Antti Kaikkonen
Keskustan Antti Kaikkonen vakuuttaa soten toteutuvan – Kuusamossa toivotaan rajua nostoa kuljetustukeen

Kes­kus­tan Antti Kaik­ko­nen va­kuut­taa soten to­teu­tu­van – Kuu­sa­mos­sa toi­vo­taan rajua nostoa kul­je­tus­tu­keen

13.03.2018 05:00