Suurpetokeskus: Avi antaa lau­sun­ton­sa Kuu­sa­mon Suur­pe­to­kes­kuk­ses­ta maa­nan­tai­na

Tero Karjalaisen kolumni: Vain tie­tys­tä kul­mas­ta nähty kaa­to­paik­ka kuuluu Ou­lun­tien näh­tä­vyyk­siin

Luitko jo: Lii­to-ora­vaa varten Tai­val­kos­kel­la pys­ty­tet­tiin ai­tauk­sia, joihin kasvaa haapoja

Mainos: Tilaajille livenä Arctic Volley - Pölkky Kuusamo pe 23.9. klo 18.30 ja la 24.9. klo 15. Tilaa tästä.

Talousarvio 2022
Kuusamon kaupunginvaltuusto hyväksyi pienin muutoksin kaupungin ensi vuoden budjetin mutta teki kouluverkkosuunnitelmaan merkittäviä muutoksia – lue tästä päivittynyt juttu ja katso kokouksen Youtube-tallenne, jossa puhuminen ei lopu tauollakaan

Kuu­sa­mon kau­pun­gin­val­tuus­to hy­väk­syi pienin muu­tok­sin kau­pun­gin ensi vuoden bud­je­tin mutta teki kou­lu­verk­ko­suun­ni­tel­maan mer­kit­tä­viä muu­tok­sia – lue tästä päi­vit­ty­nyt juttu ja katso ko­kouk­sen You­tu­be-tal­len­ne, jossa pu­hu­mi­nen ei lopu tauol­la­kaan

21.12.2021 18:57
Tilaajille
Posion talous vahvistumassa – Ensi vuodesta lähtien kunta saa tuulivoimasta mukavan kiinteistöveropotin

Posion talous vah­vis­tu­mas­sa – Ensi vuo­des­ta lähtien kunta saa tuu­li­voi­mas­ta mukavan kiin­teis­tö­ve­ro­po­tin

17.12.2021 20:35 2
Tilaajille
Miljoonainvestointi puhuttaa Taivalkoskella kuntalaisia, päättäjiä ja viranhaltijoita –"Uimahallin iso allas on elinkaarensa päässä, ja se pitää purkaa pois"

Mil­joo­nain­ves­toin­ti pu­hut­taa Tai­val­kos­kel­la kun­ta­lai­sia, päät­tä­jiä ja vi­ran­hal­ti­joi­ta –"Ui­ma­hal­lin iso allas on elin­kaa­ren­sa päässä, ja se pitää purkaa pois"

16.12.2021 18:31
Tilaajille
Taivalkosken uimahalli tarvitsee uudet kaakelit ja hieman muutakin, rahaa kastuu miljoonia euroja – kunnanvaltuusto käsittelee torstaina kunnan ensi vuoden talousarvion, joka näyttää pakastuvaa

Tai­val­kos­ken ui­ma­hal­li tar­vit­see uudet kaa­ke­lit ja hieman muu­ta­kin, rahaa kastuu mil­joo­nia euroja – kun­nan­val­tuus­to kä­sit­te­lee tors­tai­na kunnan ensi vuoden ta­lou­sar­vion, joka näyttää pa­kas­tu­vaa

15.12.2021 15:00 1
Tilaajille
Kuusamossa jalankulku- ja pyöräilyväylän suunnitteluun välillä Junttilantie–Toranki 200 000 euroa – eduskunnan joululahjarahoja luvassa usealle tiehankkeelle Pohjois-Pohjanmaalla

Kuu­sa­mos­sa ja­lan­kul­ku- ja pyö­räi­ly­väy­län suun­nit­te­luun välillä Junt­ti­lan­tie–­To­ran­ki 200 000 euroa – e­dus­kun­nan jou­lu­lah­ja­ra­ho­ja luvassa usealle tie­hank­keel­le Poh­jois-Poh­jan­maal­la

10.12.2021 17:09 5
Kuusamon perusturvalautakunnan suurentama budjettiesitys olikin samanlainen kuin mitä perusturvajohtaja alun perin oli esittelemässä – "Varmaan ihan lähipäivinä käydään läpi, missä mennään ja miten edetään"

Kuu­sa­mon pe­rus­tur­va­lau­ta­kun­nan suu­ren­ta­ma bud­jet­ti­esi­tys olikin sa­man­lai­nen kuin mitä pe­rus­tur­va­joh­ta­ja alun perin oli esit­te­le­mäs­sä – "Var­maan ihan lä­hi­päi­vi­nä käydään läpi, missä mennään ja miten ede­tään"

05.10.2021 04:00
Tilaajille