Joko luit: Ru­ka­kes­kus ke­hit­tää Maston aluetta 14 mil­joo­nal­la

Vanha kuva: Karhu ahmi viisia kania ko­ti­pi­has­ta Tol­pan­nie­mes­sä lo­ka­kuus­sa 1993

Kalakisa: Erkin ver­kos­ta Ala-Kit­kal­la nousi lähes kolmen kilon siika

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Käylä
Haitta-aineet keskeyttivät seurakunnan purkutyöt Käylässä ja aiheuttivat jopa 60 000 euron lisälaskun – "Tällaista ei ole tapahtunut Kuusamossa aikaisemmin"

Hait­ta-ai­neet kes­keyt­ti­vät seu­ra­kun­nan pur­ku­työt Käy­läs­sä ja ai­heut­ti­vat jopa 60 000 euron li­sä­las­kun – "­Täl­lais­ta ei ole ta­pah­tu­nut Kuu­sa­mos­sa ai­kai­sem­min"

21.09.2023 11:00 2
Tilaajille
Mikko Ahosen lukijakirje: Vessoista ja konttikouluista – Nythän olisi aika Naturpoliksella myöntää avustuksia muuhunkin kuin epäjohdonmukaisiin harrastuksiin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mikko Ahosen lu­ki­ja­kir­je: Ves­sois­ta ja kont­ti­kou­luis­ta – Nythän olisi aika Na­tur­po­lik­sel­la myöntää avus­tuk­sia muu­hun­kin kuin epä­joh­don­mu­kai­siin har­ras­tuk­siin

17.08.2023 17:00 3
Tilaajille
Mikko Ahosen lukijakirje: Kiehisten partiomaja talkoilla kuntoon – Nyt kelpaa esitellä reippaiden talkoolaisten urakointia
Mielipidekirjoitus

Mikko Ahosen lu­ki­ja­kir­je: Kie­his­ten par­tio­ma­ja tal­koil­la kuntoon – Nyt kelpaa esi­tel­lä reip­pai­den tal­koo­lais­ten ura­koin­tia

02.08.2023 17:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: "Löy­tyi­si­kö ka­la-ai­hei­sel­le ta­sok­kaal­le ak­vaa­riol­le mah­dol­li­suuk­sia ja tilaa jon­ne­kin Käylän kul­mal­la"

23.07.2023 04:00
Tilaajille
Lieksan Jori Mikkonen ja Pudasjärven Pauli Ylitalo voittajia Käylän tukkilaiskisoissa

Lieksan Jori Mik­ko­nen ja Pu­das­jär­ven Pauli Ylitalo voit­ta­jia Käylän tuk­ki­lais­ki­sois­sa

12.07.2023 21:24
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Löy­sä­tään kaasua, mutta ra­ken­ne­taan Käylään parempi jät­teen­ke­räys ja ylei­sö-WC

11.07.2023 17:03 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rinki vastaa lu­ki­jal­le – kau­pun­ki valvoo ja puuttuu toi­min­taan, jos eko­pis­teet eivät ole siis­te­jä

10.07.2023 04:00 1
Tilaajille
"Kastuminenhan ei ole sinänsä vaarallista noin keskimäärin" – lauantain kisoihin ja tansseihin päättyvä tukkilaisviikko huipentaa Käylän kylän kesän

"Kas­tu­mi­nen­han ei ole sinänsä vaa­ral­lis­ta noin kes­ki­mää­rin" – lauan­tain ki­soi­hin ja tans­sei­hin päät­ty­vä tuk­ki­lais­viik­ko hui­pen­taa Käylän kylän kesän

07.07.2023 12:45
Tilaajille
Vaikka käyläläiset kuinka pyristelevät vastaan, on kyläkoulu syytä pistää lähivuosina kiinni
Kolumni

Vaikka käy­lä­läi­set kuinka py­ris­te­le­vät vas­taan, on ky­lä­kou­lu syytä pistää lä­hi­vuo­si­na kiinni

19.06.2023 04:00 8
Tilaajille
Käylän kyläkoulun ylle on noussut tummia pilviä – Lakkauttaminen löisi pahasti korville kylän kehittämissuunnitelmia

Käylän ky­lä­kou­lun ylle on noussut tummia pilviä – Lak­kaut­ta­mi­nen löisi pahasti kor­vil­le kylän ke­hit­tä­mis­suun­ni­tel­mia

16.06.2023 08:38 7
Tilaajille
Miten varjoliidin tai taljajousi toimii? Kurkijärvellä pääsee ottamaan näistä selvää lauantaina – Avoimet Kylät -päivässä on luvassa monenlaista ohjelmaa Kuusamonkin kylillä

Miten var­jo­lii­din tai tal­ja­jou­si toimii? Kur­ki­jär­vel­lä pääsee ot­ta­maan näistä selvää lauan­tai­na – Avoimet Kylät -päi­väs­sä on luvassa mo­nen­lais­ta oh­jel­maa Kuu­sa­mon­kin kylillä

07.06.2023 04:00
Tilaajille
Lentäjälakolla oli osansa tuurissa, että Tommi ja Arja Kallberg löysivät unelmapaikan Kuusamon Käylästä ja perustivat retkeilyyn erikoistuneen yrityksen – "Eräopas ei ammattina ole kaikista helpoin"

Len­tä­jä­la­kol­la oli osansa tuu­ris­sa, että Tommi ja Arja Kall­berg löy­si­vät unel­ma­pai­kan Kuu­sa­mon Käy­läs­tä ja pe­rus­ti­vat ret­kei­lyyn eri­kois­tu­neen yri­tyk­sen – "E­räo­pas ei am­mat­ti­na ole kai­kis­ta hel­poin"

26.05.2023 16:30 1
Tilaajille
Käylän rajaseutukirkon pihapiiristä puretaan majoitusrakennus, johon liittyy paljon muistoja

Käylän ra­ja­seu­tu­kir­kon pi­ha­pii­ris­tä pu­re­taan ma­joi­tus­ra­ken­nus, johon liittyy paljon muis­to­ja

09.05.2023 04:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Järkeä ja suun­ni­tel­mal­li­suut­ta kou­lu­verk­ko­pää­tök­siin

30.03.2023 08:50 1
Tilaajille
Pääkirjoitus: Suunnitelma kuljettaa oppilaita Rukan koulun vierestä Käylään osoittaa, että kouluverkkosuunnitelma epäonnistui – ainoa ratkaisu on saada viimein Rukan palvelut ajan tasalle
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Suun­ni­tel­ma kul­jet­taa op­pi­lai­ta Rukan koulun vie­res­tä Käylään osoit­taa, että kou­lu­verk­ko­suun­ni­tel­ma epä­on­nis­tui – ainoa rat­kai­su on saada viimein Rukan pal­ve­lut ajan tasalle

15.03.2023 12:05 1
Tilaajille
Lukijan runo: Runo Käylälle
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lukijan runo: Runo Käy­läl­le

12.03.2023 12:00
Tilaajille
"Meillä kävi kauhean hyvä tuuri" – viitekorot huolettavat asuntovelallisia, mutta Olli Lehtelä ja Dina Polo maksavat taloaan rauhassa ainakin kymmenen vuoden ajan

"Meillä kävi kauhean hyvä tuuri" – vii­te­ko­rot huo­let­ta­vat asun­to­ve­lal­li­sia, mutta Olli Lehtelä ja Dina Polo mak­sa­vat taloaan rau­has­sa ainakin kym­me­nen vuoden ajan

02.12.2022 04:00
Tilaajille
"Käylässä on mahtava tekemisen meininki" – Kuusamon ainoassa kyläkaupassa juhlitaan nelikymppisiä, Jaana Tuuliainen ja Ulla-Maija Määttä löysivät myymälästä hyvän tuliaisen

"Käy­läs­sä on mahtava te­ke­mi­sen mei­nin­ki" – Kuu­sa­mon ai­noas­sa ky­lä­kau­pas­sa juh­li­taan ne­li­kymp­pi­siä, Jaana Tuu­liai­nen ja Ul­la-Mai­ja Määttä löy­si­vät myy­mä­läs­tä hyvän tu­liai­sen

11.11.2022 04:00
Tilaajille
"Täytyy miettiä ratkaisua, kun itsellä ei ole autoa" – Osuuspankin konttori Kuusamon Käylässä lopetetaan, tiskillä laskunsa maksanut Pertti Kallunki joutuu lähtemään kirkolle 43 kilometrin päähän

"Täytyy miettiä rat­kai­sua, kun itsellä ei ole autoa" – Osuus­pan­kin kont­to­ri Kuu­sa­mon Käy­läs­sä lo­pe­te­taan, tis­kil­lä las­kun­sa mak­sa­nut Pertti Kal­lun­ki joutuu läh­te­mään kir­kol­le 43 ki­lo­met­rin päähän

07.11.2022 17:00 4
Tilaajille
Harvinainen muistokonsertti Käylässä – Sipi ja Veijo Kumpulan muistoksi järjestetään urkukonsertti Käylän rajaseutukirkossa sunnuntaina

Har­vi­nai­nen muis­to­kon­sert­ti Käy­läs­sä – Sipi ja Veijo Kum­pu­lan muis­tok­si jär­jes­te­tään ur­ku­kon­sert­ti Käylän ra­ja­seu­tu­kir­kos­sa sun­nun­tai­na

23.09.2022 17:00
Tilaajille