Katso kuvagalleria: Rukalla las­ket­tiin Eu­roop­pa cupin fi­naa­li­pai­kois­ta – his­to­rial­li­nen slo­pes­ty­le­kil­pai­lu näytti sekä lu­mi­lau­tai­lun että frees­kin parhaat puolet

Pääkirjoitus: Pre­si­dent­ti Sauli Nii­nis­tö ei usko, että arki meillä ra­ja­kun­nis­sa muuttuu Na­to-jä­se­nyy­den myötä

Eduskuntavaalit: Koil­lis­sa­no­mien vaa­li­ko­ne on avoinna – vielä ehdit löy­tä­mään sinulle so­pi­vim­man eh­dok­kaan

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Suomen Keskusta
”Politiikka enemmän antanut kuin ottanut” – Ensimmäistä kertaa ehdolla kansanedustajaksi oleva Matti Heikkilä kantaa huolta tiestön huonontuneesta kunnosta, alkutuotannon vaikeuksista ja energian riittävyydestä

”Po­li­tiik­ka enemmän antanut kuin ot­ta­nut” – En­sim­mäis­tä kertaa ehdolla kan­san­edus­ta­jak­si oleva Matti Heik­ki­lä kantaa huolta tiestön huo­non­tu­nees­ta kun­nos­ta, al­ku­tuo­tan­non vai­keuk­sis­ta ja ener­gian riit­tä­vyy­des­tä

14.03.2023 17:00 1
Tilaajille
Matti Heikkilä jatkaa keskustapiirin varapuheenjohtajana

Matti Heik­ki­lä jatkaa kes­kus­ta­pii­rin va­ra­pu­heen­joh­ta­ja­na

20.11.2022 18:07
Tilaajille
Lukijalta: Vastaukset Paulille Saapungille ja Niilolle Keräselle
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Vas­tauk­set Pau­lil­le Saa­pun­gil­le ja Nii­lol­le Ke­rä­sel­le

12.03.2022 04:00 2
Tilaajille
Lukijalta: Pauli Saapungin tavoin en itsekään ole kovin tyytyväinen Keskustan piirin toimintaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Pauli Saa­pun­gin tavoin en it­se­kään ole kovin tyy­ty­väi­nen Kes­kus­tan piirin toi­min­taan

12.03.2022 04:00
Tilaajille
Viikon sisään kolmas nimi tarjolla keskustan eduskuntaehdokkaaksi: Tuomo Pulkkanen

Viikon sisään kolmas nimi tar­jol­la kes­kus­tan edus­kun­taeh­dok­kaak­si: Tuomo Pulk­ka­nen

28.02.2022 06:52 6
Tilaajille
Keskustalaiset juhlivat Koillismaallakin Pohjois-Pohjanmaan vaalitulosta, taivalkoskelainen Niilo Keränen joutuu avaamaan aluevaltuuston ensimmäisen kokouksen – varapuheenjohtaja Markus Lohen mielestä vaalit näyttävät Keskustan jytkyltä

Kes­kus­ta­lai­set juh­li­vat Koil­lis­maal­la­kin Poh­jois-Poh­jan­maan vaa­li­tu­los­ta, tai­val­kos­ke­lai­nen Niilo Keränen joutuu avaa­maan alue­val­tuus­ton en­sim­mäi­sen ko­kouk­sen – va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Markus Lohen mie­les­tä vaalit näyt­tä­vät Kes­kus­tan jyt­kyl­tä

23.01.2022 21:26
Tilaajille
Tässä ovat Kuusamon keskustan neljä ehdokasta aluevaaleihin

Tässä ovat Kuu­sa­mon kes­kus­tan neljä eh­do­kas­ta alue­vaa­lei­hin

11.10.2021 10:50 3
Tilaajille
Vanha vetkuttelu pakolaisasian ympärillä näyttää nyt oudolta – kuudessa vuodessa Kuusamossa on tullut kunta, jossa asuu myös pakolaisperheitä
Pääkirjoitus

Vanha vet­kut­te­lu pa­ko­lais­asian ym­pä­ril­lä näyttää nyt oudolta – kuu­des­sa vuo­des­sa Kuu­sa­mos­sa on tullut kunta, jossa asuu myös pa­ko­lais­per­hei­tä

15.09.2021 04:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Po­liit­ti­nen kokemus auttaa kat­so­maan kauem­mas puo­lueen etua

10.09.2021 13:08
Tilaajille
P.S. Esimerkki demokratian ihmeellisyydestä nähtiin maanantaina
Pääkirjoitus

P.S. Esi­merk­ki de­mo­kra­tian ih­meel­li­syy­des­tä nähtiin maa­nan­tai­na

12.08.2021 13:34 6
Tilaajille
Vaalianalyysi: Keskusta on suurin kaikissa Koillismaan kunnissa, mutta eri tilanteissa – päättyykö perussuomalaisten paitsio?

Vaa­lia­na­lyy­si: Kes­kus­ta on suurin kai­kis­sa Koil­lis­maan kun­nis­sa, mutta eri ti­lan­teis­sa – päät­tyy­kö pe­rus­suo­ma­lais­ten pait­sio?

16.06.2021 08:17 1
Tilaajille
Näin puheenjohtaja Matti Heikkilä kommentoi Kuusamon keskustan tilannetta ennakkoäänien jälkeen

Näin pu­heen­joh­ta­ja Matti Heik­ki­lä kom­men­toi Kuu­sa­mon kes­kus­tan ti­lan­net­ta en­nak­ko­ää­nien jälkeen

13.06.2021 20:31
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Me luo­pu­vat val­tuu­te­tut annamme tilaa uusille päät­tä­jil­le – luo­pu­mi­nen ei johdu pet­ty­myk­ses­tä po­li­tiik­kaan

17.05.2021 11:22 1
Tilaajille
Kunnallisneuvos Erkki Siikaluoma on kuollut

Kun­nal­lis­neu­vos Erkki Sii­ka­luo­ma on kuollut

30.08.2020 13:07
Tilaajille
Petri Vartiaisen kolumni: Neliapilasta nokkoseksi – "Pitää valehdella tarpeeksi isosti, rakentaa puheillaan samanlaista ”Baabelia” kuin huussin reiästä nousee esiin"

Petri Var­tiai­sen ko­lum­ni: Ne­li­api­las­ta nok­ko­sek­si – "Pitää va­leh­del­la tar­peek­si isosti, ra­ken­taa pu­heil­laan sa­man­lais­ta ”Baa­be­lia” kuin huussin reiästä nousee esiin"

28.07.2020 14:34
Tilaajille