Metsänhoitoyhdistys Koillismaa ry
Metsänhoitoyhdistys palkitsi hallintoa kokouksessaan –  merkittävintä toiminnassa oli tuhoa aiheuttanut Paula-myrsky

Met­sän­hoi­to­yh­dis­tys pal­kit­si hal­lin­toa ko­kouk­ses­saan – mer­kit­tä­vin­tä toi­min­nas­sa oli tuhoa ai­heut­ta­nut Pau­la-myrs­ky

05.05.2022 10:23
Puuntarve kasvussa, samoin kustannukset – Antti Härkönen: "Kukaan ei ole vaatimassa lisiä tai enemmän katetta, vaan pitämässä yrityksensä hengissä"

Puun­tar­ve kas­vus­sa, samoin kus­tan­nuk­set – Antti Här­kö­nen: "Kukaan ei ole vaa­ti­mas­sa lisiä tai enemmän ka­tet­ta, vaan pi­tä­mäs­sä yri­tyk­sen­sä hen­gis­sä"

05.04.2022 08:32
Tilaajille
Kävynkeräystä ei toteuteta Koillismaalla tänä keväänä – "Loppusyksyn vaihtelevat sääolosuhteet heikensivät itävyyden"

Kä­vyn­ke­räys­tä ei to­teu­te­ta Koil­lis­maal­la tänä keväänä – "Lop­pu­syk­syn vaih­te­le­vat sää­olo­suh­teet hei­ken­si­vät itä­vyy­den"

22.03.2021 13:53
Tilaajille