Vaalit
Vaalien siirto saa ymmärrystä Koillismaalla, mutta herättää myös kysymysmerkkejä

Vaalien siirto saa ym­mär­rys­tä Koil­lis­maal­la, mutta he­rät­tää myös ky­sy­mys­merk­ke­jä

09.03.2021 09:58 1
Tilaajille
Nissi, Virkkunen, Pihlaja ja Revonmäki ääniharavat MHY Koillismaan vaaleissa – katso valtuustoon valitut tästä

Nissi, Virk­ku­nen, Pihlaja ja Re­von­mä­ki ää­ni­ha­ra­vat MHY Koil­lis­maan vaa­leis­sa – katso val­tuus­toon valitut tästä

04.12.2020 16:25
Tilaajille
Yli 50 ehdolla Metsänhoitoyhdistyksen valtuustoon – postiäänestys käynnistyy marraskuun alussa

Yli 50 ehdolla Met­sän­hoi­to­yh­dis­tyk­sen val­tuus­toon – pos­ti­ää­nes­tys käyn­nis­tyy mar­ras­kuun alussa

14.10.2020 05:00
Tilaajille
Hänninen ja Lehtiniemi luopuvat, ketkä valtuutetuista hakevat jatkokautta? Koillissanomat selvitti Koillismaan valtuutettujen suunnitelmat vuoden päästä pidettäviin kuntavaaleihin - katso listat!

Hän­ni­nen ja Leh­ti­nie­mi luo­pu­vat, ketkä val­tuu­te­tuis­ta hakevat jat­ko­kaut­ta? Koil­lis­sa­no­mat sel­vit­ti Koil­lis­maan val­tuu­tet­tu­jen suun­ni­tel­mat vuoden päästä pi­det­tä­viin kun­ta­vaa­lei­hin - katso listat!

10.06.2020 09:31
Tilaajille
Kirkko käy hiippakuntavaaleihin helmikuussa

Kirkko käy hiip­pa­kun­ta­vaa­lei­hin hel­mi­kuus­sa

26.01.2020 20:16
Tilaajille
Nuorten mielestä poliitikot eivät kuuntele

Nuorten mie­les­tä po­lii­ti­kot eivät kuun­te­le

29.01.2019 05:00
Kolumni

Vt. pää­toi­mit­ta­jal­ta: Kah­dek­san vuotta sitten Ulla Par­viai­nen oli koil­lis­maa­lai­sil­le liian nuori ja liian pienen lapsen äiti – po­li­tii­kan mah­dol­li­suu­det nai­sil­le ja mie­hil­le ovat yhä eri­lai­set, mutta edessä saattaa olla toi­sen­lai­nen aika

21.01.2019 05:00
Sofia Ervasti seurasi lapsena isänsä ja ukkinsa politikointia ja pyrkii nyt 23-vuotiaana kansanedustajaksi: "Eihän tässä voi mennä kuin eteenpäin"

Sofia Ervasti seurasi lapsena isänsä ja ukkinsa po­li­ti­koin­tia ja pyrkii nyt 23-vuo­tiaa­na kan­sa­ne­dus­ta­jak­si: "Eihän tässä voi mennä kuin eteen­päin"

05.12.2018 18:00
SDP:n Oulun piiri vahvisti eduskuntavaali-ehdokkaita – Kuusamolainen Inka Hokkanen mukana

SDP:n Oulun piiri vah­vis­ti edus­kun­ta­vaa­li-eh­dok­kai­ta – Kuu­sa­mo­lai­nen Inka Hok­ka­nen mukana

12.11.2018 20:01
Koillismaalta kuusi ehdokasta kevään eduskuntavaaleihin – Taivalkoskella harmitellaan miten pienestä kunnasta on vaikea päästä ehdokkaaksi: "Se vaatii persoonaa, jolla olisi laaja kannatus"

Koil­lis­maal­ta kuusi eh­do­kas­ta kevään edus­kun­ta­vaa­lei­hin – Tai­val­kos­kel­la har­mi­tel­laan miten pie­nes­tä kun­nas­ta on vaikea päästä eh­dok­kaak­si: "Se vaatii per­soo­naa, jolla olisi laaja kan­na­tus"

16.10.2018 09:00
Kolumni

Pää­toi­mit­ta­jal­ta: Po­pu­lis­ti, josta tuli po­pu­lis­min ar­vos­te­li­ja

11.09.2018 05:00
Äänestyshalu väheni Koillismaalla –  Vanhaselle ja Väyryselle tasapeli Posiolla

Ää­nes­tys­ha­lu väheni Koil­lis­maal­la –  Van­ha­sel­le ja Väy­ry­sel­le ta­sa­pe­li Po­siol­la

30.01.2018 09:00

En­nak­ko­ää­nes­tys vaa­li­päi­vää suo­si­tum­pi

30.01.2018 09:00

Ro­bo­toi­mit­ta­ja kir­joit­ti juttuja kuntien vaa­leis­ta – Ei hok­san­nut ra­por­toi­da Posion ta­sa­pe­liä Van­ha­nen-Väy­ry­nen

29.01.2018 08:33
Tässä ehdokkaiden lopullinen kannatus Koillismaalla: Niinistö ylivoimainen – Vanhanen voitti Väyrysen Taivalkoskella ja Kuusamossa, Posiolla äänen tarkkuudella tasan

Tässä eh­dok­kai­den lo­pul­li­nen kan­na­tus Koil­lis­maal­la: Nii­nis­tö yli­voi­mai­nen – Van­ha­nen voitti Väy­ry­sen Tai­val­kos­kel­la ja Kuu­sa­mos­sa, Po­siol­la äänen tark­kuu­del­la tasan

28.01.2018 21:38
”Väyrynen sotki keskustan kentän” - Sauli Niinistö ylivoimainen Posiolla

”Väy­ry­nen sotki kes­kus­tan kentän” - Sauli Nii­nis­tö yli­voi­mai­nen Po­siol­la

28.01.2018 21:31
Kuusamossa ennakkoäänet otettiin riemukkaasti vastaan: ”Se oli siinä"

Kuu­sa­mos­sa en­nak­ko­ää­net otet­tiin rie­muk­kaas­ti vas­taan: ”Se oli siinä"

28.01.2018 20:52
Keskustan vaalivalvojaisissa pelättiin pahinta Vanhasen ja Väyrysen välillä

Kes­kus­tan vaa­li­val­vo­jai­sis­sa pe­lät­tiin pahinta Van­ha­sen ja Väy­ry­sen välillä

28.01.2018 20:48
Taivalkoskella eniten äänestysintoa – jää silti jälkeen Suomen keskiarvosta

Tai­val­kos­kel­la eniten ää­nes­tys­in­toa – jää silti jälkeen Suomen kes­ki­ar­vos­ta

28.01.2018 20:36
Vaalihuoneistot sulkeutuivat – ennakkoäänestyksen suosio kasvaa edelleen

Vaa­li­huo­neis­tot sul­keu­tui­vat – en­nak­ko­ää­nes­tyk­sen suosio kasvaa edel­leen

28.01.2018 20:11