JUURI NYT: Pää­see­kö Pölkky Kuusamo Suomen Cupin lop­pu­tur­nauk­seen?

JOKO LUIT: Ant­ti-pat­saan saanut Seppo Lin­ja­kum­pu vaihtoi kesällä va­paal­le, mutta vauhti ei hil­jen­ty­nyt

Toimittajalta: Mitä Apol­lon­ka­dul­la ti­lat­tiin ja kenen toi­mes­ta?

Mainos: Koillissanomien joulutarjous: Koillissanomat Digi + Lehti 2 kk vain 35 euroa, tilaa tästä!

Posion kunnanhallitus
Kolmikuukautisen tyttövauvan äiti Kaisa Kyngäs on iloinen Posion vauvarahasta: "Tämä olisi pitänyt ottaa käyttöön vuosia sitten" – myös varhaiskasvatus muuttuu kunnassa maksuttomaksi

Kol­mi­kuu­kau­ti­sen tyt­tö­vau­van äiti Kaisa Kyngäs on iloinen Posion vau­va­ra­has­ta: "Tämä olisi pitänyt ottaa käyt­töön vuosia sitten" – myös var­hais­kas­va­tus muuttuu kun­nas­sa mak­sut­to­mak­si

12.10.2022 13:18
Tilaajille
Posio toivoo lakanoiden alkavan heilumaan makkareissa tiuhempaan tahtiin ja ottaa käyttöön vauvarahan – Tuhat euroa syntyvästä lapsesta ja lisäksi sama summa yhteensä käteen vielä kahtena seuraavana vuonna

Posio toivoo la­ka­noi­den alkavan hei­lu­maan mak­ka­reis­sa tiu­hem­paan tahtiin ja ottaa käyt­töön vau­va­ra­han – Tuhat euroa syn­ty­väs­tä lap­ses­ta ja lisäksi sama summa yh­teen­sä käteen vielä kahtena seu­raa­va­na vuonna

10.10.2022 19:00 1
Tilaajille
Posion elinkeinopäällikön virkaa hakeneista neljä haastatteluun – katso ketkä pääsevät haastatteluvaiheeseen

Posion elin­kei­no­pääl­li­kön virkaa ha­ke­neis­ta neljä haas­tat­te­luun – katso ketkä pää­se­vät haas­tat­te­lu­vai­hee­seen

12.09.2022 19:00
Tilaajille
Posion hyvinvointipalvelujohtajan virkaa hakeneista kuusi kutsutaan haastatteluun – katso tästä nimet

Posion hy­vin­voin­ti­pal­ve­lu­joh­ta­jan virkaa ha­ke­neis­ta kuusi kut­su­taan haas­tat­te­luun – katso tästä nimet

20.06.2022 18:00
Tilaajille
”Asuntotilanne katastrofaalinen" – Vuokra-asuntoa Posiolta etsivä Johanna Sarjas ei sentään joutunut telttaan asumaan, vaan muutti asumaan mökilleen

”A­sun­to­ti­lan­ne ka­tast­ro­faa­li­nen" – Vuok­ra-asun­toa Po­siol­ta etsivä Johanna Sarjas ei sentään jou­tu­nut telt­taan asu­maan, vaan muutti asumaan mö­kil­leen

08.06.2022 04:00
Tilaajille
Pekka Jääskön virkavaali vahvistettiin – Hallinto-oikeus hylkäsi kunnanjohtajan virkavaalista tehdyn valituksen

Pekka Jääskön vir­ka­vaa­li vah­vis­tet­tiin – Hal­lin­to-oi­keus hylkäsi kun­nan­joh­ta­jan vir­ka­vaa­lis­ta tehdyn va­li­tuk­sen

06.06.2022 17:00
Tilaajille
Posion kunta matkailuyhdistyksen jäseneksi – katso tästä, mitä jäsenetuja kunta on saamassa vastineeksi

Posion kunta mat­kai­lu­yh­dis­tyk­sen jä­se­nek­si – katso tästä, mitä jä­sen­etu­ja kunta on saa­mas­sa vas­ti­neek­si

24.05.2022 04:00
Tilaajille
Linjuriliikenne lakkaa Maaninkavaaraan tänä keväänä – Posion kunnanhallitus kilpailuttaa ensi syksyksi aamu- ja iltapäivävuorot

Lin­ju­ri­lii­ken­ne lakkaa Maanin­ka­vaa­raan tänä keväänä – Posion kun­nan­hal­li­tus kil­pai­lut­taa ensi syk­syk­si aamu- ja il­ta­päi­vä­vuo­rot

09.05.2022 17:00
Tilaajille
Posiolla vanhustentalot ja sotavammaisten palvelutalo siirtymässä kunnan omistukseen –1970-luvun alkupuolella rakennettujen vahustentalojen kunto ei vastaa tämän päivän asumisvaatimuksia – sotavammaisten palvelutalo peruskorjataan

Po­siol­la van­hus­ten­ta­lot ja so­ta­vam­mais­ten pal­ve­lu­ta­lo siir­ty­mäs­sä kunnan omis­tuk­seen –1970-lu­vun al­ku­puo­lel­la ra­ken­net­tu­jen va­hus­ten­ta­lo­jen kunto ei vastaa tämän päivän asu­mis­vaa­ti­muk­sia – so­ta­vam­mais­ten pal­ve­lu­ta­lo pe­rus­kor­ja­taan

17.01.2022 18:37
Tilaajille
Niina Heino on Posion uusi elinkeinopäällikkö – Koillismaalle paluumuuttanut, Taivalkosken nykyinen yrityskehittäjä tarttuu toimeen helmikuussa

Niina Heino on Posion uusi elin­kei­no­pääl­lik­kö – Koil­lis­maal­le pa­luu­muut­ta­nut, Tai­val­kos­ken ny­kyi­nen yri­tys­ke­hit­tä­jä tarttuu toimeen hel­mi­kuus­sa

20.12.2021 20:50
Tilaajille
Huoltosuhde tuo haasteita Posion kunnalle – Vuonna 2019 kunnassa oli sataa työssäkäyvää henkilöä kohti 122,8 ei-työssäkäyvää henkilöä

Huol­to­suh­de tuo haas­tei­ta Posion kun­nal­le – Vuonna 2019 kun­nas­sa oli sataa työs­sä­käy­vää hen­ki­löä kohti 122,8 ei-työs­sä­käy­vää hen­ki­löä

09.12.2021 11:00 1
Tilaajille
Jakkarasaaren tonttien alehinnoittelua Posiolla jatkettaneen ensi vuoden loppuun – Tonttikauppa on piristymässä

Jak­ka­ra­saa­ren tont­tien ale­hin­noit­te­lua Po­siol­la jat­ket­ta­neen ensi vuoden loppuun – Tont­ti­kaup­pa on pi­ris­ty­mäs­sä

07.12.2021 11:00
Tilaajille
Pekka Jääskö jatkaa kunnanjohtajan avoimen viran hoitajana

Pekka Jääskö jatkaa kun­nan­joh­ta­jan avoimen viran hoi­ta­ja­na

10.11.2021 13:54 1
Tilaajille

Posion kun­nan­hal­li­tus päätti tam­mi­kuun alue­vaa­lien ää­nes­tys- ja en­nak­ko­ää­nes­tys­pai­kois­ta sekä -a­jois­ta

26.10.2021 04:00
Tilaajille

Kurkkaa tästä, mil­lai­sia ve­ro­pro­sent­te­ja Posion kun­nan­hal­li­tus eh­dot­taa val­tuus­tol­le

26.10.2021 04:00
Tilaajille
Posiolla perätään, tehtiinkö sote-ulkoistusta koskeva päätös oikein – "Pyydämme selvittämään, syyllistyivätkö eräät virkamiehet asian käsittelyssä virkavirheeseen"

Po­siol­la pe­rä­tään, teh­tiin­kö so­te-ul­kois­tus­ta koskeva päätös oikein – "Pyy­däm­me sel­vit­tä­mään, syyl­lis­tyi­vät­kö eräät vir­ka­mie­het asian kä­sit­te­lys­sä vir­ka­vir­hee­seen"

11.10.2021 11:05 1
Tilaajille
"Sanattomaksi vetää" – Posion jäähalli nimetään MM-pronssimitalisti Sini Karjalaisen mukaan, kunnanhallitus päätti myös muista palkinnoista

"Sa­nat­to­mak­si vetää" – Posion jää­hal­li ni­me­tään MM-prons­si­mi­ta­lis­ti Sini Kar­ja­lai­sen mukaan, kun­nan­hal­li­tus päätti myös muista pal­kin­nois­ta

14.09.2021 16:55
Tilaajille
Posion kuntaan toinen rakennustarkastaja tai rakennuslupasihteeri? – Tarkastuslautakunnan mielestä "lupakäsittelyyn pitää saada ryhtiä ja toimintaa"

Posion kuntaan toinen ra­ken­nus­tar­kas­ta­ja tai ra­ken­nus­lu­pa­sih­tee­ri? – Tar­kas­tus­lau­ta­kun­nan mie­les­tä "lu­pa­kä­sit­te­lyyn pitää saada ryhtiä ja toi­min­taa"

11.09.2021 04:00
Tilaajille

Jal­ka­käy­tä­vien kun­nos­tuk­sen kun­ta­lais­aloi­te Lapin elylle

30.08.2021 18:41
Tilaajille

Ui­ma­ran­nan kun­nos­ta­mis­ta päh­käil­lään

30.08.2021 18:40
Tilaajille