Katso kuvagalleria: Rukalla las­ket­tiin Eu­roop­pa cupin fi­naa­li­pai­kois­ta – his­to­rial­li­nen slo­pes­ty­le­kil­pai­lu näytti sekä lu­mi­lau­tai­lun että frees­kin parhaat puolet

Pääkirjoitus: Pre­si­dent­ti Sauli Nii­nis­tö ei usko, että arki meillä ra­ja­kun­nis­sa muuttuu Na­to-jä­se­nyy­den myötä

Eduskuntavaalit: Koil­lis­sa­no­mien vaa­li­ko­ne on avoinna – vielä ehdit löy­tä­mään sinulle so­pi­vim­man eh­dok­kaan

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Käylä
Pääkirjoitus: Suunnitelma kuljettaa oppilaita Rukan koulun vierestä Käylään osoittaa, että kouluverkkosuunnitelma epäonnistui – ainoa ratkaisu on saada viimein Rukan palvelut ajan tasalle
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Suun­ni­tel­ma kul­jet­taa op­pi­lai­ta Rukan koulun vie­res­tä Käylään osoit­taa, että kou­lu­verk­ko­suun­ni­tel­ma epä­on­nis­tui – ainoa rat­kai­su on saada viimein Rukan pal­ve­lut ajan tasalle

15.03.2023 12:05 1
Tilaajille
Lukijan runo: Runo Käylälle
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lukijan runo: Runo Käy­läl­le

12.03.2023 12:00
Tilaajille
"Meillä kävi kauhean hyvä tuuri" – viitekorot huolettavat asuntovelallisia, mutta Olli Lehtelä ja Dina Polo maksavat taloaan rauhassa ainakin kymmenen vuoden ajan

"Meillä kävi kauhean hyvä tuuri" – vii­te­ko­rot huo­let­ta­vat asun­to­ve­lal­li­sia, mutta Olli Lehtelä ja Dina Polo mak­sa­vat taloaan rau­has­sa ainakin kym­me­nen vuoden ajan

02.12.2022 04:00
Tilaajille
"Käylässä on mahtava tekemisen meininki" – Kuusamon ainoassa kyläkaupassa juhlitaan nelikymppisiä, Jaana Tuuliainen ja Ulla-Maija Määttä löysivät myymälästä hyvän tuliaisen

"Käy­läs­sä on mahtava te­ke­mi­sen mei­nin­ki" – Kuu­sa­mon ai­noas­sa ky­lä­kau­pas­sa juh­li­taan ne­li­kymp­pi­siä, Jaana Tuu­liai­nen ja Ul­la-Mai­ja Määttä löy­si­vät myy­mä­läs­tä hyvän tu­liai­sen

11.11.2022 04:00
Tilaajille
"Täytyy miettiä ratkaisua, kun itsellä ei ole autoa" – Osuuspankin konttori Kuusamon Käylässä lopetetaan, tiskillä laskunsa maksanut Pertti Kallunki joutuu lähtemään kirkolle 43 kilometrin päähän

"Täytyy miettiä rat­kai­sua, kun itsellä ei ole autoa" – Osuus­pan­kin kont­to­ri Kuu­sa­mon Käy­läs­sä lo­pe­te­taan, tis­kil­lä las­kun­sa mak­sa­nut Pertti Kal­lun­ki joutuu läh­te­mään kir­kol­le 43 ki­lo­met­rin päähän

07.11.2022 17:00 4
Tilaajille
Harvinainen muistokonsertti Käylässä – Sipi ja Veijo Kumpulan muistoksi järjestetään urkukonsertti Käylän rajaseutukirkossa sunnuntaina

Har­vi­nai­nen muis­to­kon­sert­ti Käy­läs­sä – Sipi ja Veijo Kum­pu­lan muis­tok­si jär­jes­te­tään ur­ku­kon­sert­ti Käylän ra­ja­seu­tu­kir­kos­sa sun­nun­tai­na

23.09.2022 17:00
Tilaajille
Käylässä vastataan nuorten toiveisiin – Yhdeksänväyläinen frisbeegolf-rata rakentuu valaistun ladun ympäristöön

Käy­läs­sä vas­ta­taan nuorten toi­vei­siin – Yh­dek­sän­väy­läi­nen fris­bee­golf-ra­ta ra­ken­tuu va­lais­tun ladun ym­pä­ris­töön

13.08.2022 12:00 1
Tilaajille
Lukijalta: Kesäpäivä soi Käylässä tunteikkaasti – Toisilleen entuudestaan tuntemattomat kuulijat kokivat jotain yhteisöllistä ja voimallista
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ke­sä­päi­vä soi Käy­läs­sä tun­teik­kaas­ti – Toi­sil­leen en­tuu­des­taan tun­te­mat­to­mat kuu­li­jat kokivat jotain yh­tei­söl­lis­tä ja voi­mal­lis­ta

30.07.2022 04:00
Tilaajille
Floristin työ on muutakin kuin kukkakimppujen tekemistä – näillä floristimestarin vinkeillä sinäkin pääset alkuun floristisen tilataideteoksen teossa

Flo­ris­tin työ on muu­ta­kin kuin kuk­ka­kimp­pu­jen te­ke­mis­tä – näillä flo­ris­ti­mes­ta­rin vin­keil­lä sinäkin pääset alkuun flo­ris­ti­sen ti­la­tai­de­teok­sen teossa

21.07.2022 17:00
Tilaajille
Lukijalta: Jykevä mutta rauhoittava koskitupa – Tämä on paikka, jossa voi unohtaa huolet ja murheet
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Jykevä mutta rau­hoit­ta­va kos­ki­tu­pa – Tämä on paikka, jossa voi unohtaa huolet ja murheet

21.07.2022 04:00 2
Tilaajille
Lähes 50 kirmasi Käylän Kympillä – Erityisesti nuorten osallistujien määrä yllätti järjestäjän positiivisesti

Lähes 50 kirmasi Käylän Kym­pil­lä – Eri­tyi­ses­ti nuorten osal­lis­tu­jien määrä yllätti jär­jes­tä­jän po­si­tii­vi­ses­ti

13.07.2022 04:00
Tilaajille
Käylässä elää kaksi kuolevaa perinnettä ja lauantaina niitä oli ilo katsoa – mutta miten on kymmenen vuoden päästä?
Mielipidekirjoitus

Käy­läs­sä elää kaksi kuo­le­vaa pe­rin­net­tä ja lauan­tai­na niitä oli ilo katsoa – mutta miten on kym­me­nen vuoden päästä?

11.07.2022 04:00 1
Tilaajille
Käylässä juhlitaan tasavuosia – Tukkilaiskisoissa perinteinen kisaohjelma

Käy­läs­sä juh­li­taan ta­sa­vuo­sia – Tuk­ki­lais­ki­sois­sa pe­rin­tei­nen ki­sa­oh­jel­ma

08.07.2022 04:00
Tilaajille
Asuntopula esteenä Käylään muutolle – Kuusamon kaupunki ja Käylän alueen maanomistajat istahtavat pian saman pöydän ääreen pohtimaan ratkaisuja

Asun­to­pu­la esteenä Käylään muu­tol­le – Kuu­sa­mon kau­pun­ki ja Käylän alueen maan­omis­ta­jat is­tah­ta­vat pian saman pöydän ääreen poh­ti­maan rat­kai­su­ja

11.05.2022 04:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Mai­nit­sin Käylän Sa­les­sa, että yli­mää­räis­tä kalaa saa tuoda meil­le­kin – jo samana iltana soi ovi­kel­lo ja tuo­mi­set saivat mie­li­ku­vi­tuk­se­ni lauk­kaa­maan

03.04.2022 11:24 3
Tilaajille
Pääkirjoitus: Koulujaan puolustamaan heränneiden Käylän ja Nissinvaaran huuto kuultiin
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Kou­lu­jaan puo­lus­ta­maan he­rän­nei­den Käylän ja Nis­sin­vaa­ran huuto kuul­tiin

23.12.2021 04:00 6
Tilaajille
Papu Kurkaa on Käylän koulun ensimmäinen ulkokuusamolainen oppilas, mutta ei välttämättä viimeinen – Opettaja uskoo, että kyläkouluille olisi monipaikkaisissa perheissä kysyntää

Papu Kurkaa on Käylän koulun en­sim­mäi­nen ul­ko­kuu­sa­mo­lai­nen op­pi­las, mutta ei vält­tä­mät­tä vii­mei­nen – Opet­ta­ja uskoo, että ky­lä­kou­luil­le olisi mo­ni­paik­kai­sis­sa per­heis­sä ky­syn­tää

09.12.2021 15:00 1
Tilaajille
Kaksi autoa kolaroi risteyksessä Kuusamon Käylässä – useita ihmisiä tarkastettavaksi

Kaksi autoa kolaroi ris­teyk­ses­sä Kuu­sa­mon Käy­läs­sä – useita ihmisiä tar­kas­tet­ta­vak­si

14.08.2021 19:40
Ely lakkautti kymmenen vuoroa ja Kuusamon kyytiverkko meni uusiksi: "Uskon, että kokonaistilanne näyttäytyy syksyn aikana"

Ely lak­kaut­ti kym­me­nen vuoroa ja Kuu­sa­mon kyy­ti­verk­ko meni uu­sik­si: "Uskon, että ko­konais­ti­lan­ne näyt­täy­tyy syksyn aikana"

11.08.2021 04:00
Tilaajille