Asuntopula: Kuu­sa­moon lisää vuok­ra-asun­to­ja ja mai­se­ma­tont­te­ja

Vanhat kuvat: Kuinka on suksi luis­ta­nut? – Katso kuvat men­neil­tä tal­vi­lo­ma­vii­koil­ta

Toimittajalta: Nuoriso ei olekaan pilalla

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

”Maa­seu­dun ih­mis­ten välille on kyhätty Ber­lii­nin muuria” – Tämä sel­vi­si, kun pa­lis­kun­nat kysyi Koil­lis­maan vil­je­li­jöil­tä po­rois­ta

Poronhoito ja maanviljelys nähdään, molempien elinkeinojen taholta, rinnakkaisina ja tarpeellisina maaseudun elinkeinoina, selviää raportista.
Poronhoito ja maanviljelys nähdään, molempien elinkeinojen taholta, rinnakkaisina ja tarpeellisina maaseudun elinkeinoina, selviää raportista.
Kuva: Mikko Halvari

Koillismaan viljelijät näkevät poronhoidon ja maanviljelyksen rinnakkaisina ja tarpeellisina maaseudun elinkeinoina. Tämä selviää Paliskuntain yhdistyksen tekemistä tutkimushaastatteluista.

– Mielipidekirjoittelua seuraten voi syntyä käsitys, että eteläisellä poronhoitoalueella roihuaa sotatila maatalouden ja porotalouden kesken. Maaseudun ihmisten välille on kyhätty kuvitteellista Berliinin muuria, sanoo Sanna Hast, joka on Paliskuntain yhdistyksen erityisasiantuntija maankäyttöön liittyvissä yhteensovittamiskysymyksissä.

– Ymmärtääksemme kattavammin maatalouden näkökulmaa suhteessa poroihin haastattelimme ison joukon päätoimisia liha- ja lypsykarjatilallisia eteläisellä poronhoitoalueella.

Yhdistys haastatteli 26 päätoimista viljelijää Kuusamosta, Posiolta, Taivalkoskelta, Pudasjärveltä ja Ranualta. Haastattelut olivat 1-1,5 tunnin pituisia syvähaastatteluja.

Haastatteluun kutsuttavien viljelijöiden yhteystiedot pyydettiin paikallisilta paliskunnilta. Mukana oli sekä viljelijöitä, joiden kanssa yhteistyö toimi, että heitä, joiden kanssa on koettu ongelmia. Haastateltavien joukossa oli myös viljelijöitä, jotka ovat itse ottaneet yhteyttä Paliskuntain yhdistykseen.

Haastattelujen perusteella viljelijät kokevat kärjistyneen ja kuumentuneen julkisen keskustelun paikoin asiattomana, eikä sen koeta edustavan omaa tai laajemmin elinkeinon näkökantaa. Poronhoito ja maanviljelys nähdään, molempien elinkeinojen taholta, rinnakkaisina ja tarpeellisina maaseudun elinkeinoina.

Viljelijät kokevat lisäksi, että vapaa-ajan asukkaiden käymä ”porokeskustelu” on kokonaan oma lukunsa, joka ei liity elinkeinojen välisiin suhteisiin.

– Maanviljelyksen ja poronhoidon välillä on jännitteitä, koska elinkeinot ovat perustoiltaan ja käytännöiltään erilaisia. Molemmista voi aiheutua toiselle haittaa. Osapuolet tietävät, kuinka näitä haittoja on mahdollista lieventää ja ehkäistä. Haastatteluista saimme arvokasta tietoa, koostimme kentältä hyviä käytäntöjä, sekä etsimme uusia ratkaisukeinoja ja kehitysideoita, Hast kertoo.

– Satoja vuosia rinnakkaiseloa ja läpileikkaus nykyelinkeinojen väliseen tilanteeseen osoittaa, että ideologiset ja konkreettiset ”muurit” perinteisten maaseutuelinkeinojen välillä ovat tarpeettomia.

Viljelijähaastatteluiden raportin kaikille avoin julkistamistilaisuus on 1.3. Kuusamotalon Oulankasalissa klo 12-14.

”Maaseudun ihmisten välille on kyhätty kuvitteellista Berliinin muuria.