Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Joko luit: Pal­lo-Kar­hu­jen edustus aloit­taa jo pian val­mis­tau­tu­mi­sen ensi kauteen – Kai Puonti jatkaa pää­val­men­ta­ja­na

Toimittajalta: Onko di­gi­ta­li­saa­tio hyvä vai huono asia?

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Kitkantien remontti
Kitkantien liikennejärjestelyt viimein valmiit – kaupunki ja ely kiittävät kärsivällisyydestä

Kit­kan­tien lii­ken­ne­jär­jes­te­lyt viimein valmiit – kau­pun­ki ja ely kiit­tä­vät kär­si­väl­li­syy­des­tä

03.11.2021 04:00
Tilaajille
Muistatko miltä Kitkantiellä näytti ennen remonttia? Katso liukukuvat ennen ja nyt – mukana myös vinoparkit!

Muis­tat­ko miltä Kit­kan­tiel­lä näytti ennen re­mont­tia? Katso liu­ku­ku­vat ennen ja nyt – mukana myös vi­no­par­kit!

18.10.2021 10:29 2
Tilaajille
Uudistetun Kitkantien valmistumista päästään pian juhlistamaan – lue tästä suunnittelijan perustelut katuremontin muutoksista

Uu­dis­te­tun Kit­kan­tien val­mis­tu­mis­ta pääs­tään pian juh­lis­ta­maan – lue tästä suun­nit­te­li­jan pe­rus­te­lut ka­tu­re­mon­tin muu­tok­sis­ta

01.10.2021 04:00 8
Tilaajille
Kitkantien remontti: Kaarlo Hännisentien ja Kitkantien kiertoliittymä osittain suljettuna keskiviikkona

Kit­kan­tien re­mont­ti: Kaarlo Hän­ni­sen­tien ja Kit­kan­tien kier­to­liit­ty­mä osit­tain sul­jet­tu­na kes­ki­viik­ko­na

16.08.2021 14:18
Tilaajille

Kit­kan­tiel­lä ve­den­ja­ke­lu toimii taas – aa­mui­sen katkon syynä ir­ron­nut vent­tii­li

09.08.2021 09:00
Tilaajille
Kitkantien remontti etenee – Vienantien ja Rantatien väli avattu

Kit­kan­tien re­mont­ti etenee – Vie­nan­tien ja Ran­ta­tien väli avattu

08.07.2021 14:41 1
Tilaajille
Sadoittain amppeleita, kukkia ja yrttejä jakoon Kuusamossa – kukkakauppiaan juhannusmyynti meni remontin takia sivu suun ja pihalta laitetaan kaikki kiertoon: "Haluan lahjoittaa ne sopiville tahoille"

Sa­doit­tain amp­pe­lei­ta, kukkia ja yrttejä jakoon Kuu­sa­mos­sa – kuk­ka­kaup­piaan ju­han­nus­myyn­ti meni re­mon­tin takia sivu suun ja pihalta lai­te­taan kaikki kier­toon: "Haluan lah­joit­taa ne so­pi­vil­le ta­hoil­le"

03.07.2021 04:00 4
Tilaajille
Kitkantien remontti yli puolivälissä: kivetys jatkuu ja asfaltointi alkaa – vähäiset opastukset päivittäin vaihtuvissa liikennejärjestelyissä ihmetyttävät

Kit­kan­tien re­mont­ti yli puo­li­vä­lis­sä: kivetys jatkuu ja as­fal­toin­ti alkaa – vä­häi­set opas­tuk­set päi­vit­täin vaih­tu­vis­sa lii­ken­ne­jär­jes­te­lyis­sä ih­me­tyt­tä­vät

29.06.2021 19:00
Tilaajille
Liikennejärjestelyt muuttuvat Kuusamon keskustassa – Rakennustöiden on tarkoitus olla kokonaisuudessaan valmiit lokakuun loppuun mennessä

Lii­ken­ne­jär­jes­te­lyt muut­tu­vat Kuu­sa­mon kes­kus­tas­sa – Ra­ken­nus­töi­den on tar­koi­tus olla ko­ko­nai­suu­des­saan valmiit lo­ka­kuun loppuun men­nes­sä

17.06.2021 10:27
Tilaajille
Keskustassa sokkeloista liikennettä ja uusia istutuksia, puita tulee yli sata: "On kiva, kun tulee vehreyttä"

Kes­kus­tas­sa sok­ke­lois­ta lii­ken­net­tä ja uusia is­tu­tuk­sia, puita tulee yli sata: "On kiva, kun tulee veh­reyt­tä"

05.06.2021 04:00 4
Tilaajille
Viikon kysymys: Osaatko ajaa pihakadulla ja peruuttaa taskuparkkiin?

Viikon ky­sy­mys: Osaatko ajaa pi­ha­ka­dul­la ja pe­ruut­taa tas­ku­park­kiin?

19.05.2021 04:00 1
Tilaajille
Oletko pihalla pihakadun säännöistä? – Neljäntienristeyksessä jalankulkija saa nyt kulkea missä haluaa, ja autoilijan tulee väistää

Oletko pihalla pi­ha­ka­dun sään­nöis­tä? – Nel­jän­tien­ris­teyk­ses­sä ja­lan­kul­ki­ja saa nyt kulkea missä haluaa, ja au­toi­li­jan tulee väistää

19.05.2021 04:00 2
Tilaajille
Lukijalta: Kitkantien katuremontin tekele nostatti kylmät väreet – kaikki väyläsuunnittelun tavoitteet ovat unohtuneet
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kit­kan­tien ka­tu­re­mon­tin tekele nos­tat­ti kylmät väreet – kaikki väy­lä­suun­nit­te­lun ta­voit­teet ovat unoh­tu­neet

24.01.2021 04:00 4
Tilaajille
Tero Karjalaisen kolumni: Autoilua uudella Kitkantiellä
Kolumni

Tero Kar­ja­lai­sen ko­lum­ni: Au­toi­lua uudella Kit­kan­tiel­lä

01.01.2021 04:00
Ensimmäiset lumet ja Kitkantiellä jo ongelmia talvihoidon kanssa – kuntalaiset kauhistelevat, urakoitsija ihmettelee: ”Ei suunnitelmassa ole ajateltu talvihoitoa yhtään”

En­sim­mäi­set lumet ja Kit­kan­tiel­lä jo on­gel­mia tal­vi­hoi­don kanssa – kun­ta­lai­set kau­his­te­le­vat, ura­koit­si­ja ih­met­te­lee: ”Ei suun­ni­tel­mas­sa ole aja­tel­tu tal­vi­hoi­toa yhtään”

28.11.2020 04:00 3
Tilaajille
Kiinteistöruletti pyörähti ja yritykset Kitkantiellä vaihtoivat paikkaa – LKV Saaga haastaa muita alueen yrittäjiä antamaan panoksensa siihen, että kaupunki näyttäisi kaupungilta: "Infra on kunnossa"

Kiin­teis­tö­ru­let­ti pyö­räh­ti ja yri­tyk­set Kit­kan­tiel­lä vaih­toi­vat paikkaa – LKV Saaga haastaa muita alueen yrit­tä­jiä an­ta­maan pa­nok­sen­sa siihen, että kau­pun­ki näyt­täi­si kau­pun­gil­ta: "Infra on kun­nos­sa"

12.11.2020 04:00
Tilaajille
Miten taskuparkkiin ajetaan? Katso ohjeet videolta: "Sen oppii jokainen, joka autoa ajaa" – Entä tiesitkö,  että neljäntienristeys on nyt pihakatu?

Miten tas­ku­park­kiin aje­taan? Katso ohjeet vi­deol­ta: "Sen oppii jo­kai­nen, joka autoa ajaa" – Entä tie­sit­kö, että nel­jän­tien­ris­teys on nyt pi­ha­ka­tu?

04.11.2020 10:52
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Nopea tie­to­lii­ken­ne­yh­teys EU:n joka kolk­kaan, vaatii Eu­roo­pan ko­mis­sion pu­heen­joh­ta­ja – miksi Kit­kan­tien ka­tu­re­mon­tis­sa ei tehdä tu­le­vai­suu­den pe­ru­sinf­raa?

07.10.2020 18:02 1
Toimittajalta: Neljäntienristeyksen kivet herättivät vilkasta keskustelua – onko Kuusamon ympäristöjulistus vaipunut unholaan?

Toi­mit­ta­jal­ta: Nel­jän­tien­ris­teyk­sen kivet he­rät­ti­vät vil­kas­ta kes­kus­te­lua – onko Kuu­sa­mon ym­pä­ris­tö­ju­lis­tus vai­pu­nut un­ho­laan?

16.09.2020 04:00 5
Ulkomailta tuotu kivi yllätti – kaupunki linjaa hiilineutraalisuuttaan uudessa strategiassa

Ul­ko­mail­ta tuotu kivi yllätti – kau­pun­ki linjaa hii­li­neut­raa­li­suut­taan uudessa stra­te­gias­sa

10.09.2020 04:00 1
Tilaajille