Viikon kysymys: Seu­ra­sit­ko Rukan maail­man­cu­pien kil­pai­lu­ja?

Kuvaajalta: Ruka Nor­di­cis­sa iski tunne, että olen vapaan tyylin kil­pai­lus­sa pe­rin­tei­sen suk­sel­la

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kuusamon yrittäjät
"Huonomminkin olisi voinut mennä", tuumaa Ahti Mustaniemi kuluneesta 26 vuodesta – valokuva-alan murroksessa yrittäjä on satsannut teknologiaan

"Huo­nom­min­kin olisi voinut mennä", tuumaa Ahti Mus­ta­nie­mi ku­lu­nees­ta 26 vuo­des­ta – va­lo­ku­va-alan mur­rok­ses­sa yrit­tä­jä on sat­san­nut tek­no­lo­giaan

18.11.2023 21:00 6
Tilaajille
"Pitää olla rohkea, mutta ei uhkarohkea", uskoo yrittäjä Mika Määttä ja se on kantanut hedelmää – Ravintola Talonpöytä on Kuusamon Vuoden yritys

"Pitää olla rohkea, mutta ei uh­ka­roh­kea", uskoo yrit­tä­jä Mika Määttä ja se on kan­ta­nut he­del­mää – Ra­vin­to­la Ta­lon­pöy­tä on Kuu­sa­mon Vuoden yritys

18.11.2023 21:00 5
Tilaajille
Muutamia kesätyöpaikkoja nuorille vielä auki, kaiken kaikkiaan noin 400 nuorta on aloittamassa erilaisissa kesätöissä ympäri Kuusamoa – Kuusamon Yrittäjien puheenjohtaja Anniina Kärki: "Tärkeä kysymys onkin, miten työnantaja löytää työntekijät?"

Muu­ta­mia ke­sä­työ­paik­ko­ja nuo­ril­le vielä auki, kaiken kaik­kiaan noin 400 nuorta on aloit­ta­mas­sa eri­lai­sis­sa ke­sä­töis­sä ympäri Kuu­sa­moa – Kuu­sa­mon Yrit­tä­jien pu­heen­joh­ta­ja Anniina Kärki: "Tärkeä kysymys onkin, miten työn­an­ta­ja löytää työn­te­ki­jät?"

29.05.2023 04:00 1
Tilaajille
Kaisan uutena aluevaltauksena värianalyysit – Vuoden Yrittäjänainen ei lannistu haastavien aikojen edessä

Kaisan uutena alue­val­tauk­se­na vä­ri­ana­lyy­sit – Vuoden Yrit­tä­jä­nai­nen ei lan­nis­tu haas­ta­vien aikojen edessä

12.11.2022 21:40 2
Tilaajille
Hannu Hiltula tiesi jo 3-vuotiaana, että hänestä tulee arkkitehti – miljoonahuviloitakin suunnitteleva Hiltula nauttii yhä työstään monesta syystä: "Hyvin monesta asiakkaasta on tullut ystävä"

Hannu Hiltula tiesi jo 3-vuo­tiaa­na, että hänestä tulee ark­ki­teh­ti – mil­joo­na­hu­vi­loi­ta­kin suun­nit­te­le­va Hiltula nauttii yhä työs­tään monesta syystä: "Hyvin monesta asiak­kaas­ta on tullut ystävä"

12.11.2022 21:20 3
Tilaajille
6,5 miljoonan keikka meni yhdellä puhelinsoitolla – Europinta Oy:n Kalevi Huuskonen tietää millaista vuoristorataa rakennusalalla mennään: Nyt Europinta on Kuusamon vuoden yrittäjä

6,5 mil­joo­nan keikka meni yhdellä pu­he­lin­soi­tol­la – Eu­ro­pin­ta Oy:n Kalevi Huus­ko­nen tietää mil­lais­ta vuo­ris­to­ra­taa ra­ken­nus­alal­la men­nään: Nyt Eu­ro­pin­ta on Kuu­sa­mon vuoden yrit­tä­jä

12.11.2022 21:00 1
Tilaajille
"Täällä ei valehdella pöydän yli", sanoo kuin sukupuuttoon kuolemassa olevaa lajia edustava Harri Lämsä

"Täällä ei va­leh­del­la pöydän yli", sanoo kuin su­ku­puut­toon kuo­le­mas­sa olevaa lajia edus­ta­va Harri Lämsä

20.11.2021 21:00
Tilaajille
15 vuotta alan töitä sai toteuttamaan haaveen omasta yrityksestä – Nyt Matti työlllistää itsensä ja kuusi muuta

15 vuotta alan töitä sai to­teut­ta­maan haaveen omasta yri­tyk­ses­tä – Nyt Matti työll­lis­tää itsensä ja kuusi muuta

20.11.2021 21:00 2
Tilaajille
Pitkäsen Maalaisjuustolassa siirryttiin leipäjuustosta jogurttiin sattumalta – Nykyään paikallisia makuja löytyy esimerkiksi Vappu Pimiän Ruokaboksi-palvelusta

Pit­kä­sen Maa­lais­juus­to­las­sa siir­ryt­tiin lei­pä­juus­tos­ta jo­gurt­tiin sat­tu­mal­ta – Nykyään pai­kal­li­sia makuja löytyy esi­mer­kik­si Vappu Pimiän Ruo­ka­bok­si-pal­ve­lus­ta

20.11.2021 21:00 2
Tilaajille
"Tuntuu tosi hyvältä" – Vuoden 2020 Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien paikallisyhdistys on Kuusamon Yrittäjät

"Tuntuu tosi hy­väl­tä" – Vuoden 2020 Poh­jois-Poh­jan­maan Yrit­tä­jien pai­kal­lis­yh­dis­tys on Kuu­sa­mon Yrit­tä­jät

22.01.2021 10:04
Tilaajille
Vuoden Nuori Yrittäjä paljastaa menestyksen salaisuuden: "Meistä jokaisesta on aamulla mukava tulla töihin" – Kuusamossa palkittiin yrittäjiä kolmessa eri kategoriassa

Vuoden Nuori Yrit­tä­jä pal­jas­taa me­nes­tyk­sen sa­lai­suu­den: "Meistä jo­kai­ses­ta on aamulla mukava tulla töihin" – Kuu­sa­mos­sa pal­kit­tiin yrit­tä­jiä kol­mes­sa eri ka­te­go­rias­sa

07.12.2020 09:00 1
Tilaajille