Mainos: Isän­päi­vää juh­li­taan 14.11. On­nit­te­le isää Koil­lis­sa­no­mis­sa, tee il­moi­tus tästä.

Kitkantie
Kuukausi
"Talvihoito on työläämpää kuin ennen, kun on paljon noita haittoja" – Kitkantiellä on vaihtunut paitsi rakenne myös vastuunkantaja ja hoitourakoija

"Tal­vi­hoi­to on työ­lääm­pää kuin ennen, kun on paljon noita hait­to­ja" – Kit­kan­tiel­lä on vaih­tu­nut paitsi rakenne myös vas­tuun­kan­ta­ja ja hoi­to­ura­koi­ja

26.10.2021 04:00 1
Tilaajille
Viikon kysymys: Mihin karhupatsas tulisi sijoittaa?

Viikon ky­sy­mys: Mihin kar­hu­pat­sas tulisi si­joit­taa?

20.10.2021 04:30 9
Tilaajille
Toivottu ja pelätty uusi Kitkantie juhlittiin virallisesti käyttöön, ja pian nähdään miten talvihoito sujuu – entä mihin pystytetään Juuso ja Sulo?

Toi­vot­tu ja pelätty uusi Kit­kan­tie juh­lit­tiin vi­ral­li­ses­ti käyt­töön, ja pian nähdään miten tal­vi­hoi­to sujuu – entä mihin pys­ty­te­tään Juuso ja Sulo?

19.10.2021 08:46 4
Tilaajille
Muistatko miltä Kitkantiellä näytti ennen remonttia? Katso liukukuvat ennen ja nyt – mukana myös vinoparkit!

Muis­tat­ko miltä Kit­kan­tiel­lä näytti ennen re­mont­tia? Katso liu­ku­ku­vat ennen ja nyt – mukana myös vi­no­par­kit!

18.10.2021 10:29 1
Tilaajille
Kitkantiellä pääsee maanantaina kahville ja kampanisulle – lue tästä, ketkä leikkaavat nauhan ja katso miltä näytti tietyömaan aikana

Kit­kan­tiel­lä pääsee maa­nan­tai­na kah­vil­le ja kam­pa­ni­sul­le – lue tästä, ketkä leik­kaa­vat nauhan ja katso miltä näytti tie­työ­maan aikana

17.10.2021 04:00 6
Tilaajille
Toteutuuko esteettömyys Kitkantiellä ja Ouluntaipaleella, joiden varteen on ripoteltu kymmenen pyörätuolikylttiä? – " Toisaalta, jos Kitkantien puolella olisi invapaikka, se veisi tilaa ei-inva-asiakkailta, joita meillä on enemmistö"

To­teu­tuu­ko es­teet­tö­myys Kit­kan­tiel­lä ja Ou­lun­tai­pa­leel­la, joiden varteen on ri­po­tel­tu kym­me­nen pyö­rä­tuo­li­kylt­tiä? – " Toi­saal­ta, jos Kit­kan­tien puo­lel­la olisi in­va­paik­ka, se veisi tilaa ei-in­va-asiak­kail­ta, joita meillä on enem­mis­tö"

13.10.2021 15:53
Tilaajille
Uudistetun Kitkantien valmistumista päästään pian juhlistamaan – lue tästä suunnittelijan perustelut katuremontin muutoksista

Uu­dis­te­tun Kit­kan­tien val­mis­tu­mis­ta pääs­tään pian juh­lis­ta­maan – lue tästä suun­nit­te­li­jan pe­rus­te­lut ka­tu­re­mon­tin muu­tok­sis­ta

01.10.2021 04:00 8
Tilaajille
Vanhemmat
"Lumatta ankanpoikatetta on kasvamassa joutsen" – milnkälaista väriä sinä saat poskiisi Kuusamo cityn paraatiraitista, sitten lopulta?
Kolumni

"Lu­mat­ta an­kan­poi­ka­tet­ta on kas­va­mas­sa jout­sen" – miln­kä­lais­ta väriä sinä saat pos­kii­si Kuusamo cityn pa­raa­ti­rai­tis­ta, sitten lo­pul­ta?

06.09.2021 04:00
Tilaajille
P.S. Kitkantie on nykyisellään yli neljä kilometriä pitkä – Lauri Tammi ei selitellyt
Kolumni

P.S. Kit­kan­tie on ny­kyi­sel­lään yli neljä ki­lo­met­riä pitkä – Lauri Tammi ei se­li­tel­lyt

06.09.2021 04:00
Tilaajille

Kit­kan­tiel­lä ve­den­ja­ke­lu toimii taas – aa­mui­sen katkon syynä ir­ron­nut vent­tii­li

09.08.2021 09:00
Tilaajille
Kitkantien remontti yli puolivälissä: kivetys jatkuu ja asfaltointi alkaa – vähäiset opastukset päivittäin vaihtuvissa liikennejärjestelyissä ihmetyttävät

Kit­kan­tien re­mont­ti yli puo­li­vä­lis­sä: kivetys jatkuu ja as­fal­toin­ti alkaa – vä­häi­set opas­tuk­set päi­vit­täin vaih­tu­vis­sa lii­ken­ne­jär­jes­te­lyis­sä ih­me­tyt­tä­vät

29.06.2021 19:00
Tilaajille
Keskustassa sokkeloista liikennettä ja uusia istutuksia, puita tulee yli sata: "On kiva, kun tulee vehreyttä"

Kes­kus­tas­sa sok­ke­lois­ta lii­ken­net­tä ja uusia is­tu­tuk­sia, puita tulee yli sata: "On kiva, kun tulee veh­reyt­tä"

05.06.2021 04:00 4
Tilaajille
Viikon kysymys: Osaatko ajaa pihakadulla ja peruuttaa taskuparkkiin?

Viikon ky­sy­mys: Osaatko ajaa pi­ha­ka­dul­la ja pe­ruut­taa tas­ku­park­kiin?

19.05.2021 04:00 1
Tilaajille
Oletko pihalla pihakadun säännöistä? – Neljäntienristeyksessä jalankulkija saa nyt kulkea missä haluaa, ja autoilijan tulee väistää

Oletko pihalla pi­ha­ka­dun sään­nöis­tä? – Nel­jän­tien­ris­teyk­ses­sä ja­lan­kul­ki­ja saa nyt kulkea missä haluaa, ja au­toi­li­jan tulee väistää

19.05.2021 04:00 2
Tilaajille
Petri Vartiaisen kolumni: Kun hesalainen puhtaan luonnon varjelija ajaa citymaasturillaan Kitkantietä, edessä on tyrmistys
Kolumni

Petri Var­tiai­sen ko­lum­ni: Kun he­sa­lai­nen puhtaan luonnon var­je­li­ja ajaa ci­ty­maas­tu­ril­laan Kit­kan­tie­tä, edessä on tyr­mis­tys

28.04.2021 11:00
Tilaajille
Kuusamon tieremontti jatkuu toukokuussa – nopeasti edenneen kevään johdosta rakennustyöt aloitetaan arvioitua aiemmin

Kuu­sa­mon tie­re­mont­ti jatkuu tou­ko­kuus­sa – no­peas­ti eden­neen kevään joh­dos­ta ra­ken­nus­työt aloi­te­taan ar­vioi­tua aiemmin

23.04.2021 14:06
Tilaajille
Viikon kysymys: Mitä mieltä olet Kitkantien kausivaloista?

Viikon ky­sy­mys: Mitä mieltä olet Kit­kan­tien kau­si­va­lois­ta?

30.12.2020 14:36 13
Tilaajille
"Periaatteessa mitkä vain efektit ovat mahdollisia" – ensi viikon lopulla Kitkantiellä saattavat leimuta revontulet, kun kausivalot saadaan päälle

"Pe­riaat­tees­sa mitkä vain efektit ovat mah­dol­li­sia" – ensi viikon lopulla Kit­kan­tiel­lä saat­ta­vat leimuta re­von­tu­let, kun kau­si­va­lot saadaan päälle

08.12.2020 15:50 2
Tilaajille
Ensimmäiset lumet ja Kitkantiellä jo ongelmia talvihoidon kanssa – kuntalaiset kauhistelevat, urakoitsija ihmettelee: ”Ei suunnitelmassa ole ajateltu talvihoitoa yhtään”

En­sim­mäi­set lumet ja Kit­kan­tiel­lä jo on­gel­mia tal­vi­hoi­don kanssa – kun­ta­lai­set kau­his­te­le­vat, ura­koit­si­ja ih­met­te­lee: ”Ei suun­ni­tel­mas­sa ole aja­tel­tu tal­vi­hoi­toa yhtään”

28.11.2020 04:00 3
Tilaajille