Joko luit: Kuu­sa­mon Vuoden mök­ki­läi­sen Pekka Er­vas­tin en­si­kos­ke­tus mökillä vie­tet­tyyn aikaan ta­pah­tui jo lap­suu­des­saan

Viikon kysymys: Hyö­dyn­sit­kö Black Friday tai Cyber Monday tar­jous­kam­pan­joi­ta?

Toimittajalta: "Mon­ta­ko pan­de­miaa lai­te­taan, kaksi, kolme vai neljä?"

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

elinvoima
Kuusamon kaupunginjohtaja ja kollegat sekä yhteishanke vaativat käytännön toimia rajakuntien elinvoiman hyväksi – "Maakuntakaavaan on nyt keskeistä vaikuttaa"

Kuu­sa­mon kau­pun­gin­joh­ta­ja ja kol­le­gat sekä yh­teis­han­ke vaa­ti­vat käy­tän­nön toimia ra­ja­kun­tien elin­voi­man hyväksi – "Maa­kun­ta­kaa­vaan on nyt kes­keis­tä vai­kut­taa"

20.11.2023 04:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kak­sois­kun­ta­lai­suus toisi elin­voi­maa Koil­lis­maal­le

30.06.2023 12:00 5
Tilaajille
Taivalkosken va. kunnanjohtaja Mirva Haataja ohitettiin kahdesti ennen valintaa – nyt tyynnyttäjäksi tarkoitetun Haatajan asialistalla on kunnan talouden tasapaino

Tai­val­kos­ken va. kun­nan­joh­ta­ja Mirva Haataja ohi­tet­tiin kah­des­ti ennen va­lin­taa – nyt tyyn­nyt­tä­jäk­si tar­koi­te­tun Haa­ta­jan asia­lis­tal­la on kunnan ta­lou­den ta­sa­pai­no

24.03.2023 04:00
Tilaajille
Toivottu ja pelätty uusi Kitkantie juhlittiin virallisesti käyttöön, ja pian nähdään miten talvihoito sujuu – entä mihin pystytetään Juuso ja Sulo?

Toi­vot­tu ja pelätty uusi Kit­kan­tie juh­lit­tiin vi­ral­li­ses­ti käyt­töön, ja pian nähdään miten tal­vi­hoi­to sujuu – entä mihin pys­ty­te­tään Juuso ja Sulo?

19.10.2021 08:46 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kuusamo pur­ku­ma­nian pih­deis­sä – vil­la­koi­ran ydin on rahan puute

15.12.2020 08:00 4
Pudasjärvi päivittää itseään nykyaikaan – kaupungin keskusta siirtyy valtatien suuntaan ja Kurenalan ilme on muuttunut voimakkaasti

Pu­das­jär­vi päi­vit­tää itseään ny­ky­ai­kaan – kau­pun­gin kes­kus­ta siirtyy val­ta­tien suun­taan ja Ku­re­na­lan ilme on muut­tu­nut voi­mak­kaas­ti

29.11.2020 04:00
Tilaajille
Vapaa-ajanasuminen
antaa elinvoimaa Koillismaalle

Va­paa-aja­na­su­mi­nen an­taa elin­voi­maa Koil­lis­maal­le

14.05.2020 21:00
Posio ei retostele indeksillä - kunnanhallituksen puheenjohtaja listaa kolme pääsyytä, mutta uskoo tulevaan

Posio ei re­tos­te­le in­dek­sil­lä - kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja listaa kolme pää­syy­tä, mutta uskoo tu­le­vaan

05.03.2020 08:36
Tilaajille
Itä-Lappi ja Posio tarvitsisi pienen ihmeen kurjistumiskierteen katkaisuun

Itä-Lap­pi ja Posio tar­vit­si­si pienen ihmeen kur­jis­tu­mis­kier­teen kat­kai­suun

12.02.2020 10:35
Tilaajille
Kuusamon Juusto välttyy joulukuussa lomautuksilta – Meijeri sai lisää maitokiintiöitä loppuvuodeksi

Kuu­sa­mon Juusto välttyy jou­lu­kuus­sa lo­mau­tuk­sil­ta – Meijeri sai lisää mai­to­kiin­tiöi­tä lop­pu­vuo­dek­si

09.11.2017 10:30