Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Joko luit: Pal­lo-Kar­hu­jen edustus aloit­taa jo pian val­mis­tau­tu­mi­sen ensi kauteen – Kai Puonti jatkaa pää­val­men­ta­ja­na

Toimittajalta: Onko di­gi­ta­li­saa­tio hyvä vai huono asia?

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Posion seurakunta
Kuusamon seurakunta ei pärjännyt piispan käynnistämässä rahankeruukilpailussa – Yhteisvastuu-lippaan kahvaan tarvittaisiin talkoolaisia

Kuu­sa­mon seu­ra­kun­ta ei pär­jän­nyt piispan käyn­nis­tä­mäs­sä ra­han­ke­ruu­kil­pai­lus­sa – Yh­teis­vas­tuu-lip­paan kahvaan tar­vit­tai­siin tal­koo­lai­sia

24.02.2024 12:00 2
Tilaajille
Koillismaan seurakuntien tapahtumat vetävät, Kuusamossa lasten ja perheiden joulukirkkoa kokeillaan Kuusamossa jo aamupäivällä – "Joitakin perinteitä on muuttunut"

Koil­lis­maan seu­ra­kun­tien ta­pah­tu­mat ve­tä­vät, Kuu­sa­mos­sa lasten ja per­hei­den jou­lu­kirk­koa ko­keil­laan Kuu­sa­mos­sa jo aa­mu­päi­väl­lä – "Joi­ta­kin pe­rin­tei­tä on muut­tu­nut"

23.12.2023 04:00
Tilaajille
Posion seurakunta toiminut pian jo 100 vuotta – tulossa isot juhlat kahden vuoden kuluttua kunnan kanssa, kirkkovaltuusto päätti aloittaa järjestelyt jo ensi vuonna

Posion seu­ra­kun­ta toi­mi­nut pian jo 100 vuotta – tulossa isot juhlat kahden vuoden ku­lut­tua kunnan kanssa, kirk­ko­val­tuus­to päätti aloit­taa jär­jes­te­lyt jo ensi vuonna

18.12.2023 19:00
Tilaajille
Uudistuvalta ja pian 75 vuotta täyttävältä Posion päähautausmaalta kaadettiin pinollinen tukkipuita uusien hautasijojen tieltä – katso kuvat

Uu­dis­tu­val­ta ja pian 75 vuotta täyt­tä­väl­tä Posion pää­hau­taus­maal­ta kaa­det­tiin pi­nol­li­nen tuk­ki­pui­ta uusien hau­ta­si­jo­jen tieltä – katso kuvat

26.09.2023 11:00
Tilaajille
”Käyn messussa joka sunnuntai, se on minulle rauhoittumisen paikka" – Posion kirkon vihkimisestä on tullut kuluneeksi jo 70 vuotta

”Käyn mes­sus­sa joka sun­nun­tai, se on minulle rau­hoit­tu­mi­sen paikka" – Posion kirkon vih­ki­mi­ses­tä on tullut ku­lu­neek­si jo 70 vuotta

17.08.2023 11:00
Tilaajille
Posion seurakunnalla meneillään juhlavuosi – Kirkkoherra Leena Pudas: "Tavoitteemme järjestää matalan kynnyksen toimintaa ja pitää seurakuntaa aktiivisesti esillä onnistui hyvin"

Posion seu­ra­kun­nal­la me­neil­lään juh­la­vuo­si – Kirk­ko­her­ra Leena Pudas: "Ta­voit­teem­me jär­jes­tää matalan kyn­nyk­sen toi­min­taa ja pitää seu­ra­kun­taa ak­tii­vi­ses­ti esillä on­nis­tui hyvin"

21.06.2023 11:00
Tilaajille
Sodan vuosipäivänä rukoillaan ja liputetaan – Kuusamossa rauhankellot soivat jo aamulla, Taivalkoskella ja Posiolla kello 12

Sodan vuo­si­päi­vä­nä ru­koil­laan ja li­pu­te­taan – Kuu­sa­mos­sa rau­han­kel­lot soivat jo aa­mul­la, Tai­val­kos­kel­la ja Po­siol­la kello 12

24.02.2023 04:00
Tilaajille
Posion Naistenpäivänä tanssitaan Gospel-lattareita – seurakunnan aikuistyö haluaa tarjoa erilaisia mahdollisuuksia kristilliseen elämään

Posion Nais­ten­päi­vä­nä tans­si­taan Gos­pel-lat­ta­rei­ta – seu­ra­kun­nan ai­kuis­työ haluaa tarjoa eri­lai­sia mah­dol­li­suuk­sia kris­til­li­seen elämään

14.02.2023 04:00
Tilaajille
Koillismaan seurakuntien kirkkovaltuustoissa aloitti uudet puheenjohtajat, Kuusamon valtuuston johtoon nousi Anitta Vääräniemi – ”Tehdään yhdessä ilolla ja valolla” – Katso tästä Kuusamon tekemät henkilövalinnat

Koil­lis­maan seu­ra­kun­tien kirk­ko­val­tuus­tois­sa aloitti uudet pu­heen­joh­ta­jat, Kuu­sa­mon val­tuus­ton johtoon nousi Anitta Vää­rä­nie­mi – ”Teh­dään yhdessä ilolla ja va­lol­la” – Katso tästä Kuu­sa­mon tekemät hen­ki­lö­va­lin­nat

24.01.2023 04:00 1
Tilaajille
Pertti Udd Posion kirkkovaltuuston johtoon – Katso tästä valtuuston tekemät henkilövalinnat

Pertti Udd Posion kirk­ko­val­tuus­ton johtoon – Katso tästä val­tuus­ton tekemät hen­ki­lö­va­lin­nat

14.01.2023 12:00
Tilaajille
Uusi rovastikunta aloitti toimintansa – Rovaniemi-Koillismaan rovastikunnan ensimmäinen kirkkoherrojen kokous pidettiin Posion seurakuntatalolla

Uusi ro­vas­ti­kun­ta aloitti toi­min­tan­sa – Ro­va­nie­mi-Koil­lis­maan ro­vas­ti­kun­nan en­sim­mäi­nen kirk­ko­her­ro­jen kokous pi­det­tiin Posion seu­ra­kun­ta­ta­lol­la

12.01.2023 17:00
Tilaajille
Posion kirkkoon valmistui kastepuu tammesta ja tiikistä – "Lakkasin ne viiteen kertaan uistinlakalla"

Posion kirk­koon val­mis­tui kas­te­puu tam­mes­ta ja tii­kis­tä – "Lak­ka­sin ne viiteen kertaan uis­tin­la­kal­la"

02.01.2023 04:00
Tilaajille
"Kirkon valaistus joulukynttilöineen vaikutti pimeänä jouluaamuna satumaisen kauniilta" – ensimmäinen joulukirkko Posiolla järjestettiin vuonna 1936

"Kirkon va­lais­tus jou­lu­kynt­ti­löi­neen vai­kut­ti pimeänä jou­lu­aa­mu­na sa­tu­mai­sen kau­niil­ta" – en­sim­mäi­nen jou­lu­kirk­ko Po­siol­la jär­jes­tet­tiin vuonna 1936

24.12.2022 12:00
Tilaajille
Posion seurakunnan talouskuuri tuotti tulosta – "Vaikka olemmekin säästäneet, palvelut olemme kyenneet säilyttämään"

Posion seu­ra­kun­nan ta­lous­kuu­ri tuotti tulosta – "Vaikka olem­me­kin sääs­tä­neet, pal­ve­lut olemme kyen­neet säi­lyt­tä­mään"

17.12.2022 12:00
Tilaajille
"Tekee työtään hyvin ansiokkaasti ja kiitettävällä tavalla" – Mirka Mourujärvi valittiin Posion seurakunnan diakoniksi

"Tekee työtään hyvin an­siok­kaas­ti ja kii­tet­tä­väl­lä ta­val­la" – Mirka Mou­ru­jär­vi va­lit­tiin Posion seu­ra­kun­nan dia­ko­nik­si

04.12.2022 19:00
Tilaajille
"Luulisin, että monikaan kavereista ei aio äänestää" – 27-vuotias Reetta äänestää seurakuntavaaleissa, koska ei halua vallan keskittyvän: Kuusamossa äänestysinto laskenut, Taivalkoskelle noussut

"Luu­li­sin, että mo­ni­kaan ka­ve­reis­ta ei aio ää­nes­tää" – 27-vuo­tias Reetta ää­nes­tää seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa, koska ei halua vallan kes­kit­ty­vän: Kuu­sa­mos­sa ää­nes­tys­in­to las­ke­nut, Tai­val­kos­kel­le noussut

08.11.2022 04:00
Tilaajille
Posion seurakunta aikoo jatkaa hakkuita Natura-alueella sijaitsevassa Turjanvaaran palstassa, ely-keskuksen tarjous ei riittänyt – "Metsätalouden tuotot ovat hyvä lisä talouteemme"

Posion seu­ra­kun­ta aikoo jatkaa hak­kui­ta Na­tu­ra-alueel­la si­jait­se­vas­sa Tur­jan­vaa­ran pals­tas­sa, ely-kes­kuk­sen tarjous ei riit­tä­nyt – "Met­sä­ta­lou­den tuotot ovat hyvä lisä ta­lou­teem­me"

04.11.2022 12:00
Tilaajille
Lukijalta: Posion seurakuntakin tukee lapsiperheitä monin tavoin
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Posion seu­ra­kun­ta­kin tukee lap­si­per­hei­tä monin tavoin

18.10.2022 17:08
Tilaajille
Tässä ovat seurakuntavaalien ehdokkaat Kuusamossa ja Taivalkoskella

Tässä ovat seu­ra­kun­ta­vaa­lien eh­dok­kaat Kuu­sa­mos­sa ja Tai­val­kos­kel­la

13.10.2022 09:23
Tilaajille