Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Joko luit: Pal­lo-Kar­hu­jen edustus aloit­taa jo pian val­mis­tau­tu­mi­sen ensi kauteen – Kai Puonti jatkaa pää­val­men­ta­ja­na

Toimittajalta: Onko di­gi­ta­li­saa­tio hyvä vai huono asia?

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Kuntavaalit
Lukijalta: Mitä se hyvejää äänestää aluevaaleissa? Tässä syyt, miksi ne ovat yhtä tärkeät kuin kuntavaalit
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Mitä se hyvejää ää­nes­tää alue­vaa­leis­sa? Tässä syyt, miksi ne ovat yhtä tärkeät kuin kun­ta­vaa­lit

03.11.2021 15:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Me­dial­la mer­kit­tä­vä mai­ne­vas­tuu – ja vastuu myös hei­kos­ta ää­nes­tys­ak­tii­vi­suu­des­ta

16.08.2021 19:00 2
Tilaajille
Lentävä lähtö Posion kunnanvaltuuston nuorimmalle Eero Vuolletille– "Aion valmistumisen jälkeen tulla Posiolle töihin ja asua täällä tulevaisuudessa"

Lentävä lähtö Posion kun­nan­val­tuus­ton nuo­rim­mal­le Eero Vuol­le­til­le– "Aion val­mis­tu­mi­sen jälkeen tulla Po­siol­le töihin ja asua täällä tu­le­vai­suu­des­sa"

06.08.2021 19:47
Tilaajille
Ei ole nuorten vika, jos politiikka ei innosta  – puolueiden täytyy tehdä itse politiikasta kiinnostavaa
Kolumni

Ei ole nuorten vika, jos po­li­tiik­ka ei innosta  – puo­luei­den täytyy tehdä itse po­li­tii­kas­ta kiin­nos­ta­vaa

16.06.2021 09:25
Tilaajille
Kooste Kuusamon vaali-illasta: kokoomus kasvoi seitsemään paikkaan ja perussuomalaiset neljään, keskusta menetti kolme paikkaa, mutta piti ykkössijansa – ääniharava on uutena valtuustoon noussut Anna Kantola

Kooste Kuu­sa­mon vaa­li-il­las­ta: ko­koo­mus kasvoi seit­se­mään paik­kaan ja pe­rus­suo­ma­lai­set nel­jään, kes­kus­ta menetti kolme paik­kaa, mutta piti yk­kös­si­jan­sa – ää­ni­ha­ra­va on uutena val­tuus­toon noussut Anna Kantola

14.06.2021 00:33 2
Tilaajille
Vaalihumua Kuusamossa ja Taivalkoskella  – näin kuntalaiset kommentoivat tulevia vaaleja

Vaa­li­hu­mua Kuu­sa­mos­sa ja Tai­val­kos­kel­la  – näin kun­ta­lai­set kom­men­toi­vat tulevia vaaleja

10.06.2021 19:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Nuoret vaa­liuur­nil­le! Tässä vink­ke­jä eh­dok­kaan löy­tä­mi­seen

09.06.2021 19:00
Tilaajille
Junat Kuusamoon – tulevaisuutta ainakin, jos paikallispoliitikoilta kysytään – muun muassa tämä puhutti Koillissanomien vaalipaneelissa

Junat Kuu­sa­moon – tu­le­vai­suut­ta ai­na­kin, jos pai­kal­lis­po­lii­ti­koil­ta ky­sy­tään – muun muassa tämä puhutti Koil­lis­sa­no­mien vaa­li­pa­nee­lis­sa

08.06.2021 00:10
Tilaajille
IL: Kuusamon perussuomalaisten ehdokkaalla viisi rikostuomiota – paikallisyhdistyksen puheenjohtaja kertoo haastatelleensa ehdokkaat: "Meillä ei ole ollut tietoa tästä"

IL: Kuu­sa­mon pe­rus­suo­ma­lais­ten eh­dok­kaal­la viisi ri­kos­tuo­mio­ta – pai­kal­lis­yh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja kertoo haas­ta­tel­leen­sa eh­dok­kaat: "Meillä ei ole ollut tietoa tästä"

03.06.2021 16:22 1
Tilaajille
Nuorten harrastaminen puhutti kuusamolaisia ehdokkaita PoPLin vaalipaneelissa

Nuorten har­ras­ta­mi­nen puhutti kuu­sa­mo­lai­sia eh­dok­kai­ta PoPLin vaa­li­pa­nee­lis­sa

02.06.2021 11:00
Tilaajille
Kuusamossa ja Taivalkoskella keskusta haluaa säilyttää paikkamääränsä, Posiolla toivotaan yhtä lisää – Yhtenäinen tekijä on alueen elinvoima: "Väestökato pitää saada loppumaan"

Kuu­sa­mos­sa ja Tai­val­kos­kel­la kes­kus­ta haluaa säi­lyt­tää paik­ka­mää­rän­sä, Po­siol­la toi­vo­taan yhtä lisää – Yh­te­näi­nen tekijä on alueen elin­voi­ma: "Väes­tö­ka­to pitää saada lop­pu­maan"

02.06.2021 09:30 3
Tilaajille
Katkeilevat tietoliikenneyhteydet ja opettajien työnkuva Kokoomuksen huolena: "Voitaisiinko jotain karsia pois opettajan työnkuvasta?"

Kat­kei­le­vat tie­to­lii­ken­ne­yh­tey­det ja opet­ta­jien työn­ku­va Ko­koo­muk­sen huo­le­na: "Voi­tai­siin­ko jotain karsia pois opet­ta­jan työn­ku­vas­ta?"

31.05.2021 11:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Sote-uu­dis­tuk­sen myötä kunnan toi­min­ta su­pis­tuu voi­mak­kaas­ti ja ta­lous­pai­neet kas­va­vat – Sen myötä kunnan on kar­sit­ta­va, missä sen on oltava mukana

30.05.2021 17:31 1
Tilaajille

Lu­ki­jal­ta: Kuu­sa­mo­lais­ten hy­vin­voin­ti on parasta ta­lou­den­hoi­toa – Nuo­rim­mas­ta päästä olevana kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu­na koen, että nuorten ääntä pitää kuun­nel­la enemmän

30.05.2021 17:08
Tilaajille

Lu­ki­jal­ta: Jo­kai­sel­le jotakin on ei mitään kel­le­kään – onko se totta kun­ta­vaa­leis­sa­kin?

30.05.2021 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Glo­baa­li­muu­tok­sien ai­ka­kau­del­la on vaa­lit­ta­va puh­das­ta ruo­ka­tuo­tan­toa

30.05.2021 04:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Yrit­tä­jyy­del­lä pa­rem­paa huo­mis­ta ra­ken­taen – hyvin hoi­de­tut metsät ovat parasta il­mas­to­po­li­tiik­kaa

29.05.2021 17:13
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Hy­vin­voi­va kuu­sa­mo­lai­nen on toi­mi­van kunnan pe­rus­ki­vi

29.05.2021 17:09
Tilaajille

Lu­ki­jal­ta: Kun Hunt­ta­lan demari Suomen möi

29.05.2021 04:00 1
Tilaajille

Lu­ki­jal­ta: Monet ky­sy­vät, miksi va­lit­sin juuri ko­koo­muk­sen – toisin sanoen, hyvä tyyppi mutta väärä puolue

29.05.2021 04:00
Tilaajille