Juuri nyt: Ruka on vuoden Bike Park – näin ta­pah­tui pyö­räi­ly­puis­ton nousu hau­ku­tus­ta voit­ta­jak­si

Minne mennä: PaKa:n jää­kiek­ko­kau­si alkaa – kaikkea tätä ja paljon muuta on tar­jol­la Koil­lis­maan ta­pah­tu­mis­sa

Pääkirjoitus: Mihin suun­taan laiva lopulta kään­tyy?

Mainos: Syksyn supertarjouksena Koillissanomat Digi + Lehti 4 kk vain 59 €, tilaa tästä!

tilinpäätös
Konsernijaosto ei innosta aluepäättäjiä tässä vaiheessa – Kevään viimeisessä aluevaltuustossa nuijittiin pöytään tilinpäätöksiä

Kon­ser­ni­jaos­to ei innosta alue­päät­tä­jiä tässä vai­hees­sa – Kevään vii­mei­ses­sä alue­val­tuus­tos­sa nui­jit­tiin pöytään ti­lin­pää­tök­siä

12.06.2023 04:00
Tilaajille
Kuusamo maksoi viime vuonna työterveyshuollosta lähes 700 000 euroa, selviää tilinpäätöksestä – sairauspoissaolot ovat lisääntyneet jo viiden vuoden ajan

Kuusamo maksoi viime vuonna työ­ter­veys­huol­los­ta lähes 700 000 euroa, selviää ti­lin­pää­tök­ses­tä – sai­raus­pois­sa­olot ovat li­sään­ty­neet jo viiden vuoden ajan

09.05.2023 17:45 1
Tilaajille
Ensimmäistä kertaa ainakaan pariinkymmeneen vuoteen kasvatus- ja sivistystoimi ylitti budjettinsa miljoonalla – tässä syyt

En­sim­mäis­tä kertaa ai­na­kaan pa­riin­kym­me­neen vuoteen kas­va­tus- ja si­vis­tys­toi­mi ylitti bud­jet­tin­sa mil­joo­nal­la – tässä syyt

11.05.2022 04:00 1
Tilaajille
Posio teki ennakoitua selkeästi paremman tuloksen – Ilon aihe on Murtotuulen tuulivoimapuiston rakentamisen aloittaminen, se näkyy jo kuluvan vuoden aikana kiinteistöverotuotoissa

Posio teki en­na­koi­tua sel­keäs­ti pa­rem­man tu­lok­sen – Ilon aihe on Mur­to­tuu­len tuu­li­voi­ma­puis­ton ra­ken­ta­mi­sen aloit­ta­mi­nen, se näkyy jo kuluvan vuoden aikana kiin­teis­tö­ve­ro­tuo­tois­sa

31.03.2022 04:00
Tilaajille
"Kaupungilla on rohkeasti jatkettava erilaisia tukitoimia ja investoitava" – Kuusamolla hyvä tilinpäätös viime vuodelta, verotulot lisääntyivät hurjasti

"Kau­pun­gil­la on roh­keas­ti jat­ket­ta­va eri­lai­sia tu­ki­toi­mia ja in­ves­toi­ta­va" – Kuu­sa­mol­la hyvä ti­lin­pää­tös viime vuo­del­ta, ve­ro­tu­lot li­sään­tyi­vät hur­jas­ti

29.03.2022 04:00 2
Tilaajille
Pölkky Oy:n vuoden 2020 tulos painui tappiolle korona- ja muiden markkinahäiriöiden takia – nyt yhtiöllä on uusi kannattavan kasvun strategia, Taivalkoskelle on valmistumassa huippumoderni höyläämö

Pölkky Oy:n vuoden 2020 tulos painui tap­piol­le korona- ja muiden mark­ki­na­häi­riöi­den takia – nyt yh­tiöl­lä on uusi kan­nat­ta­van kasvun stra­te­gia, Tai­val­kos­kel­le on val­mis­tu­mas­sa huip­pu­mo­der­ni höy­lää­mö

29.04.2021 18:57
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ko­ro­na­tuet tuot­ta­viin in­ves­toin­tei­hin – ny­kyi­set in­ves­toin­ti­suun­ni­tel­mat ovat suh­teet­to­man suuret

28.04.2021 11:00
Tilaajille
Maltillisen mukava tilinpäätös Taivalkoskella – Kunnanjohtaja: "Täytyy muistaa valtion koronasta aiheutuneet tukitoimet ovat vain hetkellinen helpotus"

Mal­til­li­sen mukava ti­lin­pää­tös Tai­val­kos­kel­la – Kun­nan­joh­ta­ja: "Täytyy muistaa valtion ko­ro­nas­ta ai­heu­tu­neet tu­ki­toi­met ovat vain het­kel­li­nen hel­po­tus"

30.03.2021 19:00
Tilaajille
Posiolla tilikauden tulos reilusti voitollinen – "Tilikauden ennakoitua parempi tulos on positiivinen asia, mutta johtuu puhtaasti valtion koronatukitoimista, jotka kohdentuivat valtionosuuksiin"

Po­siol­la ti­li­kau­den tulos rei­lus­ti voi­tol­li­nen – "Ti­li­kau­den en­na­koi­tua parempi tulos on po­si­tii­vi­nen asia, mutta johtuu puh­taas­ti valtion ko­ro­na­tu­ki­toi­mis­ta, jotka koh­den­tui­vat val­tio­no­suuk­siin"

29.03.2021 04:00
Tilaajille
Valtuusto moitti velasta, hankkeiden kohonneista kustannuksista ja henkilöstömenojen kasvusta – Tarkastuslautakunnalla lista asioista, joihin tulee kiinnittää huomiota

Val­tuus­to moitti ve­las­ta, hank­kei­den ko­hon­neis­ta kus­tan­nuk­sis­ta ja hen­ki­lös­tö­me­no­jen kas­vus­ta – Tar­kas­tus­lau­ta­kun­nal­la lista asiois­ta, joihin tulee kiin­nit­tää huo­mio­ta

15.06.2020 15:00
Tilaajille
Valtuusto pui tilinpäätöstä pitkään ja hartaasti - tappio saatiin kutistettua kulukuurilla

Val­tuus­to pui ti­lin­pää­tös­tä pitkään ja har­taas­ti - tappio saatiin ku­tis­tet­tua ku­lu­kuu­ril­la

05.05.2020 04:00
Tilaajille