Kitkantie
Kiinteistöruletti pyörähti ja yritykset Kitkantiellä vaihtoivat paikkaa – LKV Saaga haastaa muita alueen yrittäjiä antamaan panoksensa siihen, että kaupunki näyttäisi kaupungilta: "Infra on kunnossa"

Kiin­teis­tö­ru­let­ti pyö­räh­ti ja yri­tyk­set Kit­kan­tiel­lä vaih­toi­vat paikkaa – LKV Saaga haastaa muita alueen yrit­tä­jiä an­ta­maan pa­nok­sen­sa siihen, että kau­pun­ki näyt­täi­si kau­pun­gil­ta: "Infra on kun­nos­sa"

12.11.2020 04:00 0
Tilaajille
Miten taskuparkkiin ajetaan? Katso ohjeet videolta: "Sen oppii jokainen, joka autoa ajaa" – Entä tiesitkö,  että neljäntienristeys on nyt pihakatu?

Miten tas­ku­park­kiin aje­taan? Katso ohjeet vi­deol­ta: "Sen oppii jo­kai­nen, joka autoa ajaa" – Entä tie­sit­kö, että nel­jän­tien­ris­teys on nyt pi­ha­ka­tu?

04.11.2020 10:52 0
Tilaajille
Vastaa kyselyyn: Mitä mieltä 30 km/h nopeusrajoituksesta Kuusamon keskustassa?

Vastaa ky­se­lyyn: Mitä mieltä 30 km/h no­peus­ra­joi­tuk­ses­ta Kuu­sa­mon kes­kus­tas­sa?

14.10.2020 14:43 7
Täällä ajetaan jatkossa vain 30:n vauhtia – Kitkantien remonttia tehdään vielä tämä viikko ennen talvitaukoa: "Ei aleta talven kanssa tappelemaan"

Täällä ajetaan jat­kos­sa vain 30:n vauhtia – Kit­kan­tien re­mont­tia tehdään vielä tämä viikko ennen tal­vi­tau­koa: "Ei aleta talven kanssa tap­pe­le­maan"

14.10.2020 08:49 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Jorma Kananen

Lu­ki­jal­ta: Suomen pisin kam­paa­mo­ka­tu löytyi Kit­kan­tiel­tä

04.10.2020 17:00 0
Kitkantien kortteliralli jatkuu remontista huolimatta – "Aika monella on viritetty mopo"

Kit­kan­tien kort­te­li­ral­li jatkuu re­mon­tis­ta huo­li­mat­ta – "Aika monella on vi­ri­tet­ty mopo"

04.09.2020 04:00 2
Tilaajille
Anne Leskelä haluaa tarjota asiakkaille kampaamohetken ilman häiriötekijöitä - paikka yritykselle löytyi liiketilasta, josta Leskelän kampaamoura Kuusamossa alkoi

Anne Leskelä haluaa tarjota asiak­kail­le kam­paa­mo­het­ken ilman häi­riö­te­ki­jöi­tä - paikka yri­tyk­sel­le löytyi lii­ke­ti­las­ta, josta Les­ke­län kam­paa­mo­ura Kuu­sa­mos­sa alkoi

19.08.2020 17:00 0
Tilaajille
60 vuotta sitten Kitkantie oli remontin kourissa, niin kuin nytkin – silloin sille rakennettiin ensimmäisiä jalkakäytäviä

60 vuotta sitten Kit­kan­tie oli re­mon­tin kou­ris­sa, niin kuin nytkin – silloin sille ra­ken­net­tiin en­sim­mäi­siä jal­ka­käy­tä­viä

17.08.2020 11:00 0
Tilaajille
Neljäntienristeyksen sulku jatkuu vielä viikkoja – viivästyksen syynä kaukolämpölinja

Nel­jän­tien­ris­teyk­sen sulku jatkuu vielä viik­ko­ja – vii­väs­tyk­sen syynä kau­ko­läm­pö­lin­ja

14.08.2020 04:00 0
Tilaajille
Toimittajalta: Kitkantie rakentuu päivä päivältä – keskeneräinen ei välttämättä miellytä silmää, mutta kohta muistellaan nostalgisena rakennuksia ja monttuja
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Kit­kan­tie ra­ken­tuu päivä päi­väl­tä – kes­ken­eräi­nen ei vält­tä­mät­tä miel­ly­tä silmää, mutta kohta muis­tel­laan nos­tal­gi­se­na ra­ken­nuk­sia ja mont­tu­ja

13.07.2020 04:00 0
Vaaraa liikenteelle ja rikki menneitä renkaita – Huolta aiheuttaneen Oivantien kunnostus alkoi vihdoin Posiolla

Vaaraa lii­ken­teel­le ja rikki men­nei­tä ren­kai­ta – Huolta ai­heut­ta­neen Oi­van­tien kun­nos­tus alkoi vihdoin Po­siol­la

25.06.2020 04:00 0
Tilaajille
Köpis, Kiutaköngäs ja Kitkantien monttu - kesämietteet vievät Koillismaan kauneudesta jalkapallon EM-kisoihin, jotka eivät nyt tällä viikolla alakaan

Köpis, Kiu­ta­kön­gäs ja Kit­kan­tien monttu - ke­sä­miet­teet vievät Koil­lis­maan kau­neu­des­ta jal­ka­pal­lon EM-ki­soi­hin, jotka eivät nyt tällä vii­kol­la alakaan

08.06.2020 04:02 0
Kitkantien remontti voi verottaa alueen yrittäjien myyntiä hetkellisesti, mutta yrittäjät ovat uudistuksista hyvillään: "Jokainen meistä varmasti ymmärtää, että siinä rakennetaan tulevaisuutta"

Kit­kan­tien re­mont­ti voi ve­rot­taa alueen yrit­tä­jien myyntiä het­kel­li­ses­ti, mutta yrit­tä­jät ovat uu­dis­tuk­sis­ta hy­vil­lään: "Jo­kai­nen meistä var­mas­ti ym­mär­tää, että siinä ra­ken­ne­taan tu­le­vai­suut­ta"

08.06.2020 04:00 0
Tilaajille
Tieremontti alkaa Kuusamon keskustassa – Neljäntienristeykseen väliaikainen sulku

Tie­re­mont­ti alkaa Kuu­sa­mon kes­kus­tas­sa – Nel­jän­tien­ris­teyk­seen vä­li­ai­kai­nen sulku

15.05.2020 14:11 0
Tilaajille
Kitkantiet jalkakäytävät vaarallisen liukkaat - päivän mittaan keli muuttuu sohjoiseksi

Kit­kan­tiet jal­ka­käy­tä­vät vaa­ral­li­sen liuk­kaat - päivän mittaan keli muuttuu soh­joi­sek­si

09.04.2020 12:55 0
Tilaajille
Odotettu uudistus pyörähtää käyntiin: Kitkantien remontti alkaa toukokuussa

Odo­tet­tu uu­dis­tus pyö­räh­tää käyn­tiin: Kit­kan­tien re­mont­ti alkaa tou­ko­kuus­sa

24.02.2020 13:02 0
Tilaajille
Kevättä kohti tukka vaalenee, nyt saa olla oma itsensä

Kevättä kohti tukka vaa­le­nee, nyt saa olla oma itsensä

12.02.2020 14:00 0
Tilaajille
Ensin tuli tulehdus, sitten kaikkialle leviävä ihottuma - Floristien ammattitauti sai Eija Kuoskun lopettamaan kukkakaupan, jonka asiakkaita hän kaipaa jo nyt: "Tässä hommassa on vähän kuin psykologi"

Ensin tuli tu­leh­dus, sitten kaik­kial­le leviävä ihot­tu­ma - Flo­ris­tien am­mat­ti­tau­ti sai Eija Kuoskun lo­pet­ta­maan kuk­ka­kau­pan, jonka asiak­kai­ta hän kaipaa jo nyt: "Tässä hom­mas­sa on vähän kuin psy­ko­lo­gi"

30.01.2020 08:00 0
Tilaajille
Muistatko miltä Kuusamon Torangissa näytti ennen markettien rakentamista? Katso kuvat tästä -ennen ja nyt!

Muis­tat­ko miltä Kuu­sa­mon To­ran­gis­sa näytti ennen mar­ket­tien ra­ken­ta­mis­ta? Katso kuvat tästä -ennen ja nyt!

28.01.2020 05:00 0
Tilaajille