Lukijalta

Lukijan kirje: Juha Sipilä: Mitä on saatu aikaan?

Vaalikausi alkaa olla kohta lopuillaan. On aika arvioida, missä asioissa olemme onnistuneet. Vuonna 2015 sain johtaakseni Suomen, joka oli surkeassa kunnossa. Suomeen oli tullut 100 000 työtöntä edellisellä vaalikaudella, valtio oli velkaantunut hyvin voimakkaasti ja verot olivat nousseet. Me päätimme laittaa Suomen kuntoon. Se on vaatinut vahvoja toimenpiteitä, mutta tuloksia on syntynyt. Tämän vaalikauden aikana on syntynyt liki 140 000 uutta työpaikkaa, valtion velkaantuminen on taittunut, velkaa on jopa lyhennetty ja verotus on keventynyt. Monessa perheessä on siis saatu töitä ja palkasta jää enemmän euroja käteen.

Miten tämä kehitys on näkynyt kotiseudullamme? Oulun seudun talouskasvu on ollut vahvaa ja uusia yksityisen sektorin työpaikkoja on syntynyt runsaasti. Se on tavattoman iloinen asia. Samaan aikaan meillä on osaajapula erityisesti ICT-alalla. Kulunut vaalikausi on näkynyt monina yksityisinä ja julkisina investointeina Oulun seudulla. Muun muassa Pohjanmaan radan investoinnit ja Oulun satamaan tehty uusi syväväylä, joka tuo merkittäviä säästöjä pohjoisen yrityksien kuljetuskustannuksiin. Uutta tienpintaa on tehty Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueille yhteensä 1283 kilometriä. Pitkään toiveissa ollut maayhteys Hailuotoon päätettiin, lentoliikenne on kasvanut mukavasti ja olemme saaneet uuden kansainvälisen yhteyden Oulusta Tukholmaan.

Myös tulevaisuudessa tarvitsemme satsauksia Pohjois-Suomen liikenneinfraan. Merkittävä tulevien hallituskausien haaste liittyy liikenneverkon riittävän rahoituksen turvaamiseen. Liikenne- ja viestintäverkot ovat yhteiskunnan kasvun, kilpailukyvyn ja työllisyyden verisuonisto. Liikenneväylien korjausvelan paikkaaminen aloitettiin tällä vaalikaudella ja siihen on suunnattava lisärahoitusta myös tulevaisuudessa.

Liikennehankkeet on nähtävä jatkossa rohkeasti talouskasvun ja hyvinvoinnin lähteinä, eikä pelkkinä menoerinä. Uusien rahoitusmallien kehittäminen on välttämättömyys. Tavoitteeksi on otettava esimerkiksi pääasiassa yksityisellä rahoituksella toimivat hankeyhtiöt, jotka nopeuttaisivat uusien infrahankkeiden syntymistä.

Tarvitsemme edelleen hyvää työllisyyskehitystä ja sitä kautta syntyvää hyvinvointia, jotta voimme huolehtia entistä paremmin kaikista niistä Suomessa asuvista ihmisistä, jotka tarvitsevat erityistä huolenpitoa ja tukea. Investoimalla asioihin, jotka vahvistavat Suomen kasvua ja osaamista voimme pitää huolta kaikista suomalaisista ja estää eriarvoistumista. Työtä on tehty ja se on tuottanut tulosta - Suomi on nyt huomattavasti paremmassa kunnossa kuin viime hallituskauden lopussa.