Joko luit: Kuu­sa­mon Vuoden mök­ki­läi­sen Pekka Er­vas­tin en­si­kos­ke­tus mökillä vie­tet­tyyn aikaan ta­pah­tui jo lap­suu­des­saan

Viikon kysymys: Hyö­dyn­sit­kö Black Friday tai Cyber Monday tar­jous­kam­pan­joi­ta?

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Yritykset
Yhteismetsä teki Posion yrityksistä parhaan tuloksen ja maksoi eniten yhteisöveroa – katso lista suurimmista yhteisöverojen maksajista

Yh­teis­met­sä teki Posion yri­tyk­sis­tä parhaan tu­lok­sen ja maksoi eniten yh­tei­sö­ve­roa – katso lista suu­rim­mis­ta yh­tei­sö­ve­ro­jen mak­sa­jis­ta

08.11.2023 15:41 1
Tilaajille
Taivalkosken Voima Oy Taivalkosken yhteisöveron maksajien kärjessä – katso tästä 15 eniten yhteisöveroja maksanutta taivalkoskelaista yritystä

Tai­val­kos­ken Voima Oy Tai­val­kos­ken yh­tei­sö­ve­ron mak­sa­jien kär­jes­sä – katso tästä 15 eniten yh­tei­sö­ve­ro­ja mak­sa­nut­ta tai­val­kos­ke­lais­ta yri­tys­tä

09.11.2023 09:36 1
Tilaajille
Pentik oy:n hallituksen varajäsen Raisa Bergman on Posion suurituloisin – katso tästä Posion eniten tienanneet

Pentik oy:n hal­li­tuk­sen va­ra­jä­sen Raisa Bergman on Posion suu­ri­tu­loi­sin – katso tästä Posion eniten tie­nan­neet

09.11.2023 09:22
Tilaajille
Pentik alkoi valmistamaan uudelleen Kaamoskivi kynttilänjalkoja

Pentik alkoi val­mis­ta­maan uu­del­leen Kaa­mos­ki­vi kynt­ti­län­jal­ko­ja

24.09.2023 04:00
Tilaajille
Taivalkosken kunta valmistelee yhtiön perustamista yritystilojen rakentamiseen teollisuusalueelle – yrittäjien tarpeiden kartoitus vaatii sinniä

Tai­val­kos­ken kunta val­mis­te­lee yhtiön pe­rus­ta­mis­ta yri­tys­ti­lo­jen ra­ken­ta­mi­seen teol­li­suus­alueel­le – yrit­tä­jien tar­pei­den kar­toi­tus vaatii sinniä

14.09.2023 04:00
Tilaajille
Posion Pikkutorin hulppea hirsirakennus saanee yrittäjän – keskustelutilaisuuteen osallistunut posiolaislähtöinen ”monitoimimies” Henri Pätsi kiinnostunut perustamaan tiloihin kahvila-grillin

Posion Pik­ku­to­rin hulppea hir­si­ra­ken­nus saanee yrit­tä­jän – kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­teen osal­lis­tu­nut po­sio­lais­läh­töi­nen ”mo­ni­toi­mi­mies” Henri Pätsi kiin­nos­tu­nut pe­rus­ta­maan ti­loi­hin kah­vi­la-gril­lin

14.09.2023 04:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mari Vii­re­län lu­ki­ja­kir­je: Yri­tys­ten ole­mas­sa­olo pe­rus­tuu me­nes­tyk­seen

23.08.2023 17:00
Tilaajille
Pentik satsaa Posiolla sijaitsevan keramiikkatehtaansa tuotantoon – Hallituksen uusi puheenjohtaja Marina Vahtola: "Keramiikkatehdas on kilpailuetu

Pentik satsaa Po­siol­la si­jait­se­van ke­ra­miik­ka­teh­taan­sa tuo­tan­toon – Hal­li­tuk­sen uusi pu­heen­joh­ta­ja Marina Vah­to­la: "Ke­ra­miik­ka­teh­das on kil­pai­lu­etu

01.07.2023 12:00
Tilaajille
Työvoimaa ulkomailta tarvitaan ja paljon – Mistä saadaan kannattaviin yrityksiin jatkajia, Posion Pesula ei sitä löytänyt mistään päin Suomea, jatkaja löytyikin Intiasta
Kolumni

Työ­voi­maa ul­ko­mail­ta tar­vi­taan ja paljon – Mistä saadaan kan­nat­ta­viin yri­tyk­siin jat­ka­jia, Posion Pesula ei sitä löy­tä­nyt mistään päin Suomea, jatkaja löy­tyi­kin In­tias­ta

28.06.2023 04:00
Tilaajille
Tunnetko oikeutesi kuluttajana? Lue jutusta, mitä kuluttajansuojalaki sanoo oikeuksistasi ja mistä tehdään eniten reklamaatioita Kuusamossa

Tun­net­ko oi­keu­te­si ku­lut­ta­ja­na? Lue ju­tus­ta, mitä ku­lut­ta­jan­suo­ja­la­ki sanoo oi­keuk­sis­ta­si ja mistä tehdään eniten rek­la­maa­tioi­ta Kuu­sa­mos­sa

14.06.2023 11:00
Tilaajille
Sami Syrjälästä Kuusamon Juuston uusi toimitusjohtaja – aiemmin hän toimi Kuusamon Juuston kaupallisena johtajana

Sami Syr­jä­läs­tä Kuu­sa­mon Juuston uusi toi­mi­tus­joh­ta­ja – aiem­min hän toimi Kuu­sa­mon Juuston kau­pal­li­se­na joh­ta­ja­na

31.05.2023 14:51
Tilaajille
Puuteollisuuden opintomatkalta uusia tuoteideoita Kuusamoon – Olisiko biohiili halvempaa lämpöenergiaa?

Puu­teol­li­suu­den opin­to­mat­kal­ta uusia tuo­te­ideoi­ta Kuu­sa­moon – Olisiko bio­hii­li hal­vem­paa läm­pöe­ner­giaa?

05.05.2023 18:30 1
Tilaajille
”Aamukahvitilaisuuksien aloittamisella päästään keskustelemaan saman pöydän ääreen” – Posion yrittäjien puheenjohtaja Miika Moilanen toivoo kehittämistyön tuovan uusia työpaikkoja sekä opiskelijoiden intoa paluumuuttoon

”Aa­mu­kah­vi­ti­lai­suuk­sien aloit­ta­mi­sel­la pääs­tään kes­kus­te­le­maan saman pöydän ääreen” – Posion yrit­tä­jien pu­heen­joh­ta­ja Miika Moi­la­nen toivoo ke­hit­tä­mis­työn tuovan uusia työ­paik­ko­ja sekä opis­ke­li­joi­den intoa pa­luu­muut­toon

18.01.2023 08:21 1
Tilaajille
Ravintola Tapio lopetti Posiolla toimintansa Naali Lodgessa  – Yrityksen toimitusjohtaja: "En halua kommentoida millään tavalla syitä, miksi lopetimme, jatkokuvioista ei vielä ole tehty päätöstä"

Ra­vin­to­la Tapio lopetti Po­siol­la toi­min­tan­sa Naali Lod­ges­sa – Yri­tyk­sen toi­mi­tus­joh­ta­ja: "En halua kom­men­toi­da millään tavalla syitä, miksi lo­pe­tim­me, jat­ko­ku­viois­ta ei vielä ole tehty pää­tös­tä"

10.01.2023 17:00
Tilaajille
Toimittajalta: Uhkia, uskoa ja mahdollisuuksia – Posion uudelleen nousuun saamiseksi aivan ratkaisevaa on, onnistuuko kunta yhdessä yrittäjien kanssa luomaan uusia yrityksiä, uusia työpaikkoja?
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Uhkia, uskoa ja mah­dol­li­suuk­sia – Posion uu­del­leen nousuun saa­mi­sek­si aivan rat­kai­se­vaa on, on­nis­tuu­ko kunta yhdessä yrit­tä­jien kanssa luomaan uusia yri­tyk­siä, uusia työ­paik­ko­ja?

06.01.2023 04:00 1
Tilaajille
Ministeri Tytti Tuppurainen: Kansalaisten avuksi on tultava
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mi­nis­te­ri Tytti Tup­pu­rai­nen: Kan­sa­lais­ten avuksi on tultava

29.12.2022 11:00 5
Tilaajille
"Esimerkiksi kotipalvelutyötä voitaisiin tuottaa palvelusetelien kautta" – Posiolta puuttuu tuottajia, Kuusamossa seteleitä myönnetään miljoonilla euroilla

"E­si­mer­kik­si ko­ti­pal­ve­lu­työ­tä voi­tai­siin tuottaa pal­ve­lusete­lien kautta" – Po­siol­ta puuttuu tuot­ta­jia, Kuu­sa­mos­sa se­te­lei­tä myön­ne­tään mil­joo­nil­la eu­roil­la

09.10.2022 12:00
Tilaajille
Yrittäjien eläkeuudistus vähentää pienyrittäjyyttä
Kolumni

Yrit­tä­jien elä­ke­uu­dis­tus vä­hen­tää pien­yrit­tä­jyyt­tä

14.09.2022 11:00
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan yrityksiä kannustetaan vihreän siirtymän energiainvestointeihin: maalämpöä, aurinkoenergiaa ja maatiloille biokaasua

Poh­jois-Poh­jan­maan yri­tyk­siä kan­nus­te­taan vihreän siir­ty­män ener­giain­ves­toin­tei­hin: maa­läm­pöä, au­rin­ko­ener­giaa ja maa­ti­loil­le bio­kaa­sua

09.09.2022 21:59
Tilaajille
Yhteisöverot jaetaan toimipaikan ja henkilöstön mukaan – virallisella kotipaikalla ei ole merkitystä

Yh­tei­sö­ve­rot jaetaan toi­mi­pai­kan ja hen­ki­lös­tön mukaan – vi­ral­li­sel­la ko­ti­pai­kal­la ei ole mer­ki­tys­tä

21.08.2022 04:00
Tilaajille