Mielipidekirjoitus
Lukijalta Mielipide Leo Härmä

Lu­ki­jal­ta: Ko­ro­na-ajan kirje ys­tä­väl­le

20.12.2020 18:00 1
Lukijalta Mielipide Seppo Ervasti

Lu­ki­jal­ta: Onko Trump se­lä­tet­ty? – "Mies on vain paitsi täysi nar­sis­ti, niin myös suuri hui­ja­ri, joka ei voi eikä halua myön­tää, että hän hä­viäi­si re­hel­li­ses­ti vaalit"

18.12.2020 18:00 1

Lu­ki­jal­ta: Oletko koskaan aja­tel­lut, kuinka pahalta ki­roi­le­mi­nen kuu­los­taa?

16.12.2020 17:25
Seppo Salmisen kolumni: Kuusamolaiset on nomaadiheimoa, ja sen todistavat kohtaamiset Pariisissa Riemukaaren alla, Tallinnassa ja Kreikan saaristossa

Seppo Sal­mi­sen ko­lum­ni: Kuu­sa­mo­lai­set on no­maa­di­hei­moa, ja sen to­dis­ta­vat koh­taa­mi­set Pa­rii­sis­sa Rie­mu­kaa­ren alla, Tal­lin­nas­sa ja Kreikan saa­ris­tos­sa

16.12.2020 11:06
Lukijalta Mielipide KS

Meille soi­tet­tiin: "Kyllä tuo Isä meidän rukous kai­pai­si jo uu­dis­tus­ta monelta osin: ei ole tar­vet­ta pyytää jo­ka­päi­väis­tä leipää, kun itsehän me sen haemme kau­pois­ta"

13.12.2020 17:05
Hilkka Nevalan kolumni: 781 kilometriä jouluun

Hilkka Nevalan ko­lum­ni: 781 ki­lo­met­riä jouluun

11.12.2020 04:00
Lukijalta – Väisänen vastaa Karvoselle: "Ainakin minun lehdessäni lukee ehdollisesti 'tytöt vaan taitavat olla tunnollisempia oppilaita'"

Lu­ki­jal­ta – Väi­sä­nen vastaa Kar­vo­sel­le: "Ai­na­kin minun leh­des­sä­ni lukee eh­dol­li­ses­ti 'tytöt vaan tai­ta­vat olla tun­nol­li­sem­pia op­pi­lai­ta'"

23.11.2020 17:30
Lukijalta: Kinnusen fiktio kuulostaa faktalta
Lukijalta Mielipide Esko Leskelä

Lu­ki­jal­ta: Kin­nu­sen fiktio kuu­los­taa fak­tal­ta

10.11.2020 05:00
Lukijalta: Karvosen kirjoituksessa tasa-arvosta ei ole päätä eikä häntää
Lukijalta Mielipide Heikki Väisänen

Lu­ki­jal­ta: Kar­vo­sen kir­joi­tuk­ses­sa ta­sa-ar­vos­ta ei ole päätä eikä häntää

09.11.2020 05:01
Lukijalta Mielipide Pentti Putkiranta

Lu­ki­jal­ta: Kuu­sa­mon his­to­rian ar­vos­tus: "Miet­ti­kää mikä oli Raa­te­sal­men tilanne ta­ka­vuo­si­na, ja tällä het­kel­lä?"

08.11.2020 10:00
Lukijalta Mielipide KS

Meille soi­tet­tiin: "Totean Hotkun ke­hit­tä­mi­sen olleen osuus­kaup­pa-kol­hoo­sil­le täysin yli­voi­mai­nen teh­tä­vä, kun viiteen vuoteen ei edes ABC -aseman tank­kaus­pis­teen se­te­lin­tun­nis­ta­jaa ole saatu kun­toon"

08.11.2020 06:30
Lukijalta Mielipide Anja Hiltunen

Lu­ki­jal­ta: Jos maa­pal­lo todella olisi satoja mil­joo­nia vuosia vanha, mie­les­tä­ni olisi mah­do­ton­ta ihan oi­keas­ti tietää niin kauan sitten ta­pah­tu­nei­ta asioita

05.11.2020 18:05
Toimittajalta: Moni on valvonut ja ajatellut, että miten meitin käy, kun jumalatkin lähtivät lomalle – Päiden tärähtämiset johtavat tekoihin, jotka riepottelevat ihmisyhteisöjä

Toi­mit­ta­jal­ta: Moni on val­vo­nut ja aja­tel­lut, että miten meitin käy, kun ju­ma­lat­kin läh­ti­vät lomalle – Päiden tä­räh­tä­mi­set joh­ta­vat te­koi­hin, jotka rie­pot­te­le­vat ih­mis­yh­tei­sö­jä

05.11.2020 04:00
Lukijalta Mielipide Janne Kaisanlahti

Lu­ki­jal­ta: Tul­kin­ta Ro­va­nie­men kirk­ko­her­ran­vaa­lis­ta ei vastaa to­del­li­suut­ta

04.11.2020 18:00
Lukijalta: Söin elämäni ensimmäisen appelsiinin Porkkatörmän sairaalassa – käsilläkävelyä en kuitenkaan tohtinut esitellä lääkärille
Lukijalta Mielipide Santeri Nivala

Lu­ki­jal­ta: Söin elämäni en­sim­mäi­sen ap­pel­sii­nin Pork­ka­tör­män sai­raa­las­sa – kä­sil­lä­kä­ve­lyä en kui­ten­kaan toh­ti­nut esi­tel­lä lää­kä­ril­le

04.11.2020 17:29
Lukijalta Mielipide Heikki Väisänen

Lu­ki­jal­ta: Te­ko­älyl­le pitäisi keksiä parempi nimi – tie­to­ko­nees­sa ei ole älyä

03.11.2020 17:36
Lukijalta Mielipide Veikko Keränen

Lu­ki­jal­ta: Missä viipyy 90-lu­vul­la esit­tä­mä­ni va­lo­kaa­pe­li?

03.11.2020 17:32
Näkökulma – Henrik Karvosen kolumni: Otetaan hyöty irti muutoksesta ja luodaan maailma, johon ulkopuolisen on lähes pakko päästä osalliseksi

Nä­kö­kul­ma – Henrik Kar­vo­sen ko­lum­ni: Otetaan hyöty irti muu­tok­ses­ta ja luodaan maail­ma, johon ul­ko­puo­li­sen on lähes pakko päästä osal­li­sek­si

03.11.2020 16:00 1
Lukijalta Mielipide Pauli Miettinen

Lu­ki­jal­ta: Lap­si­vai­ku­tus­ten ar­vioin­ti vä­lit­tö­mäs­ti käyt­töön Kuu­sa­mos­sa

02.11.2020 17:50
Lukijalta: Hotkun loppu, tappio vai ei? Lisää kysymyksiä osuuskaupalle
Lukijalta Mielipide Jyrki Mäkelä

Lu­ki­jal­ta: Hotkun loppu, tappio vai ei? Lisää ky­sy­myk­siä osuus­kau­pal­le

02.11.2020 17:50