Juuri nyt: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­lua jat­ke­taan – tälle vuo­del­le suun­nit­te­luun 300 000 euroa

Joko luit: Po­lii­sin työstä vir­ka­va­paal­la oleva Tuomo Pulk­ka­nen kou­lut­tau­tuu uuteen am­mat­tiin

Toimittajalta: Har­joi­tel­kaam­me te­rä­vien kivien väis­te­lyä tiellä ja hen­git­tä­kääm­me syvään

Mainos: Syksyn supertarjouksena Koillissanomat Digi 4 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Kuntatalous
Hyvän olon tunne toimii väärin Taivalkosken kuntapolitiikassa, sanoo menoa sisältäpäin pitkään katsonut Tuomo Horsma

Hyvän olon tunne toimii väärin Tai­val­kos­ken kun­ta­po­li­tii­kas­sa, sanoo menoa si­säl­tä­päin pitkään kat­so­nut Tuomo Horsma

03.08.2022 11:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Sote-uu­dis­tuk­sen myötä kunnan toi­min­ta su­pis­tuu voi­mak­kaas­ti ja ta­lous­pai­neet kas­va­vat – Sen myötä kunnan on kar­sit­ta­va, missä sen on oltava mukana

30.05.2021 17:31 1
Tilaajille
Ajatuspaja löysi Pohjois-Pohjanmaalta kaksi menestyjäkuntaa – suurin osa maakunnasta kuuluu korkeintaan keskikastiin

Aja­tus­pa­ja löysi Poh­jois-Poh­jan­maal­ta kaksi me­nes­ty­jä­kun­taa – suurin osa maa­kun­nas­ta kuuluu kor­kein­taan kes­ki­kas­tiin

20.04.2021 10:04 2
Tilaajille
Maltillisen mukava tilinpäätös Taivalkoskella – Kunnanjohtaja: "Täytyy muistaa valtion koronasta aiheutuneet tukitoimet ovat vain hetkellinen helpotus"

Mal­til­li­sen mukava ti­lin­pää­tös Tai­val­kos­kel­la – Kun­nan­joh­ta­ja: "Täytyy muistaa valtion ko­ro­nas­ta ai­heu­tu­neet tu­ki­toi­met ovat vain het­kel­li­nen hel­po­tus"

30.03.2021 19:00
Tilaajille
Uimahalli paloaseman ja alakoulun jälkeen? – investoinnit painavat Taivalkosken taloutta ja lisäävät velkaa

Ui­ma­hal­li pa­lo­ase­man ja ala­kou­lun jäl­keen? – in­ves­toin­nit pai­na­vat Tai­val­kos­ken ta­lout­ta ja li­sää­vät velkaa

18.12.2020 19:35
Tilaajille
Posio ei saneeraa vaan ottaa takkiin 450 000 euroa – kunnanhallitus antoi ensi vuoden talousarvioehdotuksensa

Posio ei sa­nee­raa vaan ottaa takkiin 450 000 euroa – kun­nan­hal­li­tus antoi ensi vuoden ta­lous­ar­vio­eh­do­tuk­sen­sa

09.12.2020 09:11
Tilaajille
Valtio lupaa tukea kuntataloutta miljardeilla euroilla – ensi vuodesta on tulossa kunnille historiallisen heikko

Valtio lupaa tukea kun­ta­ta­lout­ta mil­jar­deil­la eu­roil­la – ensi vuo­des­ta on tulossa kun­nil­le his­to­rial­li­sen heikko

17.09.2020 15:01
Tilaajille
Valtio ei pelasta kuntia koronan kurimuksesta -  Kaupunginjohtaja Jouko Manninen: "Jos kaikki menee hyvin, niin ehkä olemme kuivilla 3-5 vuodessa"

Valtio ei pelasta kuntia koronan ku­ri­muk­ses­ta - Kau­pun­gin­joh­ta­ja Jouko Man­ni­nen: "Jos kaikki menee hyvin, niin ehkä olemme kui­vil­la 3-5 vuo­des­sa"

15.04.2020 07:56
Tilaajille
Taivalkoskella talous pidetään kunnossa – Taivalkosken kunnan tulos on ollut vuosia ylijäämäinen ja velkaa kunnalla on alle kuntien keskiarvon.

Tai­val­kos­kel­la talous pi­de­tään kun­nos­sa – Tai­val­kos­ken kunnan tulos on ollut vuosia yli­jää­mäi­nen ja velkaa kun­nal­la on alle kuntien kes­kiar­von.

17.12.2018 05:00
Kuntaveroihin iski rytmihäiriö, joka vie yli 800 000 Kuusamolta – syytä on etsitty kikyä myöten

Kun­ta­ve­roi­hin iski ryt­mi­häi­riö, joka vie yli 800 000 Kuu­sa­mol­ta – syytä on etsitty kikyä myöten

19.11.2018 05:00

Kunnan ve­ro­tu­lot ale­ne­vat myös Po­siol­la – vain puoli mil­joo­naa tulossa vuoden toi­sel­ta puo­lik­kaal­ta

19.11.2018 05:00
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Tai­val­kos­ki tuottaa pal­ve­lun­sa te­hok­kaas­ti – kun­ta­lai­set nel­jän­nek­si ”tuot­ta­vim­pia” Suo­mes­sa

05.06.2018 05:00
Eläkkeelle jäävällä kunnanjohtajalla on syytä hymyyn: kymmenen vuoden pestin aikana jokainen tilinpäätös on ollut ylijäämäinen – "Välillä ylijäämää on tullut reippaastikin"

Eläk­keel­le jää­väl­lä kun­nan­joh­ta­jal­la on syytä hymyyn: kym­me­nen vuoden pestin aikana jo­kai­nen ti­lin­pää­tös on ollut yli­jää­mäi­nen – "Vä­lil­lä yli­jää­mää on tullut reip­paas­ti­kin"

23.05.2018 14:00
Miljoonan laina käytetään juokseviin menoihin – "Kassavarat ovat sen verran alhaiset"

Mil­joo­nan laina käy­te­tään juok­se­viin me­noi­hin – "Kas­sa­va­rat ovat sen verran al­hai­set"

25.01.2018 16:00

Kuu­sa­mon val­tion­osuu­det jäävät 0,44 mil­joo­naa alle bud­je­tin

19.01.2018 13:09
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Pelkkä hieno luonto ei elätä – Kuu­sa­mol­la menee ta­lou­del­li­ses­ti hyvin, mutta uusia työ­paik­ko­ja olisi pian löy­det­tä­vä

21.06.2017 05:00