Harri Lämsä on Koil­lis­maan Osuus­kau­pan uusi toi­mi­tus­joh­ta­ja – Uusi johtaja aloit­taa teh­tä­väs­sään maa­lis­kuus­sa

Lue tietopaketti: Mitä ää­nes­tä­jän olisi hyvä tietää alue­vaa­leis­ta? Ko­ko­sim­me ky­sy­myk­set ja vas­tauk­set

Osallistu lukijaäänestykseen: Valitse Koil­lis­sa­no­mien paras kansi vuo­del­ta 2021

Tilaajille

Pit­kä­sen Maa­lais­juus­to­las­sa siir­ryt­tiin lei­pä­juus­tos­ta jo­gurt­tiin sat­tu­mal­ta – Nykyään pai­kal­li­sia makuja löytyy esi­mer­kik­si Vappu Pimiän Ruo­ka­bok­si-pal­ve­lus­ta

Pitkäsen Maalaisjuustola on Kuusamon Vuoden yrittäjä. Tieto paikallisesta jogurtista levisi matkailijoiden mukana. Nuorin sukupolvi haaveilee uudesta navetasta.

Jos maatilalla ei ole visioita, mikään ei edisty. Suunnitelmia pitää olla, Oiva Pitkänen sanoo. Lehto Sippalan tilalla se on tarkoittanut, että lähes jokainen uusi sukupolvi on rakentanut navetan, jotta tilan toiminta jatkuu.

Käänteentekevä hetki tilan historiassa oli kuitenkin se, kun Oiva Pitkäsen äiti huomasi, että eläkkeellä on tylsää.