kansanedustajaehdokkaat
Koillismaalta kuusi ehdokasta kevään eduskuntavaaleihin – Taivalkoskella harmitellaan miten pienestä kunnasta on vaikea päästä ehdokkaaksi: "Se vaatii persoonaa, jolla olisi laaja kannatus"

Koil­lis­maal­ta kuusi eh­do­kas­ta kevään edus­kun­ta­vaa­lei­hin – Tai­val­kos­kel­la har­mi­tel­laan miten pie­nes­tä kun­nas­ta on vaikea päästä eh­dok­kaak­si: "Se vaatii per­soo­naa, jolla olisi laaja kan­na­tus"

16.10.2018 09:00
Keskustan ehdokaslistalle tunkua Iijokilaaksossa – jäsenäänestys pudottaa puolet pyrkijöistä

Kes­kus­tan eh­do­kas­lis­tal­le tunkua Ii­jo­ki­laak­sos­sa – jä­sen­ää­nes­tys pu­dot­taa puolet pyr­ki­jöis­tä

29.08.2018 20:00