Mainos: Tutustu Koil­lis­sa­no­mat Digiin 2 kk 11,90 eu­rol­la. Tilaa tästä.

Yrittäjyys
Posio hakee kasvua uudella strategialla – Kunnanjohtaja: "Kasvu ja elinvoima saadaan aikaan selkeillä tavoitteilla, ykköstavoitteena on olla Suomen yrittäjämyönteisin kunta"

Posio hakee kasvua uudella stra­te­gial­la – Kun­nan­joh­ta­ja: "Kasvu ja elin­voi­ma saadaan aikaan sel­keil­lä ta­voit­teil­la, yk­kös­ta­voit­tee­na on olla Suomen yrit­tä­jä­myön­tei­sin kunta"

29.04.2022 15:03 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Jä­sen­vaa­leis­sa Tuomo Pulk­ka­nen on va­lin­ta­ni Kuu­sa­mos­ta kan­san­edus­ta­jak­si – hän on mal­li­esi­merk­ki yrit­tä­jäs­tä ja te­ki­jäs­tä

14.04.2022 17:08 1
Tilaajille
Kotiseudulle palannut pariskunta ryhtyi pikavauhtia Korouoman uusiksi kahvilayrittäjiksi – Haaveissa on käyttökiellossa olevien eräkämppien kunnostus ja vuokraaminen

Ko­ti­seu­dul­le pa­lan­nut pa­ris­kun­ta ryhtyi pi­ka­vauh­tia Ko­rouo­man uusiksi kah­vi­la­yrit­tä­jik­si – Haa­veis­sa on käyt­tö­kiel­los­sa olevien erä­kämp­pien kun­nos­tus ja vuok­raa­mi­nen

20.03.2022 12:00
Tilaajille
Marjakauppaa jo 36 vuotta – Posion vuoden yrittäjänä palkittu Petri Lehtiniemi toimii lapsuutensa haaveammatissa

Mar­ja­kaup­paa jo 36 vuotta – Posion vuoden yrit­tä­jä­nä pal­kit­tu Petri Leh­ti­nie­mi toimii lap­suu­ten­sa haa­ve­am­ma­tis­sa

14.11.2021 10:54 2
Tilaajille
Opettajan hommista taksiautoilijaksi – "Olen aina tykännyt ajaa autolla, nyt kun olen myös itse yrittäjä, voin suunnitella oman työrupeamani"

Opet­ta­jan hom­mis­ta tak­si­au­toi­li­jak­si – "Olen aina ty­kän­nyt ajaa au­tol­la, nyt kun olen myös itse yrit­tä­jä, voin suun­ni­tel­la oman työ­ru­pea­ma­ni"

10.10.2021 12:00
Tilaajille
"Haaveenahan olisi palkata huoltomies siihen huoltoauton rattiin" – Posiolainen Jouni Kulojärvi vaihtoi keikkatyöstä oman pajan yrittäjäksi

"Haa­vee­na­han olisi palkata huol­to­mies siihen huol­to­au­ton rat­tiin" – Po­sio­lai­nen Jouni Ku­lo­jär­vi vaihtoi keik­ka­työs­tä oman pajan yrit­tä­jäk­si

31.08.2021 04:00
Tilaajille
Sofia Litendahl avaa perjantaina Kuusamoon karkkikaupan – "Ajattelin, että mitä jos perustaisin liikkeen ja ottaisin riskin"

Sofia Li­ten­dahl avaa per­jan­tai­na Kuu­sa­moon kark­ki­kau­pan – "A­jat­te­lin, että mitä jos pe­rus­tai­sin liik­keen ja ot­tai­sin riskin"

12.08.2021 04:00 5
Tilaajille
Entistä kyläkauppaa Rukajärventiellä kunnostava Nea Nissilä saa tsemppiviestejä jopa kirjeitse: "Kyllähän se lämmittää sydäntä, että ihmiset ovat hengessä mukana" – lauantaina Nissilä avaa rakennuksen pihapiiriin kioskin

Entistä ky­lä­kaup­paa Ru­ka­jär­ven­tiel­lä kun­nos­ta­va Nea Nissilä saa tsemp­pi­vies­te­jä jopa kir­jeit­se: "­Kyl­lä­hän se läm­mit­tää sy­dän­tä, että ihmiset ovat hen­ges­sä mukana" – lauan­tai­na Nissilä avaa ra­ken­nuk­sen pi­ha­pii­riin kioskin

06.08.2021 11:00 1
Tilaajille
Oma show loppuu 50 vuoden jälkeen – Hair Shop Osku sulkee ovensa syyskuun alkuun mennessä: "Asiakkaat ovat ihmetelleet sitä, miten pärjään jatkossa ilman omaa teatteria"

Oma show loppuu 50 vuoden jälkeen – Hair Shop Osku sulkee ovensa syys­kuun alkuun men­nes­sä: "A­siak­kaat ovat ih­me­tel­leet sitä, miten pärjään jat­kos­sa ilman omaa teat­te­ria"

02.08.2021 15:00
Tilaajille
Wanhan Raatesalmen talliyrittäjä Mirva-Kristine Varpa haluaa muuttaa islanninhevosiin yleisesti liitettyä mielikuvaa: "Usein ajatellaan, että issikka olisi hevonen, joka soveltuu ainoastaan vaelluskäyttöön"

Wanhan Raa­te­sal­men tal­li­yrit­tä­jä Mir­va-Kris­ti­ne Varpa haluaa muuttaa is­lan­nin­he­vo­siin ylei­ses­ti lii­tet­tyä mie­li­ku­vaa: "Usein aja­tel­laan, että issikka olisi he­vo­nen, joka so­vel­tuu ai­noas­taan vael­lus­käyt­töön"

02.08.2021 09:00
Tilaajille
"Kun hoitotyöntekijöistä oli pula ja omat työt hiljenivät hetkeksi, niin totta kai lähdin töihin"  – yrittäjä Marjo Määttä on nähnyt koronan tuoman epätietoisuuden sekä yritys- että sote-alalla

"Kun hoi­to­työn­te­ki­jöis­tä oli pula ja omat työt hil­je­ni­vät het­kek­si, niin totta kai lähdin töihin"  – yrit­tä­jä Marjo Määttä on nähnyt koronan tuoman epä­tie­toi­suu­den sekä yritys- että so­te-alal­la

22.06.2021 19:00 2
Tilaajille
Uusi lounaskahvila Pikkusen aloitti Torikeskuksessa maanantaina – yrittäjän haave toteutui

Uusi lou­nas­kah­vi­la Pik­ku­sen aloitti To­ri­kes­kuk­ses­sa maa­nan­tai­na – yrit­tä­jän haave to­teu­tui

09.06.2021 15:47 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Yrit­tä­jyy­del­lä pa­rem­paa huo­mis­ta ra­ken­taen – hyvin hoi­de­tut metsät ovat parasta il­mas­to­po­li­tiik­kaa

29.05.2021 17:13
Tilaajille
”Tämä ei ole siirtymä vaan romahdus” – Turpeen energiakäytön alasajaminen on lappilaisen tutkijan mielestä epäonnistunut pahasti

”Tämä ei ole siir­ty­mä vaan ro­mah­dus” – Turpeen ener­gia­käy­tön ala­sa­ja­mi­nen on lap­pi­lai­sen tut­ki­jan mie­les­tä epä­on­nis­tu­nut pahasti

29.05.2021 11:15
Tilaajille
Käylän Korpihovista saa pian lounasta, kosmetologipalveluja sekä koskenlaskuelämyksiä – Viisi yrittäjää yhdisti voimansa, koska eivät halunneet tulla yllätetyiksi samoin kuin viime kesänä

Käylän Kor­pi­ho­vis­ta saa pian lou­nas­ta, kos­me­to­lo­gi­pal­ve­lu­ja sekä kos­ken­las­ku­elä­myk­siä – Viisi yrit­tä­jää yhdisti voi­man­sa, koska eivät ha­lun­neet tulla yl­lä­te­tyik­si samoin kuin viime kesänä

10.05.2021 04:00
Tilaajille
Maanantaina Kuusamossa avautuu hiusstudio, joka on tropiikimpi kuin Tropiikki: "En olisi alkanut tähän yksin, mutta nyt on hyvä fiilis; tuntuu, että tämä on hyvä siirto"

Maa­nan­tai­na Kuu­sa­mos­sa avautuu hiuss­tu­dio, joka on tro­pii­kim­pi kuin Tro­piik­ki: "En olisi alkanut tähän yksin, mutta nyt on hyvä fiilis; tuntuu, että tämä on hyvä siirto"

09.05.2021 04:00 2
Tilaajille
Koillismaan Kuvaamo 60 vuotta – "Tämä on meille elämäntapa, työ on antanut ja antaa meille edelleen paljon"

Koil­lis­maan Kuvaamo 60 vuotta – "Tämä on meille elä­män­ta­pa, työ on antanut ja antaa meille edel­leen paljon"

03.05.2021 15:00 1
Tilaajille
MaRa: Matkailussa tehtiin viime vuonna 7 miljardin tappiot, tämä vuosi näyttää yhtä synkältä – "Hallituksen pitäisi toimia"

MaRa: Mat­kai­lus­sa tehtiin viime vuonna 7 mil­jar­din tap­piot, tämä vuosi näyttää yhtä syn­käl­tä – "Hal­li­tuk­sen pitäisi toimia"

30.04.2021 08:37
Tilaajille
Intersport jatkaa Rukalla, Kuusamon myymälän kohtalo vielä avoin – Kaisa ja Petteri Kantola alkavat yrittäjiksi ilman pelkoa ja tarjoavat myös uusia palveluita

In­ter­sport jatkaa Ru­kal­la, Kuu­sa­mon myy­mä­län kohtalo vielä avoin – Kaisa ja Petteri Kantola alkavat yrit­tä­jik­si ilman pelkoa ja tar­joa­vat myös uusia pal­ve­lui­ta

17.04.2021 04:00 1
Tilaajille
Anselmi Pitkäsen kolumni: Tuleeko minusta isona edes eläkeläistä? Taitaa olla parasta, että varaudun asiakastapaamisiin vielä 50 vuoden ajan, kunnes läppärini ja minut voidaan laskea samaan kierrätyspisteeseen
Kolumni

Anselmi Pit­kä­sen ko­lum­ni: Tuleeko minusta isona edes elä­ke­läis­tä? Taitaa olla pa­ras­ta, että va­rau­dun asia­kas­ta­paa­mi­siin vielä 50 vuoden ajan, kunnes läp­pä­ri­ni ja minut voidaan laskea samaan kier­rä­tys­pis­tee­seen

14.04.2021 04:00 3
Tilaajille