Joko luit: Hir­vi­kan­ta näyttää kään­ty­neen kasvuun

Viikon visa: Joko ko­kei­lit miten hyvin tunnet Kuu­sa­mon Erä-Vei­kot?

Toimittajalta: Läheltä piti -ti­lan­ne säi­käyt­ti

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Esteettömyys
Tea Tuohioja hakee postilaatikkomatkaa pitempiä reittejä, Maiju Laurila aikoo yön yli kajakkiretkelle – Pyörätuolilla liikkuva retkeilijä näkee vaivaa päästäkseen luontoon, eikä silti aina pääse

Tea Tuo­hi­oja hakee pos­ti­laa­tik­ko­mat­kaa pi­tem­piä reit­te­jä, Maiju Laurila aikoo yön yli ka­jak­ki­ret­kel­le – Pyö­rä­tuo­lil­la liik­ku­va ret­kei­li­jä näkee vaivaa pääs­täk­seen luon­toon, eikä silti aina pääse

17.08.2023 04:00
Tilaajille
Tiina Nopanen piilotteli amputoitua jalkaansa, mutta uudenlainen älyproteesi muutti kaiken – Nyt hän haluaa näyttää kaikille, miten liikuntarajoitteinenkin pärjää luonnossa

Tiina Nopanen pii­lot­te­li am­pu­toi­tua jal­kaan­sa, mutta uu­den­lai­nen äly­pro­tee­si muutti kaiken – Nyt hän haluaa näyttää kai­kil­le, miten lii­kun­ta­ra­joit­tei­nen­kin pärjää luon­nos­sa

16.10.2022 12:00
Tilaajille
Kuusamon lentoasemalla luvataan avustaa pyörätuolissa matkustavaa saapuessa ja lähtiessä – Ruotsista lomalle tullut sai eri käsityksen ja joutui lentämään Rovaniemelle

Kuu­sa­mon len­to­ase­mal­la lu­va­taan avustaa pyö­rä­tuo­lis­sa mat­kus­ta­vaa saa­pues­sa ja läh­ties­sä – Ruot­sis­ta lomalle tullut sai eri kä­si­tyk­sen ja joutui len­tä­mään Ro­va­nie­mel­le

24.07.2022 04:00 1
Tilaajille
Toteutuuko esteettömyys Kitkantiellä ja Ouluntaipaleella, joiden varteen on ripoteltu kymmenen pyörätuolikylttiä? – " Toisaalta, jos Kitkantien puolella olisi invapaikka, se veisi tilaa ei-inva-asiakkailta, joita meillä on enemmistö"

To­teu­tuu­ko es­teet­tö­myys Kit­kan­tiel­lä ja Ou­lun­tai­pa­leel­la, joiden varteen on ri­po­tel­tu kym­me­nen pyö­rä­tuo­li­kylt­tiä? – " Toi­saal­ta, jos Kit­kan­tien puo­lel­la olisi in­va­paik­ka, se veisi tilaa ei-in­va-asiak­kail­ta, joita meillä on enem­mis­tö"

13.10.2021 15:53
Tilaajille
Yritysten pitää kertoa palveluista – Bloggari Sanna Kalmari: "Esteettömyys otettu huomioon matkailukohteissa, mutta  sitä ei asiakkaille aina kerrota"

Yri­tys­ten pitää kertoa pal­ve­luis­ta – Blog­ga­ri Sanna Kal­ma­ri: "Es­teet­tö­myys otettu huo­mioon mat­kai­lu­koh­teis­sa, mutta sitä ei asiak­kail­le aina ker­ro­ta"

24.03.2021 04:00
Tilaajille
"Hyvä, että asia on nyt edennyt" – liikuntarajoitteisille valmistuu invaluiska entisen Hotkun ovelle

"Hyvä, että asia on nyt eden­nyt" – lii­kun­ta­ra­joit­tei­sil­le val­mis­tuu in­va­luis­ka entisen Hotkun ovelle

15.11.2020 16:00
Tilaajille
Hossaan uusia esteettömiä palveluita: melontareittejä ja käymälöitä rakennetaan Julmalle-Ölkylle ja Jatkonsalmelle

Hossaan uusia es­teet­tö­miä pal­ve­lui­ta: me­lon­ta­reit­te­jä ja käy­mä­löi­tä ra­ken­ne­taan Jul­mal­le-Öl­kyl­le ja Jat­kon­sal­mel­le

19.09.2020 04:00
Tilaajille
Ikääntyminen tuo tarvetta asuntojen korjaukseen – Ystäväpiiri on aloittamassa Kuusamossa

Ikään­ty­mi­nen tuo tar­vet­ta asun­to­jen kor­jauk­seen – Ys­tä­vä­pii­ri on aloit­ta­mas­sa Kuu­sa­mos­sa

02.11.2017 20:00