Taivalkoski: Kah­des­ti ohi­tet­tu va. kun­nan­joh­ta­ja Mirva Haataja kertoo, voiko häntä pe­lo­tel­la

Toimittajalta: Pitääkö Rukalla asuvan olla valmis sie­tä­mään kaikki?

Eduskuntavaalit: Koil­lis­sa­no­mien vaa­li­ko­ne avautui – löydä sinulle sopivin ehdokas

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Koillissanomat 2 kk 39,90 euroa

Yrittäjyys
Kuusamossa aloitti alkuvuonna jopa 19 yritystä – Sähköhuoltoihin erikoistunut Kari Takkinen on yksi uusista yrittäjistä: "Kokemusta ja työvälineitä löytyy, joten ajattelin kokeilla itsenäistä ammattia"

Kuu­sa­mos­sa aloitti al­ku­vuon­na jopa 19 yri­tys­tä – Säh­kö­huol­toi­hin eri­kois­tu­nut Kari Tak­ki­nen on yksi uusista yrit­tä­jis­tä: "Ko­ke­mus­ta ja työ­vä­li­nei­tä löytyy, joten ajat­te­lin ko­keil­la it­se­näis­tä am­mat­tia"

17.03.2023 04:00 1
Tilaajille
"Mielikuvalla iso merkitys työntekijän hakeutumiseen uuteen työpaikkaan" – Viestinnän ja yhteisöllisyyden asiantuntijat yrittäjien aamukahveilla Kuusamossa

"Mie­li­ku­val­la iso mer­ki­tys työn­te­ki­jän ha­keu­tu­mi­seen uuteen työ­paik­kaan" – Vies­tin­nän ja yh­tei­söl­li­syy­den asian­tun­ti­jat yrit­tä­jien aa­mu­kah­veil­la Kuu­sa­mos­sa

23.02.2023 10:03 1
Tilaajille
Ilmaista myyntiapua posiolaisille pienyrittäjille – Paikalliset markkinat eivät enää riitä takaamaan vähittäismyyntiä, yritykset joutuvatkin etsimään asiakkaita Posion ulkopuolelta

Il­mais­ta myyn­ti­apua po­sio­lai­sil­le pien­yrit­tä­jil­le – Pai­kal­li­set mark­ki­nat eivät enää riitä ta­kaa­maan vä­hit­täis­myyn­tiä, yri­tyk­set jou­tu­vat­kin et­si­mään asiak­kai­ta Posion ul­ko­puo­lel­ta

22.02.2023 04:00
Tilaajille
Pekka Jääskön kolumni: Posiolla alkoi yrittäjäkahvit – tavoitteena parantaa kunnan ja yrittäjien vuoropuhelua
Kolumni

Pekka Jääskön ko­lum­ni: Po­siol­la alkoi yrit­tä­jä­kah­vit – ta­voit­tee­na pa­ran­taa kunnan ja yrit­tä­jien vuo­ro­pu­he­lua

01.02.2023 04:00
Tilaajille
Pinkki Taivas -kirpputori siirtyy kokonaan verkkokaupaksi ja lopettaa kivijalkaliikkeen: "Virallinen nettisivu aukaistaan kuluvan vuoden aikana"

Pinkki Taivas -kirp­pu­to­ri siirtyy ko­ko­naan verk­ko­kau­pak­si ja lo­pet­taa ki­vi­jal­ka­liik­keen: "Vi­ral­li­nen net­ti­si­vu au­kais­taan kuluvan vuoden aikana"

09.01.2023 04:00
Tilaajille
Toimittajalta: Vahva talouskaan ei kanna, ellei ole elinvoimaa – Voisiko Posio rakentaa jonkun sortin virtuaalisesti toimivan kehittämiskeskuksen vanhoihin Postin tiloihin?
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Vahva ta­lous­kaan ei kanna, ellei ole elin­voi­maa – Voisiko Posio ra­ken­taa jonkun sortin vir­tuaa­li­ses­ti toi­mi­van ke­hit­tä­mis­kes­kuk­sen van­hoi­hin Postin ti­loi­hin?

16.12.2022 04:00 1
Tilaajille
Kauppiasuran lopettavilla Pumpasilla yli 30 000 ylityötuntia 13 vuoden ajalta ja pitämättömiä lomia vuoden edestä – ”Aika aikaansa kutakin, nyt on hyvä hetki vaihtaa vapaalle”

Kaup­pias­uran lo­pet­ta­vil­la Pum­pa­sil­la yli 30 000 yli­työ­tun­tia 13 vuoden ajalta ja pi­tä­mät­tö­miä lomia vuoden edestä – ”Aika ai­kaan­sa ku­ta­kin, nyt on hyvä hetki vaihtaa va­paal­le”

17.11.2022 04:00 3
Tilaajille

Anniina Kärki va­lit­tiin Kuu­sa­mon Yrit­tä­jien uudeksi pu­heen­joh­ta­jak­si

14.10.2022 11:25
Tilaajille
Kuusamolaiset Antti ja Elina luopuivat lypsykarjasta jo kaksi vuotta sitten – maatilayrittäjien tilanne jatkaa Koillismaallakin pahenemistaan eikä helpotusta näy

Kuu­sa­mo­lai­set Antti ja Elina luo­pui­vat lyp­sy­kar­jas­ta jo kaksi vuotta sitten – maa­ti­la­yrit­tä­jien tilanne jatkaa Koil­lis­maal­la­kin pa­he­ne­mis­taan eikä hel­po­tus­ta näy

08.08.2022 04:00 2
Tilaajille
Posio hakee kasvua uudella strategialla – Kunnanjohtaja: "Kasvu ja elinvoima saadaan aikaan selkeillä tavoitteilla, ykköstavoitteena on olla Suomen yrittäjämyönteisin kunta"

Posio hakee kasvua uudella stra­te­gial­la – Kun­nan­joh­ta­ja: "Kasvu ja elin­voi­ma saadaan aikaan sel­keil­lä ta­voit­teil­la, yk­kös­ta­voit­tee­na on olla Suomen yrit­tä­jä­myön­tei­sin kunta"

29.04.2022 15:03 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Jä­sen­vaa­leis­sa Tuomo Pulk­ka­nen on va­lin­ta­ni Kuu­sa­mos­ta kan­san­edus­ta­jak­si – hän on mal­li­esi­merk­ki yrit­tä­jäs­tä ja te­ki­jäs­tä

14.04.2022 17:08 1
Tilaajille
Kotiseudulle palannut pariskunta ryhtyi pikavauhtia Korouoman uusiksi kahvilayrittäjiksi – Haaveissa on käyttökiellossa olevien eräkämppien kunnostus ja vuokraaminen

Ko­ti­seu­dul­le pa­lan­nut pa­ris­kun­ta ryhtyi pi­ka­vauh­tia Ko­rouo­man uusiksi kah­vi­la­yrit­tä­jik­si – Haa­veis­sa on käyt­tö­kiel­los­sa olevien erä­kämp­pien kun­nos­tus ja vuok­raa­mi­nen

20.03.2022 12:00
Tilaajille
Marjakauppaa jo 36 vuotta – Posion vuoden yrittäjänä palkittu Petri Lehtiniemi toimii lapsuutensa haaveammatissa

Mar­ja­kaup­paa jo 36 vuotta – Posion vuoden yrit­tä­jä­nä pal­kit­tu Petri Leh­ti­nie­mi toimii lap­suu­ten­sa haa­ve­am­ma­tis­sa

14.11.2021 10:54 2
Tilaajille
Opettajan hommista taksiautoilijaksi – "Olen aina tykännyt ajaa autolla, nyt kun olen myös itse yrittäjä, voin suunnitella oman työrupeamani"

Opet­ta­jan hom­mis­ta tak­si­au­toi­li­jak­si – "Olen aina ty­kän­nyt ajaa au­tol­la, nyt kun olen myös itse yrit­tä­jä, voin suun­ni­tel­la oman työ­ru­pea­ma­ni"

10.10.2021 12:00
Tilaajille
"Haaveenahan olisi palkata huoltomies siihen huoltoauton rattiin" – Posiolainen Jouni Kulojärvi vaihtoi keikkatyöstä oman pajan yrittäjäksi

"Haa­vee­na­han olisi palkata huol­to­mies siihen huol­to­au­ton rat­tiin" – Po­sio­lai­nen Jouni Ku­lo­jär­vi vaihtoi keik­ka­työs­tä oman pajan yrit­tä­jäk­si

31.08.2021 04:00
Tilaajille
Sofia Litendahl avaa perjantaina Kuusamoon karkkikaupan – "Ajattelin, että mitä jos perustaisin liikkeen ja ottaisin riskin"

Sofia Li­ten­dahl avaa per­jan­tai­na Kuu­sa­moon kark­ki­kau­pan – "A­jat­te­lin, että mitä jos pe­rus­tai­sin liik­keen ja ot­tai­sin riskin"

12.08.2021 04:00 6
Tilaajille
Entistä kyläkauppaa Rukajärventiellä kunnostava Nea Nissilä saa tsemppiviestejä jopa kirjeitse: "Kyllähän se lämmittää sydäntä, että ihmiset ovat hengessä mukana" – lauantaina Nissilä avaa rakennuksen pihapiiriin kioskin

Entistä ky­lä­kaup­paa Ru­ka­jär­ven­tiel­lä kun­nos­ta­va Nea Nissilä saa tsemp­pi­vies­te­jä jopa kir­jeit­se: "­Kyl­lä­hän se läm­mit­tää sy­dän­tä, että ihmiset ovat hen­ges­sä mukana" – lauan­tai­na Nissilä avaa ra­ken­nuk­sen pi­ha­pii­riin kioskin

06.08.2021 11:00 1
Tilaajille
Oma show loppuu 50 vuoden jälkeen – Hair Shop Osku sulkee ovensa syyskuun alkuun mennessä: "Asiakkaat ovat ihmetelleet sitä, miten pärjään jatkossa ilman omaa teatteria"

Oma show loppuu 50 vuoden jälkeen – Hair Shop Osku sulkee ovensa syys­kuun alkuun men­nes­sä: "A­siak­kaat ovat ih­me­tel­leet sitä, miten pärjään jat­kos­sa ilman omaa teat­te­ria"

02.08.2021 15:00
Tilaajille
Wanhan Raatesalmen talliyrittäjä Mirva-Kristine Varpa haluaa muuttaa islanninhevosiin yleisesti liitettyä mielikuvaa: "Usein ajatellaan, että issikka olisi hevonen, joka soveltuu ainoastaan vaelluskäyttöön"

Wanhan Raa­te­sal­men tal­li­yrit­tä­jä Mir­va-Kris­ti­ne Varpa haluaa muuttaa is­lan­nin­he­vo­siin ylei­ses­ti lii­tet­tyä mie­li­ku­vaa: "Usein aja­tel­laan, että issikka olisi he­vo­nen, joka so­vel­tuu ai­noas­taan vael­lus­käyt­töön"

02.08.2021 09:00
Tilaajille
"Kun hoitotyöntekijöistä oli pula ja omat työt hiljenivät hetkeksi, niin totta kai lähdin töihin"  – yrittäjä Marjo Määttä on nähnyt koronan tuoman epätietoisuuden sekä yritys- että sote-alalla

"Kun hoi­to­työn­te­ki­jöis­tä oli pula ja omat työt hil­je­ni­vät het­kek­si, niin totta kai lähdin töihin"  – yrit­tä­jä Marjo Määttä on nähnyt koronan tuoman epä­tie­toi­suu­den sekä yritys- että sote-alal­la

22.06.2021 19:00 2
Tilaajille