Kuntapolitiikka
Rovaniemi, Ranua ja Posio ovat Lapin ainoat kunnat, joilla on varaa sijoittaa – Ranuan kunnanhallituksen puheenjohtaja: "Niitä käytetään vasta tiukan paikan tullen"

Ro­va­nie­mi, Ranua ja Posio ovat Lapin ainoat kunnat, joilla on varaa si­joit­taa – Ranuan kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja: "Niitä käy­te­tään vasta tiukan paikan tullen"

13.11.2020 07:26 1
Tilaajille
Posion ruoka- ja siivouspalveluista äänestettiin – puheenjohtajan ääni ratkaisi: "Toteuttajaksi esitetään Compass Group FS Finland Oy:tä"

Posion ruoka- ja sii­vous­pal­ve­luis­ta ää­nes­tet­tiin – pu­heen­joh­ta­jan ääni rat­kai­si: "To­teut­ta­jak­si esi­te­tään Compass Group FS Finland Oy:tä"

24.06.2020 11:00 0
Tilaajille
Pääkirjoitus: Kun konkarit lopettavat valtuustouransa, vuosikymmenten kokemus jää pois – mutta mistä uusia tilalle?

Pää­kir­joi­tus: Kun kon­ka­rit lo­pet­ta­vat val­tuus­tou­ran­sa, vuo­si­kym­men­ten kokemus jää pois – mutta mistä uusia ti­lal­le?

15.06.2020 04:00 0
Tilaajille
Hänninen ja Lehtiniemi luopuvat, ketkä valtuutetuista hakevat jatkokautta? Koillissanomat selvitti Koillismaan valtuutettujen suunnitelmat vuoden päästä pidettäviin kuntavaaleihin - katso listat!

Hän­ni­nen ja Leh­ti­nie­mi luo­pu­vat, ketkä val­tuu­te­tuis­ta hakevat jat­ko­kaut­ta? Koil­lis­sa­no­mat sel­vit­ti Koil­lis­maan val­tuu­tet­tu­jen suun­ni­tel­mat vuoden päästä pi­det­tä­viin kun­ta­vaa­lei­hin - katso listat!

10.06.2020 04:00 0
Tilaajille
Oppia Kittilästä, mutta ei malliksi

Oppia Kit­ti­läs­tä, mutta ei mal­lik­si

01.06.2020 04:00 0
Inka Hokkasen Lukijalta-kirjoitus: Mökkihöperyys on iskenyt koronasokeisiin
Lukijalta Mielipide Inka Hokkanen

Inka Hok­ka­sen Lu­ki­jal­ta-kir­joi­tus: Mök­ki­hö­pe­ryys on iskenyt ko­ro­na­so­kei­siin

23.04.2020 06:00 0
Kuusamon valtuuston ensimmäisessä etäkokouksessa nähtyä: Nilon uuden koulun piirustuksia, kaupunginjohtajan talouskatsaus ja keskustelua epidemiatilanteesta

Kuu­sa­mon val­tuus­ton en­sim­mäi­ses­sä etä­ko­kouk­ses­sa nähtyä: Nilon uuden koulun pii­rus­tuk­sia, kau­pun­gin­joh­ta­jan ta­lous­kat­saus ja kes­kus­te­lua epi­de­mia­ti­lan­tees­ta

22.04.2020 05:00 0
Tilaajille
Lukijalta: Maailma muuttuu, niin Kuusamon kouluverkkokin
Lukijalta Mielipide Martti Turunen

Lu­ki­jal­ta: Maailma muut­tuu, niin Kuu­sa­mon kou­lu­verk­ko­kin

27.03.2020 05:00 0
Lukijalta Mielipide

Lau­sun­to: Vihreät lausuu Kuu­sa­mon hal­lin­to­sään­nön uu­dis­ta­mi­ses­ta

19.03.2020 12:00 0
Lukijalta Mielipide Pauli Miettinen

Lu­ki­jal­ta: Kuu­sa­mon ke­hit­tä­mi­nen vaatii nyt uutta nä­kö­kul­maa ja otetta

12.03.2020 16:22 0
Kotirannan Muikkuun valitaan uusi toimija kahden kilpailutuksen jälkeen – Humana jatkaa maaliskuuhun saakka

Ko­ti­ran­nan Muik­kuun va­li­taan uusi toimija kahden kil­pai­lu­tuk­sen jälkeen – Humana jatkaa maa­lis­kuu­hun saakka

15.01.2020 05:00 0
Tilaajille
Taivalkoskella kävi hyvä tuuri: kerrankin valtionosuuksia maksetaan lisää

Tai­val­kos­kel­la kävi hyvä tuuri: ker­ran­kin val­tion­osuuk­sia mak­se­taan lisää

14.01.2020 21:00 0
Tilaajille
Stadiumiksi nimetty lumilajien valmennuskeskus jakaa puolueiden mielipiteet ja lopulta se kilpistyy ikuisuusaiheeksi: kannattaako kaupungin laittaa rahaa Rukalle?

Sta­diu­mik­si nimetty lu­mi­la­jien val­men­nus­kes­kus ­ja­kaa puo­luei­den mie­li­pi­teet ja lopulta se kil­pis­tyy ikui­suu­sai­heek­si: kan­nat­taa­ko kau­pun­gin laittaa rahaa Ru­kal­le?

27.12.2018 18:00 0

Kes­kus­tan kun­nal­lis­jär­jes­tö vaa­tii ­Koil­lis­maan val­ta­tei­tä pää­väy­lik­si

27.12.2018 12:00 0

Säk­ki­nen va­lit­tii­n ää­nes­tyk­sen jälkeen kun­nal­lis­jär­jes­tön va­ra­pu­heen­joh­ta­jak­si – myös joh­to­kun­taan tuli muu­tok­sia

27.12.2018 12:00 0
Yksityisteille jaetaan 40 000 euroa enemmän aurausavustusta kuin tänä vuonna – sopimukset pitää jatkossa myös kilpailuttaa: "Siihen voi riittää puhelinsoitto"

Yk­si­tyis­teil­le jaetaan 40 000 euroa enemmän au­raus­avus­tus­ta kuin tänä vuonna – so­pi­muk­set pitää jat­kos­sa myös kil­pai­lut­taa: "Siihen voi riittää pu­he­lin­soit­to"

18.12.2018 12:00 0
Suuret investointisuunnitelmat huolettivat valtuutettuja – "Miten kaikki kaupungin velat saadaan tulevaisuudessa maksetuksi?"

Suuret in­ves­toin­ti­suun­ni­tel­mat huo­let­ti­vat val­tuu­tet­tu­ja – "Miten kaikki kau­pun­gin velat saadaan tu­le­vai­suu­des­sa mak­se­tuk­si?"

18.12.2018 05:00 0
Kuusamon lentokentän matkustajamäärä halutaan kaksinkertaistaa vuosikymmenessä – sadan tuhannen lentomatkustajan raja rikkoontui vuosia etuajassa

Kuu­sa­mon len­to­ken­tän mat­kus­ta­ja­mää­rä ha­lu­taan kak­sin­ker­tais­taa vuo­si­kym­me­nes­sä – sadan tu­han­nen len­to­mat­kus­ta­jan raja rik­koon­tui vuosia etu­ajas­sa

06.12.2018 05:00 0
Kamppailu ankka-mallin lainmukaisuudesta jatkuu KHO:ssa – kaupunginhallitukselta päätös äänestyksen jälkeen äänin 7-5

Kamp­pai­lu ank­ka-mal­lin lain­mu­kai­suu­des­ta jatkuu KHO:s­sa – kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­ta päätös ää­nes­tyk­sen jälkeen äänin 7-5

05.12.2018 16:00 0
Kouluverkkosuunnitelma palautuu lautakuntaan oudon syyn takia – "Inhimillisen virheen vuoksi osa esityksen tekstistä puuttui"

Kou­lu­verk­ko­suun­ni­tel­ma pa­lau­tuu lau­ta­kun­taan oudon syyn takia – "In­hi­mil­li­sen virheen vuoksi osa esi­tyk­sen teks­tis­tä puut­tui"

05.12.2018 05:00 0