Esi­tyk­sen tekijä: Porot aitaan tai poh­joi­sem­mak­si

Tuomo Pulkkanen. Arkistokuva.
Tuomo Pulkkanen. Arkistokuva.
Kuva: Aleksanteri Pikkarainen

– Esityksessäni poroaidat olisivat suuria, poronhoitajien omille maille tai heidän vaikkapa valtiolta vuokraamilleen maille perustamia poroaitoja, esimerkiksi 50 hehtaarin alueita, Pulkkanen kuvailee.

Pulkkasen esitykseen kuuluu vaatimus poronhoitoalueen eteläisen rajan siirtämisestä pohjoiseen, jos lakiin ei saataisi vaatimusta porojen ympärivuotisesta aitaamisesta.

– Poronhoitoalueen etelärajan siirtäminen Sodankylään asti. Ei voi olla, että yksi elinkeino on jossakin pyhässä suojeluksessa, Pulkkanen kertoo ja vetoaa siihen, että hänen mukaansa poronhoito ei kuulu nykymuotoisena nykyaikaan.

Pulkkasen mukaan sen sijaan peltoviljely on Kuusamossa lisääntynyt.

– Peltoja on enemmän varmasti ja ne ovat tehokkaassa käytössä, vaikka tilamäärät ovat vähentyneet, hän sanoo.

– Porot syövät ja sotkevat peltoja ja kasvimaita ja niistä on haittaa metsäntaloudelle. Ne aiheuttavat 4 000-4 500 liikenneonnettomuutta vuodessa, listaa Pulkkanen.

Porojen ympärivuotisesta aitaamisesta kirjoitti neljä eläinlääkäriä 6. marraskuuta Koillissanomissa. Pulkkanen ei luota tähän poron biologisesta selviämisestä huolehtineiden eläinlääkärien arvioon. Onnellisen poron lihaa?” -otsikolla eläinlääkärit kirjoittivat myös, ”samaan aikaan kun kuluttajan eettinen tietoisuus kasvaa ja meillä on alati kasvava yhteiskunnallinen paine parsinavetoista ja häkeistä luopumiseen tuotantoeläinten olosuhteiden parantamiseksi, haluaisimme sulkea pohjoisen Suomen perinteisen kulttuurin lippulaivan ja sielun aitauksiin.”

– Kenen leipää syöt, sen lauluja laulat, Pulkkanen sanoo.

Matkailualan osalta Pulkkanen arvioi poronhoidon tuovan Koillismaalle jotain hyvääkin.

– Onhan se matkailuala, mutta sielläkin otetaan kuvia aidatuista poroista, hän sanoo.

Kuusamon vaakunassa juoksevan poron symbolinen arvo ei Pulkkasen mukaan ole hänelle tärkeä. Matkailueläinkeinosta puhuttaessa Pulkkanen on sitä mieltä, että poron symbolinen arvo pitäisi laskea.

– Joku arvo se pitää symboliikallekin laskea, Pulkkanen esittää.

”Poronhoitoalueen etelärajan siirtäminen Sodankylään asti.
”Viestiä tulee minulle myös mökkiläisten ja omakotitalojen asukkaiden ongelmista