­neen käyt­tä­mään muu­to­soi­keut­ta"

15.09.2022 14:20 6
Tilaajille