Viikon kysymys: Seu­ra­sit­ko Rukan maail­man­cu­pien kil­pai­lu­ja?

Kuvaajalta: Ruka Nor­di­cis­sa iski tunne, että olen vapaan tyylin kil­pai­lus­sa pe­rin­tei­sen suk­sel­la

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Talous
Kuukausi ja vanhemmat
Onko tuulivoimabuumi ohi? – Tänä vuonna on tehty rakentamispäätös vain kuudesta uudesta voimalasta

Onko tuu­li­voi­ma­buu­mi ohi? – Tänä vuonna on tehty ra­ken­ta­mis­pää­tös vain kuu­des­ta uudesta voi­ma­las­ta

04.12.2023 12:46
Tilaajille
Joulukauppa aiempaa aikaisemmin liikkeelle – Lahjaostosten lisäksi osassa kotitalouksia satsataan myös kodin tunnelmaan

Jou­lu­kaup­pa aiempaa ai­kai­sem­min liik­keel­le – Lah­ja­os­tos­ten lisäksi osassa ko­ti­ta­louk­sia sat­sa­taan myös kodin tun­nel­maan

01.12.2023 04:00
Tilaajille
"Montako pandemiaa laitetaan, kaksi, kolme vai neljä?" –tulevaisuuteen ei ole helppo nähdä, mutta silti siihen on syytä varautua
Pääkirjoitus

"Mon­ta­ko pan­de­miaa lai­te­taan, kaksi, kolme vai neljä?" –tu­le­vai­suu­teen ei ole helppo nähdä, mutta silti siihen on syytä va­rau­tua

29.11.2023 04:00 2
Tilaajille
Löysitkö mieluista ostettavaa tarjouskampanjoista? – Kerro Black Friday ja Cyber Monday kokemuksista Koillissanomien viikon kysymykseen

Löy­sit­kö mie­luis­ta os­tet­ta­vaa tar­jous­kam­pan­jois­ta? – Kerro Black Friday ja Cyber Monday ko­ke­muk­sis­ta Koil­lis­sa­no­mien viikon ky­sy­myk­seen

29.11.2023 04:00
Tilaajille
Kahden vuoden liikkumattomuuden hinnalla saisi F-35A-hävittäjiä, sanoo Kuusamossa vieraillut ministeri – ratkaisuja etsivään ohjelmaan valtio on varannut koko kaudelle 80 miljoonaa euroa

Kahden vuoden liik­ku­mat­to­muu­den hin­nal­la saisi F-35A-hä­vit­tä­jiä, sanoo Kuu­sa­mos­sa vie­rail­lut mi­nis­te­ri – rat­kai­su­ja et­si­vään oh­jel­maan valtio on va­ran­nut koko kau­del­le 80 mil­joo­naa euroa

26.11.2023 04:00 1
Tilaajille
Miesten työttömyys on kasvanut nopeammin kuin naisten Pohjois-Pohjanmaalla – lomautettuja yhä enemmän

Miesten työt­tö­myys on kas­va­nut no­peam­min kuin naisten Poh­jois-Poh­jan­maal­la – lo­mau­tet­tu­ja yhä enemmän

21.11.2023 19:20
Tilaajille
Kuusamoon mätkähti 200 000 euron Keno-voitto

Kuu­sa­moon mät­käh­ti 200 000 euron Ke­no-voit­to

20.11.2023 14:36 2
Tilaajille
Ikäihmisille suunnitellaan modernia kerrostaloa Porkkatielle – arvioitu kokonaiskustannus yli 7 miljoonaa, yhdistys hakee nyt kaupungilta takausta

Ikä­ih­mi­sil­le suun­ni­tel­laan mo­der­nia ker­ros­ta­loa Pork­ka­tiel­le – ar­vioi­tu ko­ko­nais­kus­tan­nus yli 7 mil­joo­naa, yh­dis­tys hakee nyt kau­pun­gil­ta ta­kaus­ta

14.11.2023 04:00 11
Tilaajille
Kuusamolaislähtöinen somevaikuttaja Ilona Siekkinen sai jälleen huipputulot

Kuu­sa­mo­lais­läh­töi­nen so­me­vai­kut­ta­ja Ilona Siek­ki­nen sai jälleen huip­pu­tu­lot

08.11.2023 11:27
Tilaajille
Näin tienasivat Koillismaan kirkkoherrat

Näin tie­na­si­vat Koil­lis­maan kirk­ko­her­rat

08.11.2023 11:00
Tilaajille
Tässä ovat Taivalkosken suurituloisimmat – tutut nimet kärjessä toista vuotta peräkkäin

Tässä ovat Tai­val­kos­ken suu­ri­tu­loi­sim­mat – tutut nimet kär­jes­sä toista vuotta pe­räk­käin

08.11.2023 10:59
Tilaajille
Kuusamolaislähtöisistä kulttuurialan tekijöistä Kinnunen yli 100 000 euron

Kuu­sa­mo­lais­läh­töi­sis­tä kult­tuu­ri­alan te­ki­jöis­tä Kin­nu­nen yli 100 000 euron

08.11.2023 10:37
Tilaajille
Jorma Takanen on Pohjois-Pohjanmaan ylivoimainen tulokärki – yhteensä yli 23 miljoonan euron tulot

Jorma Takanen on Poh­jois-Poh­jan­maan yli­voi­mai­nen tu­lo­kär­ki – yh­teen­sä yli 23 mil­joo­nan euron tulot

08.11.2023 09:53
Tilaajille
Huonekaluketju Veken kalusteen perustajasuvun jäsenet nousivat Lapin suurituloisimpien joukkoon – Markus Ranua tienasi lähes kolme miljoonaa euroa

Huo­ne­ka­lu­ket­ju Veken ka­lus­teen pe­rus­ta­ja­su­vun jäsenet nou­si­vat Lapin suu­ri­tu­loi­sim­pien jouk­koon – Markus Ranua tienasi lähes kolme mil­joo­naa euroa

09.11.2023 08:37
Tilaajille
Woltin perustajiin kuuluva Miki Kuusi nousi yrityskaupoilla Suomen tulokärkeen – Verokone kertoo ketkä tienasivat eniten Suomessa verovuonna 2022

Woltin pe­rus­ta­jiin kuuluva Miki Kuusi nousi yri­tys­kau­poil­la Suomen tu­lo­kär­keen – Ve­ro­ko­ne kertoo ketkä tie­na­si­vat eniten Suo­mes­sa ve­ro­vuon­na 2022

08.11.2023 09:08
Tilaajille
Manninen Koillismaan kovatuloisin kunnanjohtaja – Kuusamon kunnanjohtaja ainoana yli 100 000 euron

Man­ni­nen Koil­lis­maan ko­va­tu­loi­sin kun­nan­joh­ta­ja – ­Kuu­sa­mon kun­nan­joh­ta­ja ainoana yli 100 000 euron

08.11.2023 09:01 1
Tilaajille
Verotiedot nyt Koillissanomien verkossa – verokone näyttää yli 100 000 euroa tienanneet Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa

Ve­ro­tie­dot nyt Koil­lis­sa­no­mien ver­kos­sa – ve­ro­ko­ne näyttää yli 100 000 euroa tie­nan­neet Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja Lapissa

08.11.2023 08:55 1
Tilaajille
Kiitos sinulle veronmaksaja – olet ajatuksissani, kun seuraavan kerran joudun turvautumaan terveydenhuollon palveluihin
Kolumni

Kiitos sinulle ve­ron­mak­sa­ja – olet aja­tuk­sis­sa­ni, kun seu­raa­van kerran joudun tur­vau­tu­maan ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lui­hin

08.11.2023 06:36 1
Tilaajille
Kiinnostaako Verohallinnon julkaisemat henkilöiden verotiedot? – Kerro mielipiteesi viikon kysymykseen

Kiin­nos­taa­ko Ve­ro­hal­lin­non jul­kai­se­mat hen­ki­löi­den ve­ro­tie­dot? – Kerro mie­li­pi­tee­si viikon ky­sy­myk­seen

08.11.2023 04:00 2
Tilaajille
Koillissanomien verokone avautuu keskiviikkona aamulla

Koil­lis­sa­no­mien ve­ro­ko­ne avautuu kes­ki­viik­ko­na aamulla

07.11.2023 15:00
Tilaajille