Mielipidekirjoitus
Lukijalta Mielipide Joukamo Kortesalmi

Lu­ki­jal­ta: Sata vuotta Ruu­su­sen unta ja nyt ollaan ti­lan­tees­sa, jossa emme voi vai­kut­taa kau­ko­läm­pö­lai­tok­sen polt­to­ai­neen al­ku­pe­rään

21.03.2021 04:00 1
Tilaajille
Niilo Keräsen kolumni: Yhteiskunnan on pyörittävä, joten ainakaan vanhoilla ei ole väliä, niinkö? Suomen perustuslailla on tähän jotain sanottavaa

Niilo Keräsen ko­lum­ni: Yh­teis­kun­nan on pyö­rit­tä­vä, joten ai­na­kaan van­hoil­la ei ole väliä, niinkö? Suomen pe­rus­tus­lail­la on tähän jotain sa­not­ta­vaa

19.03.2021 04:00
Tilaajille
Niilo Keräsen kolumni: Velka on veli otettaessa

Niilo Keräsen ko­lum­ni: Velka on veli otet­taes­sa

13.02.2021 04:00
Tilaajille
Ulla Parviaisen kolumni: Hyvä koululaisen Äiti ja Isä, täällä viestii kasvattajakumppaninne koulusta
Kolumni Ulla Parviainen

Ulla Par­viai­sen ko­lum­ni: Hyvä kou­lu­lai­sen Äiti ja Isä, täällä viestii kas­vat­ta­ja­kump­pa­nin­ne kou­lus­ta

27.01.2021 15:01 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Silja Kononen

Lu­ki­jal­ta: Mikä voisi olla parempi paikka Erä- ja luon­to­kult­tuu­ri­mu­seol­le kuin Koil­lis­maa?

24.01.2021 19:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Meille soi­tet­tiin: "Hyvät hys­sy­kät tätä touhua. Kelk­ka­mie­het (nai­set) ajaa ihan mö­kin­por­tai­den vie­res­tä Naa­tik­ka­lah­del­la"

23.01.2021 19:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Leo Härmä

Lu­ki­jal­ta: Ko­ro­na-ajan kirje ys­tä­väl­le

20.12.2020 18:00 1
Lukijalta Mielipide Seppo Ervasti

Lu­ki­jal­ta: Onko Trump se­lä­tet­ty? – "Mies on vain paitsi täysi nar­sis­ti, niin myös suuri hui­ja­ri, joka ei voi eikä halua myön­tää, että hän hä­viäi­si re­hel­li­ses­ti vaalit"

18.12.2020 18:00 1

Lu­ki­jal­ta: Oletko koskaan aja­tel­lut, kuinka pahalta ki­roi­le­mi­nen kuu­los­taa?

16.12.2020 17:25
Seppo Salmisen kolumni: Kuusamolaiset on nomaadiheimoa, ja sen todistavat kohtaamiset Pariisissa Riemukaaren alla, Tallinnassa ja Kreikan saaristossa

Seppo Sal­mi­sen ko­lum­ni: Kuu­sa­mo­lai­set on no­maa­di­hei­moa, ja sen to­dis­ta­vat koh­taa­mi­set Pa­rii­sis­sa Rie­mu­kaa­ren alla, Tal­lin­nas­sa ja Kreikan saa­ris­tos­sa

16.12.2020 11:06
Lukijalta Mielipide KS

Meille soi­tet­tiin: "Kyllä tuo Isä meidän rukous kai­pai­si jo uu­dis­tus­ta monelta osin: ei ole tar­vet­ta pyytää jo­ka­päi­väis­tä leipää, kun itsehän me sen haemme kau­pois­ta"

13.12.2020 17:05
Hilkka Nevalan kolumni: 781 kilometriä jouluun

Hilkka Nevalan ko­lum­ni: 781 ki­lo­met­riä jouluun

11.12.2020 04:00
Lukijalta – Väisänen vastaa Karvoselle: "Ainakin minun lehdessäni lukee ehdollisesti 'tytöt vaan taitavat olla tunnollisempia oppilaita'"

Lu­ki­jal­ta – Väi­sä­nen vastaa Kar­vo­sel­le: "Ai­na­kin minun leh­des­sä­ni lukee eh­dol­li­ses­ti 'tytöt vaan tai­ta­vat olla tun­nol­li­sem­pia op­pi­lai­ta'"

23.11.2020 17:30
Lukijalta: Kinnusen fiktio kuulostaa faktalta
Lukijalta Mielipide Esko Leskelä

Lu­ki­jal­ta: Kin­nu­sen fiktio kuu­los­taa fak­tal­ta

10.11.2020 05:00
Lukijalta: Karvosen kirjoituksessa tasa-arvosta ei ole päätä eikä häntää
Lukijalta Mielipide Heikki Väisänen

Lu­ki­jal­ta: Kar­vo­sen kir­joi­tuk­ses­sa ta­sa-ar­vos­ta ei ole päätä eikä häntää

09.11.2020 05:01
Lukijalta Mielipide Pentti Putkiranta

Lu­ki­jal­ta: Kuu­sa­mon his­to­rian ar­vos­tus: "Miet­ti­kää mikä oli Raa­te­sal­men tilanne ta­ka­vuo­si­na, ja tällä het­kel­lä?"

08.11.2020 10:00
Lukijalta Mielipide KS

Meille soi­tet­tiin: "Totean Hotkun ke­hit­tä­mi­sen olleen osuus­kaup­pa-kol­hoo­sil­le täysin yli­voi­mai­nen teh­tä­vä, kun viiteen vuoteen ei edes ABC -aseman tank­kaus­pis­teen se­te­lin­tun­nis­ta­jaa ole saatu kun­toon"

08.11.2020 06:30
Lukijalta Mielipide Anja Hiltunen

Lu­ki­jal­ta: Jos maa­pal­lo todella olisi satoja mil­joo­nia vuosia vanha, mie­les­tä­ni olisi mah­do­ton­ta ihan oi­keas­ti tietää niin kauan sitten ta­pah­tu­nei­ta asioita

05.11.2020 18:05
Toimittajalta: Moni on valvonut ja ajatellut, että miten meitin käy, kun jumalatkin lähtivät lomalle – Päiden tärähtämiset johtavat tekoihin, jotka riepottelevat ihmisyhteisöjä

Toi­mit­ta­jal­ta: Moni on val­vo­nut ja aja­tel­lut, että miten meitin käy, kun ju­ma­lat­kin läh­ti­vät lomalle – Päiden tä­räh­tä­mi­set joh­ta­vat te­koi­hin, jotka rie­pot­te­le­vat ih­mis­yh­tei­sö­jä

05.11.2020 04:00
Lukijalta Mielipide Janne Kaisanlahti

Lu­ki­jal­ta: Tul­kin­ta Ro­va­nie­men kirk­ko­her­ran­vaa­lis­ta ei vastaa to­del­li­suut­ta

04.11.2020 18:00