Kunnostustyöt
Kunta rahoittaa Riisin tien korjuuta: "Tehdään pienillä määrärahoilla se mitä voidaan"

Kunta ra­hoit­taa Riisin tien kor­juu­ta: "Teh­dään pie­nil­lä mää­rä­ra­hoil­la se mitä voi­daan"

08.08.2021 17:00
Tilaajille
Isokurun reitin uusiminen alkaa Pyhä-Luoston kansallispuistossa – Reitti suljetaan töiden ajaksi

Iso­ku­run reitin uu­si­mi­nen alkaa Py­hä-Luos­ton kan­sal­lis­puis­tos­sa – Reitti sul­je­taan töiden ajaksi

27.05.2021 11:57
Tilaajille
Posiolla talvella raskaan lumikuorman seurauksena vaurioituneen katon korjaustyöt eivät ehdi valmistua ennen koulujen alkamista

Po­siol­la tal­vel­la raskaan lu­mi­kuor­man seu­rauk­se­na vau­rioi­tu­neen katon kor­jaus­työt eivät ehdi val­mis­tua ennen kou­lu­jen al­ka­mis­ta

08.08.2020 15:00
Tilaajille
Kitkantien remontti voi verottaa alueen yrittäjien myyntiä hetkellisesti, mutta yrittäjät ovat uudistuksista hyvillään: "Jokainen meistä varmasti ymmärtää, että siinä rakennetaan tulevaisuutta"

Kit­kan­tien re­mont­ti voi ve­rot­taa alueen yrit­tä­jien myyntiä het­kel­li­ses­ti, mutta yrit­tä­jät ovat uu­dis­tuk­sis­ta hy­vil­lään: "Jo­kai­nen meistä var­mas­ti ym­mär­tää, että siinä ra­ken­ne­taan tu­le­vai­suut­ta"

08.06.2020 04:00
Tilaajille