Sää: Nyt on syytä pitää hatusta kiinni ja laittaa raap­pa­hou­sut jal­kaan, mikäli ulos aikoo – tuuli tui­ver­taa Koil­lis­maal­la ja sähköt kat­kei­le­vat, vai­ku­tuk­sia kau­ko­läm­mön ja­ke­luun

Lue tietopaketti: Mitä ää­nes­tä­jän olisi hyvä tietää alue­vaa­leis­ta? Ko­ko­sim­me ky­sy­myk­set ja vas­tauk­set

Osallistu lukijaäänestykseen: Valitse Koil­lis­sa­no­mien paras kansi vuo­del­ta 2021

Aluevaalit 2022
Viikko
Lukijalta: Kun tein pikagallupia lähipiiriini, vastauksissa nousi kärkeen kolme perustetta ehdokkaan valintaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kun tein pi­ka­gal­lu­pia lä­hi­pii­rii­ni, vas­tauk­sis­sa nousi kärkeen kolme pe­rus­tet­ta eh­dok­kaan va­lin­taan

16.01.2022 04:00
Tilaajille
Lukijalta: Uudistus avaa oivan mahdollisuuden koota palvelut yhteen – siitä on tehtävä ihmisen mittainen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Uu­dis­tus avaa oivan mah­dol­li­suu­den koota pal­ve­lut yhteen – siitä on tehtävä ihmisen mit­tai­nen

15.01.2022 04:00
Tilaajille
Lukijalta: Hemmo Heiskanen on hyvä ehdokas aluevaaliin – tiedän sen yhteistyöstä vuosien varrelta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Hemmo Heis­ka­nen on hyvä ehdokas alue­vaa­liin – tiedän sen yh­teis­työs­tä vuosien var­rel­ta

14.01.2022 04:00
Tilaajille
Miltä sinun so­te-pal­ve­lu­si näyt­tä­vät tu­le­vai­suu­des­sa? Alue­vaa­li­pa­nee­li kerää eh­dok­kaat ten­tat­ta­vik­si Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alueen polt­ta­vim­mis­ta ky­sy­myk­sis­tä

Miltä sinun so­te-pal­ve­lu­si näyt­tä­vät tu­le­vai­suu­des­sa? Alue­vaa­li­pa­nee­li kerää eh­dok­kaat ten­tat­ta­vik­si Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alueen polt­ta­vim­mis­ta ky­sy­myk­sis­tä

12.01.2022 18:38
Lukijalta: Näihin kysymyksiin kukaan aluevaaliehdokas ei ole vastannut
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Näihin ky­sy­myk­siin kukaan alue­vaa­li­eh­do­kas ei ole vas­tan­nut

12.01.2022 17:00 4
Tilaajille
Lukijalta: Aluevaltuuston päätökset koskettavat sinun kuin meidänkin palveluitamme – nyt kannattaa vaikuttaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Alue­val­tuus­ton pää­tök­set kos­ket­ta­vat sinun kuin mei­dän­kin pal­ve­lui­tam­me – nyt kan­nat­taa vai­kut­taa

12.01.2022 17:00
Tilaajille
Pudasjärven ja Taivalkosken aluevaaliehdokkaat yksimielisiä: palveluiden on säilyttävä saavutettavina

Pu­das­jär­ven ja Tai­val­kos­ken alue­vaa­li­eh­dok­kaat yk­si­mie­li­siä: pal­ve­lui­den on säi­lyt­tä­vä saa­vu­tet­ta­vi­na

12.01.2022 08:48 1
Huolena sote-palveluiden pysyvyys – "Tällä iällä julkisista palveluista henkilökohtaisesti tärkeimpänä ovat sosiaali- ja terveyspalvelut"

Huolena so­te-pal­ve­lui­den py­sy­vyys – "Tällä iällä jul­ki­sis­ta pal­ve­luis­ta hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti tär­keim­pä­nä ovat so­siaa­li- ja ter­veys­pal­ve­lut"

12.01.2022 04:00
Tilaajille
Millaisia seikkoja äänestäjän on hyvä tietää aluevaaleista? – Keräsimme tietopaketin, lue ne tästä

Mil­lai­sia seik­ko­ja ää­nes­tä­jän on hyvä tietää alue­vaa­leis­ta? – Ke­rä­sim­me tie­to­pa­ke­tin, lue ne tästä

12.01.2022 10:13
Lukijalta: Vaaleissa on järkeä, äänesi on tärkeä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Vaa­leis­sa on järkeä, äänesi on tärkeä

11.01.2022 19:25 1
Tilaajille
Lukijalta: Tällainen olisi paras mahdollinen sote: yhden luukun periaate ja nopeasti hoitoon
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Täl­lai­nen olisi paras mah­dol­li­nen sote: yhden luukun pe­ri­aa­te ja no­peas­ti hoitoon

11.01.2022 19:25
Tilaajille
Lukijalta: Olen ehdolla, jotta työlle tulisi jatkuvuutta – olen jo mukana hyvinvointialueen valmistelussa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Olen eh­dol­la, jotta työlle tulisi jat­ku­vuut­ta – olen jo mukana hy­vin­voin­ti­alueen val­mis­te­lus­sa

11.01.2022 19:25 1
Tilaajille
EVAn tutkimus: Kaksi kolmesta rajoittaisi poliitikkojen päällekkäisiä tehtäviä

EVAn tut­ki­mus: Kaksi kol­mes­ta ra­joit­tai­si po­lii­tik­ko­jen pääl­lek­käi­siä teh­tä­viä

11.01.2022 18:25
Kuukausi ja vanhemmat
Kerro meille: Joko tiedät, ketä äänestät aluevaaleissa?

Kerro meille: Joko tiedät, ketä ää­nes­tät alue­vaa­leis­sa?

10.01.2022 10:36 3
Aluevaalien ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona 12. tammikuuta – katso täältä Kuusamon ennakkoäänestyspaikat

Alue­vaa­lien en­nak­ko­ää­nes­tys alkaa kes­ki­viik­ko­na 12. tam­mi­kuu­ta – katso täältä Kuu­sa­mon en­nak­ko­ää­nes­tys­pai­kat

08.01.2022 15:34
Seppo Salmisen kolumni: Pienten kuntien puolueet eivät ole oivaltaneet, miten aluevaltuuston paikat jaetaan – nyt he varmistavat, että enemmistö on oululaisia
Kolumni

Seppo Sal­mi­sen ko­lum­ni: Pienten kuntien puo­lueet eivät ole oi­val­ta­neet, miten alue­val­tuus­ton paikat jaetaan – nyt he var­mis­ta­vat, että enem­mis­tö on ou­lu­lai­sia

06.01.2022 04:00 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Koil­lis­maal­la pysyy jat­kos­sa­kin sote- ja pe­las­tus­toi­mi, mutta niiden laa­juu­des­ta päättää alue­val­tuus­to

06.01.2022 04:00 1
Tilaajille
Aluevaalien ennakkoäänestys alkaa ensi viikon keskiviikkona, koronatilanne otetaan huomioon vaalijärjestelyissä

Alue­vaa­lien en­nak­ko­ää­nes­tys alkaa ensi viikon kes­ki­viik­ko­na, ko­ro­na­ti­lan­ne otetaan huo­mioon vaa­li­jär­jes­te­lyis­sä

05.01.2022 11:14
Jo joka neljäs nuori kärsii ja joutuu jonon jatkoksi – Nettichatit eivät riitä muhivan mielenterveyspommin purkamiseen
Mielipidekirjoitus

Jo joka neljäs nuori kärsii ja joutuu jonon jat­kok­si – Net­ti­cha­tit eivät riitä muhivan mie­len­ter­veys­pom­min pur­ka­mi­seen

30.12.2021 04:00
Tilaajille
Löydä itsellesi sopiva ehdokas – vastaa Koillissanomien aluevaalikoneeseen!

Löydä it­sel­le­si sopiva ehdokas – vastaa Koil­lis­sa­no­mien alue­vaa­li­ko­nee­seen!

20.12.2021 07:00 5