Tilaajille
Näin puheenjohtaja Matti Heikkilä kommentoi Kuusamon keskustan tilannetta ennakkoäänien jälkeen
Kuntavaalit 2021

Näin pu­heen­joh­ta­ja Matti Heik­ki­lä kom­men­toi Kuu­sa­mon kes­kus­tan ti­lan­net­ta en­nak­ko­ää­nien jälkeen