Mainos: Sieltä, missä tunnet elä­vä­si. Tutustu Koil­lis­sa­no­mat Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Kuntapolitiikka
Ensimmäistä kertaa ainakaan pariinkymmeneen vuoteen kasvatus- ja sivistystoimi ylitti budjettinsa miljoonalla – tässä syyt

En­sim­mäis­tä kertaa ai­na­kaan pa­riin­kym­me­neen vuoteen kas­va­tus- ja si­vis­tys­toi­mi ylitti bud­jet­tin­sa mil­joo­nal­la – tässä syyt

11.05.2022 04:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Yh­dis­tää­kö sota meitä myös po­li­tii­kas­sa?

22.03.2022 19:27
Tilaajille
Työmies Putkonen: kaikkien pitäisi päästä teltan sisäpuolelle – Ahosta ei ole hyväksytty perussuomalaisten paikallisyhdistyksen jäseneksi

Työmies Put­ko­nen: kaik­kien pitäisi päästä teltan si­sä­puo­lel­le – Ahosta ei ole hy­väk­syt­ty pe­rus­suo­ma­lais­ten pai­kal­lis­yh­dis­tyk­sen jä­se­nek­si

23.10.2021 04:00 1
Tilaajille
Kittilä jatkaa hakuaikaa kunnanjohtajan virkaan – Kuntaan tullut tähän mennessä kahdeksan hakemusta

Kittilä jatkaa ha­ku­ai­kaa kun­nan­joh­ta­jan virkaan – Kuntaan tullut tähän men­nes­sä kah­dek­san ha­ke­mus­ta

31.08.2021 19:37
Tilaajille
Tuomas Aikkila valittiin Ranuan uudeksi kunnanjohtajaksi: "Otan viran vastaan nöyrällä mielellä"  – Valtuusto oli valinnassaan yksimielinen

Tuomas Aikkila va­lit­tiin Ranuan uudeksi kun­nan­joh­ta­jak­si: "Otan viran vastaan nöy­räl­lä mie­lel­lä" – Val­tuus­to oli va­lin­nas­saan yk­si­mie­li­nen

30.08.2021 17:42
Tilaajille
Katso tästä kaikki Taivalkosken luot­ta­mus­hen­ki­löt vuo­sil­le 2021–2025

Katso tästä kaikki Tai­val­kos­ken luot­ta­mus­hen­ki­löt vuo­sil­le 2021–2025

28.08.2021 04:00
Tilaajille
Loput neljä puoluetta tekniseen vaaliliittoon Kuusamossa – sopimus paikkojen jakamisesta tehtiin maanantaina

Loput neljä puo­luet­ta tek­ni­seen vaa­li­liit­toon Kuu­sa­mos­sa – sopimus paik­ko­jen ja­ka­mi­ses­ta tehtiin maa­nan­tai­na

21.06.2021 23:10
Tilaajille
Viimeisessä kaupunginvaltuustossa keskusteltiin ilahduttavan paljon Kuusamon nuorista ja koulutuksesta – valtuutetut, etsikää keinoja tavoittaa nuoret
Kolumni

Vii­mei­ses­sä kau­pun­gin­val­tuus­tos­sa kes­kus­tel­tiin ilah­dut­ta­van paljon Kuu­sa­mon nuo­ris­ta ja kou­lu­tuk­ses­ta – val­tuu­te­tut, etsikää keinoja ta­voit­taa nuoret

17.06.2021 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Olen istunut mitä eri­lai­sim­mis­sa ko­kouk­sis­sa, mutta en ole koskaan tör­män­nyt sel­lai­seen käy­tök­seen kuin ko­to-Kuu­sa­mon ko­kouk­ses­sa

31.05.2021 14:11 1
Tilaajille
Katkeilevat tietoliikenneyhteydet ja opettajien työnkuva Kokoomuksen huolena: "Voitaisiinko jotain karsia pois opettajan työnkuvasta?"

Kat­kei­le­vat tie­to­lii­ken­ne­yh­tey­det ja opet­ta­jien työn­ku­va Ko­koo­muk­sen huo­le­na: "Voi­tai­siin­ko jotain karsia pois opet­ta­jan työn­ku­vas­ta?"

31.05.2021 11:00 1
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Olen pyr­ki­nyt to­teut­ta­maan vih­rei­tä arvoja – eri­lai­set mie­li­pi­teet ovat rikkaus

31.05.2021 04:00 2
Tilaajille
Yltääkö perussuomalaisten noste Koillismaalle asti? Kuusamossa tavoitellaan viittä paikkaa: "Nyt meillä on uskaltautunut ehdolle maltillisemman siiven edustajia, ja se varmaan poikii äänestäjiä"

Yltääkö pe­rus­suo­ma­lais­ten noste Koil­lis­maal­le asti? Kuu­sa­mos­sa ta­voi­tel­laan viittä paik­kaa: "Nyt meillä on us­kal­tau­tu­nut ehdolle mal­til­li­sem­man siiven edus­ta­jia, ja se varmaan poikii ää­nes­tä­jiä"

28.05.2021 11:02 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Tai­val­kos­ken si­tou­tu­mat­to­mat vas­taa­vat Risto Ty­nil­le: "Tai­val­kos­ken si­tou­tu­mat­to­mien hyvä vaa­li­me­nes­tys vuoden 2017 vaa­leis­sa mah­dol­lis­ti kun­ta­po­li­tii­kan muut­ta­mi­sen"

26.05.2021 18:39 1
Tilaajille

Lu­ki­jal­ta: Pää­tök­sen­te­ko si­tou­tu­mat­to­ma­na on help­poa, mutta tur­miol­lis­ta

24.05.2021 19:00
Tilaajille
Pääkirjoitus: Käykö muissakin Koillismaan kunnissa niin kuin Taivalkoskella, jos keskusta ei saa yksin enemmistöä – jos niin käy, kuka käyttelee nuijaa jatkossa?
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Käykö muis­sa­kin Koil­lis­maan kun­nis­sa niin kuin Tai­val­kos­kel­la, jos kes­kus­ta ei saa yksin enem­mis­töä – jos niin käy, kuka käyt­te­lee nuijaa jat­kos­sa?

22.05.2021 04:00 2
Tilaajille
Sallan kunnanhallitus esittää Matti Bergmania uudeksi hallintojohtajaksi – Virkaa haki 13 henkilöä

Sallan kun­nan­hal­li­tus esittää Matti Berg­ma­nia uudeksi hal­lin­to­joh­ta­jak­si – Virkaa haki 13 hen­ki­löä

18.05.2021 04:00
Tilaajille
Luontokouluja, ruokaa, teollisuutta, 50 uutta paikallista kirjailijaa, paljon erilaisia ihmisiä – ehdokkaat visioivat Kuusamoa vuonna 2030

Luon­to­kou­lu­ja, ruokaa, teol­li­suut­ta, 50 uutta pai­kal­lis­ta kir­jai­li­jaa, paljon eri­lai­sia ihmisiä – eh­dok­kaat vi­sioi­vat Kuu­sa­moa vuonna 2030

17.05.2021 21:25
Tilaajille
"Sitoutumattomana voi tehdä päätöksiä ilman kenenkään komennuksia" – Keskustasta aikoinaan irtautuneet Taivalkosken sitoutumattomat ja Ryhmä 2008 aloittavat Koillissanomien vaalisarjan

"Si­tou­tu­mat­to­ma­na voi tehdä pää­tök­siä ilman ke­nen­kään ko­men­nuk­sia" – Kes­kus­tas­ta ai­koi­naan ir­tau­tu­neet Tai­val­kos­ken si­tou­tu­mat­to­mat ja Ryhmä 2008 aloit­ta­vat Koil­lis­sa­no­mien vaa­li­sar­jan

17.05.2021 11:15 1
Tilaajille
Kuntavaalien ehdokaslistoilla uusia nimiä – somevaalit eivät innosta kaikkia, nyt kaivataan jo ihmisten pariin: Katso listasta uudet ehdokkaat

Kun­ta­vaa­lien eh­do­kas­lis­toil­la uusia nimiä – so­me­vaa­lit eivät innosta kaik­kia, nyt kai­va­taan jo ih­mis­ten pariin: Katso lis­tas­ta uudet eh­dok­kaat

20.04.2021 14:20
Tilaajille
Kuusamon Perussuomalaisten uusi puheenjohtaja Tero Kokko kävi välillä Keskustassa – uskoo nyt oman poliittisen uran nousuun

Kuu­sa­mon Pe­rus­suo­ma­lais­ten uusi pu­heen­joh­ta­ja Tero Kokko kävi välillä Kes­kus­tas­sa – uskoo nyt oman po­liit­ti­sen uran nousuun

09.04.2021 11:35 2
Tilaajille