Met­sän­hoi­to­yh­dis­tys pal­kit­si hal­lin­toa ko­kouk­ses­saan – mer­kit­tä­vin­tä toi­min­nas­sa oli tuhoa ai­heut­ta­nut Pau­la-myrs­ky

Taivalkoski

Metsänhoitoyhdistys Koillismaa ry:n standardit myönnettiin seuraaville hallintoelimissä toimiville henkilöille: Ulla Parviainen, Esa Pihlaja, Jouko Nissinen, Pertti Nissi, Rainer Määttä sekä Heikki Lehtiniemi..

Metsänhoitoyhdistys Koillismaa ry:n valtuusto piti kokousta Taivalkoskella. Merkittävintä vuoden 2021 toiminnassa oli 22. kesäkuuta Koillismaan eteläosan yli pahaa aineellista tuhoa aiheuttanut Paula-myrsky.

Puolen vuoden aikana korjattiin noin 1,8 miljoonaa kuutiota puuta myrskyalueilta. Vertailun vuoksi paljon puhuttujen Osaran aukeilta hakattiin noin 1,2 miljoonaa kuutiota, mutta aikaa meni noin 15 vuotta.