Palvelut
Muutetaanko perhepäivähoito Kuusamossa yksityiseksi? Asian käsittely lautakunnassa siirtyi kuukaudella – "Tykkäämme työstä tosi paljon, ja tälle hoitomuodolle on tarvetta"

Muu­te­taan­ko per­he­päi­vä­hoi­to Kuu­sa­mos­sa yk­si­tyi­sek­si? Asian kä­sit­te­ly lau­ta­kun­nas­sa siirtyi kuu­kau­del­la – "Tyk­kääm­me työstä tosi paljon, ja tälle hoi­to­muo­dol­le on tar­vet­ta"

01.04.2022 11:00
Tilaajille
Ikäihminen ja työntekijä ovat molemmat tyytyväisiä, kun liikkumisessa tehdään yhteistyötä – Kuusamoon valmistui lisää tutoreita ohjaamaan ja tukemaan muita kinestetiikan toimintamallin käytössä

Ikä­ih­mi­nen ja työn­te­ki­jä ovat mo­lem­mat tyy­ty­väi­siä, kun liik­ku­mi­ses­sa tehdään yh­teis­työ­tä – Kuu­sa­moon val­mis­tui lisää tu­to­rei­ta oh­jaa­maan ja tu­ke­maan muita ki­nes­te­tii­kan toi­min­ta­mal­lin käy­tös­sä

10.03.2022 04:00
Tilaajille
Lukijalta: Vanhusten viikko huipentui Ikämessuihin Kuusamon ammattiopistolla
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Van­hus­ten viikko hui­pen­tui Ikä­mes­sui­hin Kuu­sa­mon am­mat­ti­opis­tol­la

11.10.2021 19:00
Tilaajille
Vaara Sport siirtyi Taivalkoskelta Pohjois-Karjalan Kontiolahdelle – "Siellä oli sitten vähän huono toimia"

Vaara Sport siirtyi Tai­val­kos­kel­ta Poh­jois-Kar­ja­lan Kon­tio­lah­del­le – "Siellä oli sitten vähän huono toimia"

10.10.2021 11:48
Tilaajille
"Lumatta ankanpoikatetta on kasvamassa joutsen" – milnkälaista väriä sinä saat poskiisi Kuusamo cityn paraatiraitista, sitten lopulta?
Kolumni

"Lu­mat­ta an­kan­poi­ka­tet­ta on kas­va­mas­sa jout­sen" – miln­kä­lais­ta väriä sinä saat pos­kii­si Kuusamo cityn pa­raa­ti­rai­tis­ta, sitten lo­pul­ta?

06.09.2021 04:00
Tilaajille
Lukijalta: Kuusamolla on monta jalkaa, yli 2000 yritystä ja yli 6000 työpaikkaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kuu­sa­mol­la on monta jalkaa, yli 2000 yri­tys­tä ja yli 6000 työ­paik­kaa

29.04.2021 19:00
Tilaajille
Digituki kuuluu kaikille – digitaidoilla on tutkitusti vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen

Di­gi­tu­ki kuuluu kai­kil­le – di­gi­tai­doil­la on tut­ki­tus­ti vai­ku­tuk­sia ih­mis­ten hy­vin­voin­tiin ja ter­vey­teen

27.10.2020 17:18
Tilaajille
Kuusamon reitit ja palvelut uudelle kartalle: "Karhuntassusta ja jututtamiltani matkailijoilta kuulin, että kysyntää olisi"

Kuu­sa­mon reitit ja pal­ve­lut uudelle kar­tal­le: "Kar­hun­tas­sus­ta ja ju­tut­ta­mil­ta­ni mat­kai­li­joil­ta kuulin, että ky­syn­tää olisi"

23.10.2020 04:00
Tilaajille
Sisko Ojajärven kolumni: Koronankin aikana olisi syytä palvella asiakkaita - "Tämä kauppa menee aivan kohta kiinni"

Sisko Oja­jär­ven ko­lum­ni: Ko­ro­nan­kin aikana olisi syytä pal­vel­la asiak­kai­ta - "Tämä kauppa menee aivan kohta kiinni"

27.04.2020 04:00
Kuusamon kaupunki ja Caruna yhteistyössä tuovat läheiset lähemmäksi – uusi palvelu käyttöön ensimmäisten joukossa Suomessa

Kuu­sa­mon kau­pun­ki ja Caruna yh­teis­työs­sä tuovat lä­hei­set lä­hem­mäk­si – uusi palvelu käyt­töön en­sim­mäis­ten jou­kos­sa Suo­mes­sa

15.04.2020 18:00
Voileipäkakkua vissiin etänä nautittava – vielä ei pääse siskonpoikien kanssa verkoille tai hillaan

Voi­lei­pä­kak­kua vissiin etänä nau­tit­ta­va – vielä ei pääse sis­kon­poi­kien kanssa ver­koil­le tai hillaan

30.03.2020 04:03
Suomen pienin K-Market avattu Rukan itäpuolelle

Suomen pienin K-Mar­ket avattu Rukan itä­puo­lel­le

17.02.2020 12:00
Tilaajille

Uusi pal­ve­lu­se­te­li Tai­val­kos­kel­le

31.01.2020 15:15
Tilaajille
Kaikki kirjastomuodot kiinni loppuviikon – Vaalan kirjasto liittyy OUTI-kirjastoihin

Kaikki kir­jas­to­muo­dot kiinni lop­pu­vii­kon – Vaalan kir­jas­to liittyy OU­TI-kir­jas­toi­hin

03.01.2019 12:00

Tai­val­kos­ken kunta siirtää pal­ve­lui­taan ou­lu­lai­sel­le Mo­net­ral­le – Työ­pai­kat säi­ly­vät Tai­val­kos­kel­la

12.10.2018 14:30