Suurpetokeskus: Avi antaa lau­sun­ton­sa Kuu­sa­mon Suur­pe­to­kes­kuk­ses­ta maa­nan­tai­na

Tero Karjalaisen kolumni: Vain tie­tys­tä kul­mas­ta nähty kaa­to­paik­ka kuuluu Ou­lun­tien näh­tä­vyyk­siin

Luitko jo: Lii­to-ora­vaa varten Tai­val­kos­kel­la pys­ty­tet­tiin ai­tauk­sia, joihin kasvaa haapoja

Mainos: Tilaajille livenä Arctic Volley - Pölkky Kuusamo pe 23.9. klo 18.30 ja la 24.9. klo 15. Tilaa tästä.

Kuntatalous
Järjestötalon saneeraus ja Porkkatörmän päiväkodin peruskorjaus maksoivat arvioitua enemmän, Kitkantien remontti tuli odotettua halvemmaksi – Kaupunginvaltuusto kävi kustannuksia läpi kokouksessaan

Jär­jes­tö­ta­lon sa­nee­raus ja Pork­ka­tör­män päi­vä­ko­din pe­rus­kor­jaus mak­soi­vat ar­vioi­tua enem­män, Kit­kan­tien re­mont­ti tuli odo­tet­tua hal­vem­mak­si – Kau­pun­gin­val­tuus­to kävi kus­tan­nuk­sia läpi ko­kouk­ses­saan

09.05.2022 17:14 3
Tilaajille
Posio Lapin kireimpien verottajien joukossa – Lapin kevyin verotaakka on Inarissa, Rovaniemi sijoittuu keskikastiin

Posio Lapin ki­reim­pien ve­rot­ta­jien jou­kos­sa – Lapin kevyin ve­ro­taak­ka on Ina­ris­sa, Ro­va­nie­mi si­joit­tuu kes­ki­kas­tiin

16.02.2022 19:38
Tilaajille
Taivalkosken uimahalli tarvitsee uudet kaakelit ja hieman muutakin, rahaa kastuu miljoonia euroja – kunnanvaltuusto käsittelee torstaina kunnan ensi vuoden talousarvion, joka näyttää pakastuvaa

Tai­val­kos­ken ui­ma­hal­li tar­vit­see uudet kaa­ke­lit ja hieman muu­ta­kin, rahaa kastuu mil­joo­nia euroja – kun­nan­val­tuus­to kä­sit­te­lee tors­tai­na kunnan ensi vuoden ta­lou­sar­vion, joka näyttää pa­kas­tu­vaa

15.12.2021 15:00 1
Tilaajille
Tuleeko Kuusamoon ensi vuonna uusi paloasema? Kaupunginvaltuusto hyväksyi investoinnit mukisematta, mutta purkutuomioista äänestettiin

Tuleeko Kuu­sa­moon ensi vuonna uusi pa­loa­se­ma? Kau­pun­gin­val­tuus­to hy­väk­syi in­ves­toin­nit mu­ki­se­mat­ta, mutta pur­ku­tuo­miois­ta ää­nes­tet­tiin

09.12.2020 04:00
Tilaajille
Verot säilyivät ennallaan Taivalkoskella – Painetta verojen korotuksille tulevaisuudessa on, ellei talouden tasapainottamiseen ryhdytä ajoissa.

Verot säi­lyi­vät en­nal­laan Tai­val­kos­kel­la – Pai­net­ta verojen ko­ro­tuk­sil­le tu­le­vai­suu­des­sa on, ellei ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mi­seen ryhdytä ajois­sa.

19.11.2020 10:00
Tilaajille
Korouoman valtiatar: Posion kunnanjohtaja Heli Knutars saa suunsa auki,
kun on tarve, mutta ei halua loukata ketään

Ko­rouo­man val­tia­tar: Posion kun­nan­joh­ta­ja Heli Knutars saa suunsa au­ki, ­kun on tarve, mutta ei halua loukata ketään

25.10.2020 13:48
Tilaajille
Verotulot alle arvioidun Taivalkoskella

Ve­ro­tu­lot alle ar­vioi­dun Tai­val­kos­kel­la

11.05.2020 17:00
Tilaajille
Taivalkoski valmistelee lomauttamisia – yrittäjille maksuaikaa vuokriin ja hankintoja aikaistetaan

Tai­val­kos­ki val­mis­te­lee lo­maut­ta­mi­sia – yrit­tä­jil­le mak­su­ai­kaa vuok­riin ja han­kin­to­ja ai­kais­te­taan

08.04.2020 06:00
Tilaajille
Ennakoitua parempi taloudellinen tulos Posion kunnalla – Ylijäämään on keskeisin vaikutus kunnan ulkoistaessa kesän alussa 2016 sosiaali-ja terveydenhoitopalvelut Coronaria-ryhmittymälle

En­na­koi­tua parempi ta­lou­del­li­nen tulos Posion kun­nal­la – Yli­jää­mään on kes­kei­sin vai­ku­tus kunnan ul­kois­taes­sa kesän alussa 2016 so­siaa­li-ja ter­vey­den­hoi­to­pal­ve­lut Co­ro­na­ria-ryh­mit­ty­mäl­le

01.04.2020 05:00
Tilaajille
Valtuusto hyväksyi yli miljoonan euron paketin koronakriisin hoitamiseen Kuusamossa

Val­tuus­to hy­väk­syi yli mil­joo­nan euron paketin ko­ro­na­krii­sin hoi­ta­mi­seen Kuu­sa­mos­sa

23.03.2020 19:21
Tilaajille