Yritykset
On onni, kun taide on työ ja harrastus – "Pari asiakasta olen heittänyt ovesta ulos"

On onni, kun taide on työ ja har­ras­tus – "Pari asia­kas­ta olen heit­tä­nyt ovesta ulos"

13.09.2020 04:01 1
Tilaajille
Taiwalkosken Panimo konkurssiin

Tai­wal­kos­ken Panimo kon­kurs­siin

28.08.2020 16:38 0
Tilaajille
Ravintolat ja kahvilat avaavat ovensa – Koillismaan yrittäjät avaavat innoissaan kahden kuukauden hiljaiselon jälkeen, mutta yksi asia kismittää osaa yrittäjistä

Ra­vin­to­lat ja kah­vi­lat avaavat ovensa – Koil­lis­maan yrit­tä­jät avaavat in­nois­saan kahden kuu­kau­den hil­jais­elon jäl­keen, mutta yksi asia kis­mit­tää osaa yrit­tä­jis­tä

01.06.2020 04:00 0
Tilaajille
Petri Hietalan videon lentävästä saaresta Posiojärvellä näki 30 000 ihmistä:  "Ne ovat isoja lukuja tällaiselle nobodylle" - Nyt Hietala kertoo miten kuvaamisesta tuli valtion virkamiehelle kakkostyö

Petri Hie­ta­lan videon len­tä­väs­tä saa­res­ta Po­sio­jär­vel­lä näki 30 000 ih­mis­tä:  "Ne ovat isoja lukuja täl­lai­sel­le no­bo­dyl­le" - Nyt Hietala kertoo miten ku­vaa­mi­ses­ta tuli valtion vir­ka­mie­hel­le kak­kos­työ

25.05.2020 16:00 0
Tilaajille
Riipinen Restaurants avaa ravintolansa  – lomautettu henkilöstö palaa työhön kesäkuussa

Rii­pi­nen Res­tau­rants avaa ra­vin­to­lan­sa – lo­mau­tet­tu hen­ki­lös­tö palaa työhön ke­sä­kuus­sa

20.05.2020 15:16 0
Tilaajille
Kysely: Vain yhdeksän prosenttia matkailu- ja ravintola-alan yrityksistä toimii kannattavasti puolen vuoden kuluttua

Kysely: Vain yh­dek­sän pro­sent­tia mat­kai­lu- ja ra­vin­to­la-alan yri­tyk­sis­tä toimii kan­nat­ta­vas­ti puolen vuoden ku­lut­tua

18.05.2020 15:12 0
Tilaajille

Usko tu­le­vai­suu­teen antaa toivoa - Rain­ma­ker palkkaa Kuu­sa­moon tois­ta­kym­men­tä uutta työn­te­ki­jää

07.05.2020 11:15 0
Tilaajille
Posiolaisyritykset hyvin hereillä tukihaussa: katso lista yrityksistä

Po­sio­lais­yri­tyk­set hyvin he­reil­lä tu­ki­haus­sa: katso lista yri­tyk­sis­tä

23.04.2020 10:50 0
Tilaajille
Yritysten korona-aiheiset huijausviestit lisääntyneet - tarkista oikea tieto aina virallisista lähteistä

Yri­tys­ten ko­ro­na-ai­hei­set hui­jaus­vies­tit li­sään­ty­neet - tar­kis­ta oikea tieto aina vi­ral­li­sis­ta läh­teis­tä

01.04.2020 09:32 0
Tilaajille
Naturpolis kartoittaa kriisirahoituksen tarvetta - yrityspalveluita saatavilla myös poikkeustilanteessa

Na­tur­po­lis kar­toit­taa krii­si­ra­hoi­tuk­sen tar­vet­ta - yri­tys­pal­ve­lui­ta saa­ta­vil­la myös poik­keus­ti­lan­tees­sa

25.03.2020 13:43 0
Kuusamo saa kaksi uutta kukkakauppaa - kumpikin tulee marketeille

Kuusamo saa kaksi uutta kuk­ka­kaup­paa - kum­pi­kin tulee mar­ke­teil­le

29.02.2020 05:00 0
Tilaajille
Ensin tuli tulehdus, sitten kaikkialle leviävä ihottuma - Floristien ammattitauti sai Eija Kuoskun lopettamaan kukkakaupan, jonka asiakkaita hän kaipaa jo nyt: "Tässä hommassa on vähän kuin psykologi"

Ensin tuli tu­leh­dus, sitten kaik­kial­le leviävä ihot­tu­ma - Flo­ris­tien am­mat­ti­tau­ti sai Eija Kuoskun lo­pet­ta­maan kuk­ka­kau­pan, jonka asiak­kai­ta hän kaipaa jo nyt: "Tässä hom­mas­sa on vähän kuin psy­ko­lo­gi"

30.01.2020 08:00 0
Tilaajille
Yrityskauppa on kinkkinen asia – Taivalkoskella kaksi yritystä etsii uutta omistajaa

Yri­tys­kaup­pa on kink­ki­nen asia – Tai­val­kos­kel­la kaksi yri­tys­tä etsii uutta omis­ta­jaa

29.11.2018 20:00 0

77 uutta yri­tys­tä Koil­lis­maal­le al­ku­vuon­na – start­ti­ra­haa myön­net­tiin 17 yrit­tä­jäl­le

05.11.2018 10:30 0