Joko luit: Hir­vi­kan­ta näyttää kään­ty­neen kasvuun

Viikon visa: Joko ko­kei­lit miten hyvin tunnet Kuu­sa­mon Erä-Vei­kot?

Toimittajalta: Läheltä piti -ti­lan­ne säi­käyt­ti

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Ikäihmiset
Yli 70-vuotiaille posiolaisille ilmainen pääsy kuntosalille? – "Kuntalaisten hyvinvointi sekä liikkuminen on tärkeätä jokaisessa ikäryhmässä"

Yli 70-vuo­tiail­le po­sio­lai­sil­le il­mai­nen pääsy kun­to­sa­lil­le? – "Kun­ta­lais­ten hy­vin­voin­ti sekä liik­ku­mi­nen on tär­keä­tä jo­kai­ses­sa ikä­ryh­mäs­sä"

07.02.2024 11:00 1
Tilaajille
Ikäihmisille suunnitellaan modernia kerrostaloa Porkkatielle – arvioitu kokonaiskustannus yli 7 miljoonaa, yhdistys hakee nyt kaupungilta takausta

Ikäih­mi­sil­le suun­ni­tel­laan mo­der­nia ker­ros­ta­loa Pork­ka­tiel­le – ar­vioi­tu ko­ko­nais­kus­tan­nus yli 7 mil­joo­naa, yh­dis­tys hakee nyt kau­pun­gil­ta ta­kaus­ta

14.11.2023 04:00 11
Tilaajille
Kotiin annettavia palveluita lisätään Pohjois-Pohjanmaalla – aluehallitus perusti kymmeniä uusia tehtäviä ikäihmisten palveluihin

Kotiin an­net­ta­via pal­ve­lui­ta li­sä­tään Poh­jois-Poh­jan­maal­la – alue­hal­li­tus perusti kym­me­niä uusia teh­tä­viä ikäih­mis­ten pal­ve­lui­hin

11.04.2023 13:57 2
Tilaajille
Kuusamossa nähdään sunnuntaina muistisairaudesta kertova erikoinen ooppera, jonka tekstin Tommi Kinnunen kirjoitti tositarinan pohjalta – alkavalla vanhusten viikolla teemana on luontoon meneminen

Kuu­sa­mos­sa nähdään sun­nun­tai­na muis­ti­sai­rau­des­ta kertova eri­koi­nen oop­pe­ra, jonka tekstin Tommi Kin­nu­nen kir­joit­ti to­si­ta­ri­nan poh­jal­ta – al­ka­val­la van­hus­ten vii­kol­la teemana on luon­toon me­ne­mi­nen

29.09.2022 17:00
Tilaajille
Omaiset huolissaan Kuusamossa: vanhukset jäävät kesän ajaksi ilman päivällistä – Ei haittaa, syön repusta poroa tai muikkuja, sanoo toimintakeskus Porkkapirtin asiakas Urho Kivelä

Omaiset huo­lis­saan Kuu­sa­mos­sa: van­huk­set jäävät kesän ajaksi ilman päi­väl­lis­tä – Ei hait­taa, syön repusta poroa tai muik­ku­ja, sanoo toi­min­ta­kes­kus Pork­ka­pir­tin asiakas Urho Kivelä

03.06.2022 04:00 2
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Mikä hiertää – ei kaikki tahdo olla ro­bot­te­ja

20.09.2021 19:57
Tilaajille
Kakkosluokkalaiset ja palvelutalon asukkaat Kuusamossa kirjoittavat toisilleen – "On kiva vastata vanhusten kysymyksiin kirjeessä"

Kak­kos­luok­ka­lai­set ja pal­ve­lu­ta­lon asuk­kaat Kuu­sa­mos­sa kir­joit­ta­vat toi­sil­leen – "On kiva vastata van­hus­ten ky­sy­myk­siin kir­jees­sä"

11.02.2021 11:00 1
Tilaajille
Joulupostia ikäihmisille -kampanja keräsi 239 joulukorttia Posiolla, Kuusamossa kortteja kertyi 1000: "Näistä kyllä riittää jaettavaksi"

Jou­lu­pos­tia ikäih­mi­sil­le -kam­pan­ja keräsi 239 jou­lu­kort­tia Po­siol­la, Kuu­sa­mos­sa kort­te­ja kertyi 1000: "Näistä kyllä riittää jaet­ta­vak­si"

22.12.2020 04:00
Tilaajille
Tutkimuksen mukaan sopiva etäisyys houkuttelee ikäihmisiä liikuntapaikkoihin

Tut­ki­muk­sen mukaan sopiva etäi­syys hou­kut­te­lee ikäih­mi­siä lii­kun­ta­paik­koi­hin

09.08.2020 17:00
Tilaajille
Vapaa-ajan asukas Pirkko Vihko - ”Nyt on aikaa ulkoilla ja lukea”

Va­paa-ajan asukas Pirkko Vihko - ”Nyt on aikaa ul­koil­la ja lukea”

18.03.2020 04:00
Tilaajille
Näillä noukkii sienet ja postit – aivan liian harva ikäihminen tulee hankkineeksi apuvälineitä arkeen

Näillä noukkii sienet ja postit – aivan liian harva ikäih­mi­nen tulee hank­ki­neek­si apu­vä­li­nei­tä arkeen

18.10.2018 05:00
Ikäihmisten ystäväpiiriin, kun ei halua olla yksin kotona: "Täällä on vahvoja naisia, jotka kokevat yksinäisyyden eri tavalla" - Se on positiivinen voimavara

Ikäih­mis­ten ys­tä­vä­pii­riin, kun ei halua olla yksin kotona: "Täällä on vahvoja naisia, jotka kokevat yk­si­näi­syy­den eri ta­val­la" - Se on po­si­tii­vi­nen voi­ma­va­ra

09.07.2018 09:00
87-vuotias Helmi ensimmäistä kertaa mallina - Ei mikään helppo homma: ”En nukkunut viime yönä kuin kaksi tuntia"

87-vuo­tias Helmi en­sim­mäis­tä kertaa mallina - Ei mikään helppo homma: ”En nuk­ku­nut viime yönä kuin kaksi tuntia"

27.04.2018 11:30
Ebba Ahonen ja Martti Anneberg asuivat lapsina samalla kylällä, rakastuivat 70 vuotta myöhemmin ja tänään he menevät naimisiin - Kosinta oli perikuusamolainen: “Sinusta saisi joku hyvän akan"

Ebba Ahonen ja Martti An­ne­berg asuivat lapsina samalla ky­läl­lä, ra­kas­tui­vat 70 vuotta myö­hem­min ja tänään he menevät nai­mi­siin - Kosinta oli pe­ri­kuu­sa­mo­lai­nen: “Si­nus­ta saisi joku hyvän akan"

21.03.2018 18:00

Ikäih­mis­ten ääni kuu­lu­viin suun­ni­tel­man teossa

20.02.2018 09:00
”Laulua, naurua, hauskanpitoa, osallistumista" - Eläkeliiton Posion yhdistyksessä ei jäädä paikalleen

”Lau­lua, naurua, haus­kan­pi­toa, osal­lis­tu­mis­ta" - E­lä­ke­lii­ton Posion yh­dis­tyk­ses­sä ei jäädä pai­kal­leen

10.11.2017 05:00
Kuusamon ikäihmisten asioissa vastaa nyt yksi puhelin

Kuu­sa­mon ikäih­mis­ten asiois­sa vastaa nyt yksi puhelin

09.11.2017 05:00

Tai­val­kos­kel­la­kin odo­te­taan sotea – myös ikäih­mis­ten pal­ve­lui­den kieli muuttuu

08.11.2017 05:00
Unto Petrelius innostaa omalla esimerkillään hyvien harrastuksien pariin - ”Sopiiko toimittajalle, että lauletaan yhessä karaokea”?

Unto Pet­re­lius in­nos­taa omalla esi­mer­kil­lään hyvien har­ras­tuk­sien pariin - ”So­pii­ko toi­mit­ta­jal­le, että lau­le­taan yhessä ka­rao­kea”?

01.11.2017 05:00
Vanhukset opettelevat videopuheluiden soittamista: ”Ei ole tapletin käyttö vaikeaa – pistää suuhun ja vettä päälle!”

Van­huk­set opet­te­le­vat vi­deo­pu­he­lui­den soit­ta­mis­ta: ”Ei ole tap­le­tin käyttö vaikeaa – pistää suuhun ja vettä pääl­le!”

06.10.2017 14:00