Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Viikon kysymys: Onko mie­les­tä­si oi­keu­tet­tua, että yk­si­tyis­tä mal­min­et­sin­tää ra­hoi­te­taan valtion kas­sas­ta?

Kuvaajalta: Ur­hei­li­ja, edes­ot­ta­muk­sia kat­so­taan poik­keuk­set­ta suu­ren­nus­la­sin läpi – käyt­täy­dy kuten esi­ku­van kuuluu

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Kitkantie
Pappilan peltojen kaavaehdotus hyväksyttiin pienin närästyksin – "Voi melkein puhua kirkonkylän paraatipaikasta"

Pap­pi­lan pel­to­jen kaa­va­eh­do­tus hy­väk­syt­tiin pienin nä­räs­tyk­sin – "Voi melkein puhua kir­kon­ky­län pa­raa­ti­pai­kas­ta"

12.12.2023 13:28 7
Tilaajille
Kitkantien hirsikerrostalon työt alkoivat – työmaa tuo hiukan muutoksia liikennejärjestelyihin

Kit­kan­tien hir­si­ker­ros­ta­lon työt al­koi­vat – työmaa tuo hiukan muu­tok­sia lii­ken­ne­jär­jes­te­lyi­hin

06.06.2023 04:00 4
Tilaajille
Kauppa Kuusamo lopettaa toimintansa: "Kun ei saada edes hallitusta kasaan, silloin yhdistys on toimintakyvytön"

Kauppa Kuusamo lo­pet­taa toi­min­tan­sa: "Kun ei saada edes hal­li­tus­ta kasaan, silloin yh­dis­tys on toi­min­ta­ky­vy­tön"

12.04.2023 12:57 2
Tilaajille
Puolen tunnin liikennevalvonnan tulos Kitkantiellä kiertoliittymässä: Joka neljäs puhui kännykkään ja joka neljännellä ei ollut turvavyötä

Puolen tunnin lii­ken­ne­val­von­nan tulos Kit­kan­tiel­lä kier­to­liit­ty­mäs­sä: Joka neljäs puhui kän­nyk­kään ja joka nel­jän­nel­lä ei ollut tur­va­vyö­tä

10.04.2023 04:00 7
Tilaajille
Kun Kitkantielle kerrostaloa rakentanut Manra meni konkurssiin, asunnon ostanut Eero Heino päätti ottaa ohjat käsiinsä – kahden vuokra-asunnon ja merkittävän rahasumman lisäsatsausten jälkeen hän sai vihdoinkin avaimet uuteen kotiinsa

Kun Kit­kan­tiel­le ker­ros­ta­loa ra­ken­ta­nut Manra meni kon­kurs­siin, asunnon ostanut Eero Heino päätti ottaa ohjat kä­siin­sä – kahden vuok­ra-asun­non ja mer­kit­tä­vän ra­ha­sum­man li­sä­sat­saus­ten jälkeen hän sai vih­doin­kin avaimet uuteen ko­tiin­sa

29.03.2023 04:00 2
Tilaajille
"Meidän mielestä mikään ei elävöitä keskustaa niin hyvin kuin kahvila" – Moona Mankinen ja Arthur Bataille ovat valmistautuneet lähestyvään suureen hetkeen huolellisesti

"Meidän mie­les­tä mikään ei elä­vöi­tä kes­kus­taa niin hyvin kuin kah­vi­la" – Moona Man­ki­nen ja Arthur Ba­tail­le ovat val­mis­tau­tu­neet lä­hes­ty­vään suureen hetkeen huo­lel­li­ses­ti

12.03.2023 17:10 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kuu­sa­mon ja Kit­kan­tien ke­hi­tyk­ses­tä – miksi kou­lut­tau­tu­neet eivät ole pa­lan­neet?

28.01.2023 20:20 1
Tilaajille
Seppo Salmisen kolumni: Kitkantien kehitys sai täystyrmäyksen 1990-luvulla, enkä sitä ihmettele
Kolumni

Seppo Sal­mi­sen ko­lum­ni: Kit­kan­tien kehitys sai täys­tyr­mäyk­sen 1990-lu­vul­la, enkä sitä ih­met­te­le

25.01.2023 04:00 1
Tilaajille
Kitkantien Shell elää vain muistoissa – millaisia muistoja sinulla on vuonna 1973 uusiutuneesta huoltoasemasta

Kit­kan­tien Shell elää vain muis­tois­sa – mil­lai­sia muis­to­ja sinulla on vuonna 1973 uu­siu­tu­nees­ta huol­to­ase­mas­ta

23.01.2023 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kar­hun­tas­su olisi ollut mah­dol­li­suus Kit­kan­tiel­le – se me­ne­tet­tiin

19.01.2023 04:00 6
Tilaajille
Pinkki Taivas -kirpputori siirtyy kokonaan verkkokaupaksi ja lopettaa kivijalkaliikkeen: "Virallinen nettisivu aukaistaan kuluvan vuoden aikana"

Pinkki Taivas -kirp­pu­to­ri siirtyy ko­ko­naan verk­ko­kau­pak­si ja lo­pet­taa ki­vi­jal­ka­liik­keen: "Vi­ral­li­nen net­ti­si­vu au­kais­taan kuluvan vuoden aikana"

09.01.2023 04:00
Tilaajille
Qupla sulki ovensa lopullisesti – yrittäjä Laura Paloniemi avoimena: ”Suurin virhe oli se, että en suostunut luovuttamaan aikaisemmin”

Qupla sulki ovensa lo­pul­li­ses­ti – yrit­tä­jä Laura Pa­lo­nie­mi avoi­me­na: ”Suurin virhe oli se, että en suos­tu­nut luo­vut­ta­maan ai­kai­sem­min”

04.01.2023 17:58 5
Tilaajille
Kitkanhelmen rakentaminen jatkuu taloyhtiön toimesta: "Toivon mukaan keväällä auringon noustessa talo olisi valmis"

Kit­kan­hel­men ra­ken­ta­mi­nen jatkuu ta­lo­yh­tiön toi­mes­ta: "Toivon mukaan ke­vääl­lä au­rin­gon nous­tes­sa talo olisi valmis"

26.11.2022 04:00 2
Tilaajille
Kitkantien talvihoito ei enää jännitä niin kuin vuosi sitten – ”Ihmiset ovat alkaneet luottaa siihen, että kyllä se aura tulee sieltä”

Kit­kan­tien tal­vi­hoi­to ei enää jännitä niin kuin vuosi sitten – ”Ih­mi­set ovat al­ka­neet luottaa siihen, että kyllä se aura tulee sieltä”

23.11.2022 17:00 1
Tilaajille
Valkoinen huntu valtasi Koillismaan  – Joko lumikolat on kaivettu esiin?

Val­koi­nen huntu valtasi Koil­lis­maan – Joko lu­mi­ko­lat on kai­vet­tu esiin?

26.10.2022 16:37 1
Tilaajille
Lumi satoi maahan saakka Kuusamossa keskiviikkona 26.10.2022.

Lumi satoi maahan saakka Kuu­sa­mos­sa kes­ki­viik­ko­na 26.10.2022.

26.10.2022 16:03
Tilaajille
Kitkanhelmen rakentamista jatketaan – Taloyhtiön osakkeiden omistajat laittoivat tuulemaan: tontti aidattiin, vartiointi tilattiin ja rakentamista jatketaan ryhmäurakoilla

Kit­kan­hel­men ra­ken­ta­mis­ta jat­ke­taan – Ta­lo­yh­tiön osak­kei­den omis­ta­jat lait­toi­vat tuu­le­maan: tontti ai­dat­tiin, var­tioin­ti ti­lat­tiin ja ra­ken­ta­mis­ta jat­ke­taan ryh­mä­ura­koil­la

26.09.2022 18:00 2
Tilaajille
Rakentaja vaihtumassa Kitkanhelmessä? – Kohteen kiinteistönvälittäjä: "Osakkeet jo maksaneet henkilöt eivät ole menettämässä asuntoihin sijoittamiaan rahoja, vaan ne ovat tallessa rakennuksessa"

Ra­ken­ta­ja vaih­tu­mas­sa Kit­kan­hel­mes­sä? – Kohteen kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jä: "O­sak­keet jo mak­sa­neet hen­ki­löt eivät ole me­net­tä­mäs­sä asun­toi­hin si­joit­ta­miaan rahoja, vaan ne ovat tal­les­sa ra­ken­nuk­ses­sa"

24.09.2022 04:00 4
Tilaajille
Katso miltä näyttää Kitkanhelmen rakennustyömaalla, jossa työt on keskeytetty

Katso miltä näyttää Kit­kan­hel­men ra­ken­nus­työ­maal­la, jossa työt on kes­key­tet­ty

24.09.2022 04:00 1
Tilaajille
Miljoonia kiloja Kitkantien historiaa kuskataan tekemään tulevaisuutta Mäntyselkään – "Käytännössähän se ei siis ole jätettä vaan raaka-ainetta"

Mil­joo­nia kiloja Kit­kan­tien his­to­riaa kus­ka­taan te­ke­mään tu­le­vai­suut­ta Män­ty­sel­kään – "Käy­tän­nös­sä­hän se ei siis ole jätettä vaan raa­ka-ai­net­ta"

20.09.2022 04:00
Tilaajille