Joko luit: Ru­ka­kes­kus ke­hit­tää Maston aluetta 14 mil­joo­nal­la

Vanha kuva: Karhu ahmi viisia kania ko­ti­pi­has­ta Tol­pan­nie­mes­sä lo­ka­kuus­sa 1993

Kalakisa: Erkin ver­kos­ta Ala-Kit­kal­la nousi lähes kolmen kilon siika

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Yrittäjyys
Pekka Aittakummun lukijakirje: Yrittäjät torjuvat Orpon hallituksen vahvoin perustein
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pekka Ait­ta­kum­mun lu­ki­ja­kir­je: Yrit­tä­jät tor­ju­vat Orpon hal­li­tuk­sen vahvoin pe­rus­tein

31.08.2023 17:00 1
Tilaajille
Kampaajan työssä kaikki mielenkiinnonkohteet yhdistyvät – Erika Tauriainen avaa uuden kampaamon Kitkantielle perjantaina

Kam­paa­jan työssä kaikki mie­len­kiin­non­koh­teet yh­dis­ty­vät – Erika Tau­riai­nen avaa uuden kam­paa­mon Kit­kan­tiel­le per­jan­tai­na

06.07.2023 11:00
Tilaajille
Monitoimimiehellä riittää virtaa yhä – Hannu Tuovila irtisanoutui aikoinaan palomiehen vakituisesta työstä kun veri veti yrittäjäksi

Mo­ni­toi­mi­mie­hel­lä riittää virtaa yhä – Hannu Tuovila ir­ti­sa­nou­tui ai­koi­naan pa­lo­mie­hen va­ki­tui­ses­ta työstä kun veri veti yrit­tä­jäk­si

03.07.2023 19:00 2
Tilaajille
Salon Queen's Hairin Marko laittoi yrityksensä ovet Kitkantiellä kiinni ja siirtyy Nilon Hiuspisteeseen töihin: "Rakastan alaa, mutta olen tyyppinä sellainen, että kaipaan jotain uutta"

Salon Queen's Hairin Marko laittoi yri­tyk­sen­sä ovet Kit­kan­tiel­lä kiinni ja siirtyy Nilon Hius­pis­tee­seen töihin: "Ra­kas­tan alaa, mutta olen tyyp­pi­nä sel­lai­nen, että kaipaan jotain uutta"

28.05.2023 12:00
Tilaajille
Puhtaan sisäilman tuottamisesta tuli maailmanluokan bisnes – Aki Soudunsaari esitteli menestystarinansa Yrittäjien Posio -tapahtumassa

Puhtaan si­sä­il­man tuot­ta­mi­ses­ta tuli maail­man­luo­kan bisnes – Aki Sou­dun­saa­ri esit­te­li me­nes­tys­ta­ri­nan­sa Yrit­tä­jien Posio -ta­pah­tu­mas­sa

13.05.2023 12:00 2
Tilaajille
Posion työ- ja koulutusmessut menestys – tapahtuma uusitaan ensi syksynä

Posion työ- ja kou­lu­tus­mes­sut me­nes­tys – ta­pah­tu­ma uu­si­taan ensi syksynä

24.04.2023 17:00
Tilaajille
Posion koululaisilla luvassa basaaripäivä – oppilaat harjoittelevat yrittäjyyttä

Posion kou­lu­lai­sil­la luvassa ba­saa­ri­päi­vä – op­pi­laat har­joit­te­le­vat yrit­tä­jyyt­tä

02.04.2023 14:00
Tilaajille
Kuusamossa aloitti alkuvuonna jopa 19 yritystä – Sähköhuoltoihin erikoistunut Kari Takkinen on yksi uusista yrittäjistä: "Kokemusta ja työvälineitä löytyy, joten ajattelin kokeilla itsenäistä ammattia"

Kuu­sa­mos­sa aloitti al­ku­vuon­na jopa 19 yri­tys­tä – Säh­kö­huol­toi­hin eri­kois­tu­nut Kari Tak­ki­nen on yksi uusista yrit­tä­jis­tä: "Ko­ke­mus­ta ja työ­vä­li­nei­tä löytyy, joten ajat­te­lin ko­keil­la it­se­näis­tä am­mat­tia"

17.03.2023 04:00 1
Tilaajille
"Mielikuvalla iso merkitys työntekijän hakeutumiseen uuteen työpaikkaan" – Viestinnän ja yhteisöllisyyden asiantuntijat yrittäjien aamukahveilla Kuusamossa

"Mie­li­ku­val­la iso mer­ki­tys työn­te­ki­jän ha­keu­tu­mi­seen uuteen työ­paik­kaan" – Vies­tin­nän ja yh­tei­söl­li­syy­den asian­tun­ti­jat yrit­tä­jien aa­mu­kah­veil­la Kuu­sa­mos­sa

23.02.2023 10:03 1
Tilaajille
Ilmaista myyntiapua posiolaisille pienyrittäjille – Paikalliset markkinat eivät enää riitä takaamaan vähittäismyyntiä, yritykset joutuvatkin etsimään asiakkaita Posion ulkopuolelta

Il­mais­ta myyn­ti­apua po­sio­lai­sil­le pien­yrit­tä­jil­le – Pai­kal­li­set mark­ki­nat eivät enää riitä ta­kaa­maan vä­hit­täis­myyn­tiä, yri­tyk­set jou­tu­vat­kin et­si­mään asiak­kai­ta Posion ul­ko­puo­lel­ta

22.02.2023 04:00
Tilaajille
Pekka Jääskön kolumni: Posiolla alkoi yrittäjäkahvit – tavoitteena parantaa kunnan ja yrittäjien vuoropuhelua
Kolumni

Pekka Jääskön ko­lum­ni: Po­siol­la alkoi yrit­tä­jä­kah­vit – ta­voit­tee­na pa­ran­taa kunnan ja yrit­tä­jien vuo­ro­pu­he­lua

01.02.2023 04:00
Tilaajille
Pinkki Taivas -kirpputori siirtyy kokonaan verkkokaupaksi ja lopettaa kivijalkaliikkeen: "Virallinen nettisivu aukaistaan kuluvan vuoden aikana"

Pinkki Taivas -kirp­pu­to­ri siirtyy ko­ko­naan verk­ko­kau­pak­si ja lo­pet­taa ki­vi­jal­ka­liik­keen: "Vi­ral­li­nen net­ti­si­vu au­kais­taan kuluvan vuoden aikana"

09.01.2023 04:00
Tilaajille
Toimittajalta: Vahva talouskaan ei kanna, ellei ole elinvoimaa – Voisiko Posio rakentaa jonkun sortin virtuaalisesti toimivan kehittämiskeskuksen vanhoihin Postin tiloihin?
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Vahva ta­lous­kaan ei kanna, ellei ole elin­voi­maa – Voisiko Posio ra­ken­taa jonkun sortin vir­tuaa­li­ses­ti toi­mi­van ke­hit­tä­mis­kes­kuk­sen van­hoi­hin Postin ti­loi­hin?

16.12.2022 04:00 1
Tilaajille
Kauppiasuran lopettavilla Pumpasilla yli 30 000 ylityötuntia 13 vuoden ajalta ja pitämättömiä lomia vuoden edestä – ”Aika aikaansa kutakin, nyt on hyvä hetki vaihtaa vapaalle”

Kaup­pias­uran lo­pet­ta­vil­la Pum­pa­sil­la yli 30 000 yli­työ­tun­tia 13 vuoden ajalta ja pi­tä­mät­tö­miä lomia vuoden edestä – ”Aika ai­kaan­sa ku­ta­kin, nyt on hyvä hetki vaihtaa va­paal­le”

17.11.2022 04:00 3
Tilaajille

Anniina Kärki va­lit­tiin Kuu­sa­mon Yrit­tä­jien uudeksi pu­heen­joh­ta­jak­si

14.10.2022 11:25
Tilaajille
Kuusamolaiset Antti ja Elina luopuivat lypsykarjasta jo kaksi vuotta sitten – maatilayrittäjien tilanne jatkaa Koillismaallakin pahenemistaan eikä helpotusta näy

Kuu­sa­mo­lai­set Antti ja Elina luo­pui­vat lyp­sy­kar­jas­ta jo kaksi vuotta sitten – maa­ti­la­yrit­tä­jien tilanne jatkaa Koil­lis­maal­la­kin pa­he­ne­mis­taan eikä hel­po­tus­ta näy

08.08.2022 04:00 2
Tilaajille
Posio hakee kasvua uudella strategialla – Kunnanjohtaja: "Kasvu ja elinvoima saadaan aikaan selkeillä tavoitteilla, ykköstavoitteena on olla Suomen yrittäjämyönteisin kunta"

Posio hakee kasvua uudella stra­te­gial­la – Kun­nan­joh­ta­ja: "Kasvu ja elin­voi­ma saadaan aikaan sel­keil­lä ta­voit­teil­la, yk­kös­ta­voit­tee­na on olla Suomen yrit­tä­jä­myön­tei­sin kunta"

29.04.2022 15:03 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Jä­sen­vaa­leis­sa Tuomo Pulk­ka­nen on va­lin­ta­ni Kuu­sa­mos­ta kan­san­edus­ta­jak­si – hän on mal­li­esi­merk­ki yrit­tä­jäs­tä ja te­ki­jäs­tä

14.04.2022 17:08 1
Tilaajille
Kotiseudulle palannut pariskunta ryhtyi pikavauhtia Korouoman uusiksi kahvilayrittäjiksi – Haaveissa on käyttökiellossa olevien eräkämppien kunnostus ja vuokraaminen

Ko­ti­seu­dul­le pa­lan­nut pa­ris­kun­ta ryhtyi pi­ka­vauh­tia Ko­rouo­man uusiksi kah­vi­la­yrit­tä­jik­si – Haa­veis­sa on käyt­tö­kiel­los­sa olevien erä­kämp­pien kun­nos­tus ja vuok­raa­mi­nen

20.03.2022 12:00
Tilaajille
Marjakauppaa jo 36 vuotta – Posion vuoden yrittäjänä palkittu Petri Lehtiniemi toimii lapsuutensa haaveammatissa

Mar­ja­kaup­paa jo 36 vuotta – Posion vuoden yrit­tä­jä­nä pal­kit­tu Petri Leh­ti­nie­mi toimii lap­suu­ten­sa haa­ve­am­ma­tis­sa

14.11.2021 10:54 2
Tilaajille