Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Joko luit: Pal­lo-Kar­hu­jen edustus aloit­taa jo pian val­mis­tau­tu­mi­sen ensi kauteen – Kai Puonti jatkaa pää­val­men­ta­ja­na

Toimittajalta: Onko di­gi­ta­li­saa­tio hyvä vai huono asia?

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Asunnot
Mikä vaikuttaa omakotitalon hintaan Koillismaalla? Lue tästä, millaisia ääripäiden asuntoja nyt on myynnissä – "Tilastot voivat vääristellä"

Mikä vai­kut­taa oma­ko­ti­ta­lon hintaan Koil­lis­maal­la? Lue tästä, mil­lai­sia ää­ri­päi­den asun­to­ja nyt on myyn­nis­sä – "Ti­las­tot voivat vää­ris­tel­lä"

09.02.2024 04:00 3
Tilaajille
Pappilan peltojen kaavaehdotus hyväksyttiin pienin närästyksin – "Voi melkein puhua kirkonkylän paraatipaikasta"

Pap­pi­lan pel­to­jen kaa­va­eh­do­tus hy­väk­syt­tiin pienin nä­räs­tyk­sin – "Voi melkein puhua kir­kon­ky­län pa­raa­ti­pai­kas­ta"

12.12.2023 13:28 7
Tilaajille
Rivitaloja jälleen purkuun Posiolla – tältä näyttää, kun ihmiset lähtevät ja paikalle tulevat porot

Ri­vi­ta­lo­ja jälleen purkuun Po­siol­la – tältä näyt­tää, kun ihmiset läh­te­vät ja pai­kal­le tulevat porot

04.12.2023 04:00 3
Tilaajille
Kaksi miljoonaa ylimääräistä? Nyt sillä saisi kaksi kerrostaloa Kuusamosta: tästä syystä Koillismaasäätiö kauppaa kerrostalojaan

Kaksi mil­joo­naa yli­mää­räis­tä? Nyt sillä saisi kaksi ker­ros­ta­loa Kuu­sa­mos­ta: tästä syystä Koil­lis­maa­sää­tiö kauppaa ker­ros­ta­lo­jaan

07.05.2023 12:00 3
Tilaajille
Unelmiaan toteuttavat maailmanmatkaajat Antti ja Jenni löysivät kodin Rukalta – haaveissa siintää Etelämanner, jossa toinen heistä haluaa kivuta huipulle ja laskea lumilaudalla alas

Unel­miaan to­teut­ta­vat maail­man­mat­kaa­jat Antti ja Jenni löy­si­vät kodin Rukalta – haa­veis­sa siintää Ete­lä­man­ner, jossa toinen heistä haluaa kivuta hui­pul­le ja laskea lu­mi­lau­dal­la alas

03.03.2023 16:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: "Usein kaipaan Siu­ko­sen Vesan kuu­lu­vaa ääntä, että jär­jes­tys pi­täi­si"

13.02.2023 13:43
Tilaajille
ASP-järjestelmän muutokset helpottavat ensiasunnon hankintaa – aloitusikäraja nousi ja omistusasuntolainan valtiontakauksen enimmäismäärä korotettiin

ASP-jär­jes­tel­män muu­tok­set hel­pot­ta­vat en­si­asun­non han­kin­taa – a­loi­tu­si­kä­ra­ja nousi ja omis­tus­asun­to­lai­nan val­tion­ta­kauk­sen enim­mäis­mää­rä ko­ro­tet­tiin

01.02.2023 11:00
Tilaajille
Manra Oy ajautui konkurssiin, Oulun käräjäoikeus nimeää pesänhoitajan – Kuusamon Kitkanhelmen kerrostalon loppuun rakentamisessa tuli mutkia matkaan

Manra Oy ajautui kon­kurs­siin, Oulun kä­rä­jä­oi­keus nimeää pe­sän­hoi­ta­jan – Kuu­sa­mon Kit­kan­hel­men ker­ros­ta­lon loppuun ra­ken­ta­mi­ses­sa tuli mutkia matkaan

19.10.2022 16:00
Tilaajille
Pekka Jääskön vieraskolumni: Uudenlaisia asumisratkaisuja
Kolumni

Pekka Jääskön vie­ras­ko­lum­ni: Uu­den­lai­sia asu­mis­rat­kai­su­ja

06.07.2022 17:00
Tilaajille
Asuntopula esteenä Käylään muutolle – Kuusamon kaupunki ja Käylän alueen maanomistajat istahtavat pian saman pöydän ääreen pohtimaan ratkaisuja

Asun­to­pu­la esteenä Käylään muu­tol­le – Kuu­sa­mon kau­pun­ki ja Käylän alueen maan­omis­ta­jat is­tah­ta­vat pian saman pöydän ääreen poh­ti­maan rat­kai­su­ja

11.05.2022 04:00 3
Tilaajille
Rukan vuokrajonot lyhenevät ensi talvena – Vuokratalot osti lisää asuntoja alueelta ­

Rukan vuok­ra­jo­not ly­he­ne­vät ensi talvena – Vuok­ra­ta­lot osti lisää asun­to­ja alueel­ta

09.05.2022 16:07 1
Tilaajille
Tältä näyttää, kun remontti valmistuu Kuusamon kaupungin vuokrataloyhtiön kolmiossa – pienistä asunnoista on kova kysyntä, senioritalohanke pantiin kustannusten karkaamisen takia jäihin

Tältä näyt­tää, kun re­mont­ti val­mis­tuu Kuu­sa­mon kau­pun­gin vuok­ra­ta­lo­yh­tiön kol­mios­sa – pie­nis­tä asun­nois­ta on kova ky­syn­tä, se­nio­ri­ta­lo­han­ke pantiin kus­tan­nus­ten kar­kaa­mi­sen takia jäihin

01.04.2022 09:46
Tilaajille
Ikäihmisille Posiolla lisää asuntoja – Sairaalantien varteen kaksi uutta rivitaloa

Ikä­ih­mi­sil­le Po­siol­la lisää asun­to­ja – Sai­raa­lan­tien varteen kaksi uutta ri­vi­ta­loa

06.02.2022 15:00 1
Tilaajille
Posiolle tarvitaan kipeästi lisää uusia asuntoja – Asuntopula on saanut kunnanjohdon pohtimaan rakentamiseen erilaisia rahoitusmalleja

Po­siol­le tar­vi­taan ki­peäs­ti lisää uusia asun­to­ja – Asun­to­pu­la on saanut kun­nan­joh­don poh­ti­maan ra­ken­ta­mi­seen eri­lai­sia ra­hoi­tus­mal­le­ja

30.10.2021 11:27
Tilaajille
Omakotitalo pärjää pitkänkin ajan omillaan, kun lähtö on hoidettu huolella – katso lomallelähtijän muistilista

Oma­ko­ti­ta­lo pärjää pit­kän­kin ajan omil­laan, kun lähtö on hoi­det­tu huo­lel­la – katso lo­mal­le­läh­ti­jän muis­ti­lis­ta

15.06.2020 06:00
Tilaajille
Tänään selviää maksaako Kuusamon kaupunki 342 000 euroa korvausta irtisanotusta ryhmäkotitilasta – uutta vuokralaista ei ole löytynyt

Tänään selviää mak­saa­ko Kuu­sa­mon kau­pun­ki 342 000 euroa kor­vaus­ta ir­ti­sa­no­tus­ta ryh­mä­ko­ti­ti­las­ta – uutta vuok­ra­lais­ta ei ole löy­ty­nyt

21.04.2020 07:00
Tilaajille