Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Joko luit: Pal­lo-Kar­hu­jen edustus aloit­taa jo pian val­mis­tau­tu­mi­sen ensi kauteen – Kai Puonti jatkaa pää­val­men­ta­ja­na

Toimittajalta: Onko di­gi­ta­li­saa­tio hyvä vai huono asia?

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Vanhustenviikko
Koillismaan Seudun Muisti palkittiin vanhusmyönteisenä – yhdistys järjestää aktiivisesti toimintaa, eikä ole unohtanut sivukyliä

Koil­lis­maan Seudun Muisti pal­kit­tiin van­hus­myön­tei­se­nä – yh­dis­tys jär­jes­tää ak­tii­vi­ses­ti toi­min­taa, eikä ole unoh­ta­nut si­vu­ky­liä

12.10.2022 09:29 1
Tilaajille
Nastat ulkokenkiin ikäihmisille maksutta – nastakampanja käynnistyy Vanhustenviikolla

Nastat ul­ko­ken­kiin ikä­ih­mi­sil­le mak­sut­ta – nas­ta­kam­pan­ja käyn­nis­tyy Van­hus­ten­vii­kol­la

04.10.2021 04:01
Tilaajille
Lähihoitajat tarjosivat virkistystä ja makkaraa vanhuksille – opiskelijoita kysytään innokkasti töihin

Lä­hi­hoi­ta­jat tar­jo­si­vat vir­kis­tys­tä ja mak­ka­raa van­huk­sil­le – opis­ke­li­joi­ta ky­sy­tään in­nok­kas­ti töihin

09.10.2020 11:00
Tilaajille
Työtä, jota tehdään suurella sydämellä

Työtä, jota tehdään suu­rel­la sy­dä­mel­lä

04.10.2020 04:00
Tilaajille
Etäkuntoutus tukee kotona asumista: "Huolellisesti suunniteltu etäkuntoutus on etäisyyksistä huolimatta turvallinen ja eettisesti kestävä vaihtoehto kuntoutuksen palvelutarjonnassa"

Etä­kun­tou­tus tukee kotona asu­mis­ta: "Huo­lel­li­ses­ti suun­ni­tel­tu etä­kun­tou­tus on etäi­syyk­sis­tä huo­li­mat­ta tur­val­li­nen ja eet­ti­ses­ti kestävä vaih­to­eh­to kun­tou­tuk­sen pal­ve­lu­tar­jon­nas­sa"

03.10.2020 04:00
Tilaajille