Kitkantien remontti
Toimittajalta: Neljäntienristeyksen kivet herättivät vilkasta keskustelua – onko Kuusamon ympäristöjulistus vaipunut unholaan?

Toi­mit­ta­jal­ta: Nel­jän­tien­ris­teyk­sen kivet he­rät­ti­vät vil­kas­ta kes­kus­te­lua – onko Kuu­sa­mon ym­pä­ris­tö­ju­lis­tus vai­pu­nut un­ho­laan?

16.09.2020 04:00 4
Ulkomailta tuotu kivi yllätti – kaupunki linjaa hiilineutraalisuuttaan uudessa strategiassa

Ul­ko­mail­ta tuotu kivi yllätti – kau­pun­ki linjaa hii­li­neut­raa­li­suut­taan uudessa stra­te­gias­sa

10.09.2020 04:00 1
Tilaajille
60 vuotta sitten Kitkantie oli remontin kourissa, niin kuin nytkin – silloin sille rakennettiin ensimmäisiä jalkakäytäviä

60 vuotta sitten Kit­kan­tie oli re­mon­tin kou­ris­sa, niin kuin nytkin – silloin sille ra­ken­net­tiin en­sim­mäi­siä jal­ka­käy­tä­viä

17.08.2020 11:00 0
Tilaajille
Liikennevaloista kiertoliittymät, satoja istutuksia ja Neljäntienristeyksestä kävelykatualue 20 km/h rajoituksella – kokosimme Kitkantien tuntuvimmat muutokset yksiin kansiin

Lii­ken­ne­va­lois­ta kier­to­liit­ty­mät, satoja is­tu­tuk­sia ja Nel­jän­tien­ris­teyk­ses­tä kä­ve­ly­ka­tu­alue 20 km/h ra­joi­tuk­sel­la – ko­ko­sim­me Kit­kan­tien tun­tu­vim­mat muu­tok­set yksiin kansiin

16.07.2020 04:00 0
Tilaajille
Pitikö se nyt tuokin puu kaataa? – Kuusamon keskustan uusi ilme saattaa tulevaisuudessa näyttää ihan hyvältä

Pitikö se nyt tuokin puu kaataa? – Kuu­sa­mon kes­kus­tan uusi ilme saattaa tu­le­vai­suu­des­sa näyttää ihan hyvältä

08.07.2020 04:01 0
Puu jos toinenkin kaatuu nyt Kitkantiellä – taustalla pääkadun saneeraus: "Osa puista on jo huonossa kunnossa"

Puu jos toi­nen­kin kaatuu nyt Kit­kan­tiel­lä – taus­tal­la pää­ka­dun sa­nee­raus: "Osa puista on jo huo­nos­sa kun­nos­sa"

01.07.2020 15:05 0
Tilaajille
Kitkantien remontti voi verottaa alueen yrittäjien myyntiä hetkellisesti, mutta yrittäjät ovat uudistuksista hyvillään: "Jokainen meistä varmasti ymmärtää, että siinä rakennetaan tulevaisuutta"

Kit­kan­tien re­mont­ti voi ve­rot­taa alueen yrit­tä­jien myyntiä het­kel­li­ses­ti, mutta yrit­tä­jät ovat uu­dis­tuk­sis­ta hy­vil­lään: "Jo­kai­nen meistä var­mas­ti ym­mär­tää, että siinä ra­ken­ne­taan tu­le­vai­suut­ta"

08.06.2020 04:00 0
Tilaajille