Joko luit: Näin it­se­näi­syys­päi­vää juh­li­taan Koil­lis­maal­la

Viikon kysymys: Seu­ra­sit­ko Rukan maail­man­cu­pien kil­pai­lu­ja?

Kuvaajalta: Ruka Nor­di­cis­sa iski tunne, että olen vapaan tyylin kil­pai­lus­sa pe­rin­tei­sen suk­sel­la

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Vanhuus
Kuusamossa nähdään sunnuntaina muistisairaudesta kertova erikoinen ooppera, jonka tekstin Tommi Kinnunen kirjoitti tositarinan pohjalta – alkavalla vanhusten viikolla teemana on luontoon meneminen

Kuu­sa­mos­sa nähdään sun­nun­tai­na muis­ti­sai­rau­des­ta kertova eri­koi­nen oop­pe­ra, jonka tekstin Tommi Kin­nu­nen kir­joit­ti to­si­ta­ri­nan poh­jal­ta – al­ka­val­la van­hus­ten vii­kol­la teemana on luon­toon me­ne­mi­nen

29.09.2022 17:00
Tilaajille
Taivalkoskelainen Erkki Moilanen, 96, latoi tuossa halot kuivumaan – "Kun kylälle menee ja saa jutella ihmisten kans, se paljon piristää ja virkistää"

Tai­val­kos­ke­lai­nen Erkki Moi­la­nen, 96, latoi tuossa halot kui­vu­maan – "Kun kylälle menee ja saa jutella ih­mis­ten kans, se paljon pi­ris­tää ja vir­kis­tää"

11.10.2021 19:00 3
Tilaajille
Lukijalta: Vanhusten viikko huipentui Ikämessuihin Kuusamon ammattiopistolla
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Van­hus­ten viikko hui­pen­tui Ikä­mes­sui­hin Kuu­sa­mon am­mat­ti­opis­tol­la

11.10.2021 19:00
Tilaajille
"Tulin kotiin ja aloin oksia sahaamaan, pelastamaan kukkasia puun alta" – taivalkoskelainen Marjatta Hannula on 92-vuotias kappale vanhan kansan teräsrunkoa

"Tulin kotiin ja aloin oksia sa­haa­maan, pe­las­ta­maan kuk­ka­sia puun alta" – tai­val­kos­ke­lai­nen Mar­jat­ta Hannula on 92-vuo­tias kappale vanhan kansan te­räs­run­koa

17.08.2021 19:00
Tilaajille
Kun läheiset ympärillä ikääntyvät vääjäämättä, huomaan toivovani, että he lähtevät saappaat jalassa tai unissaan – perusasioiden tulisi olla hoidon ehdoton pohja
Kolumni

Kun lä­hei­set ym­pä­ril­lä ikään­ty­vät vää­jää­mät­tä, huomaan toi­vo­va­ni, että he läh­te­vät saap­paat jalassa tai unis­saan – pe­rus­asioi­den tulisi olla hoidon ehdoton pohja

10.03.2021 04:00 1
Tilaajille
Näin Kuusamossa lisättiin kotihoidossa hoitajien määrää ja pienennettiin kustannuksia  29 prosenttia – seuraavaksi lisätään etäpalveluita

Näin Kuu­sa­mos­sa li­sät­tiin ko­ti­hoi­dos­sa hoi­ta­jien määrää ja pie­nen­net­tiin kus­tan­nuk­sia 29 pro­sent­tia – seu­raa­vak­si li­sä­tään etä­pal­ve­lui­ta

13.10.2020 04:00 1
Tilaajille
Vain hoitajat ja kiinteistöt puuttuvat - Ikäihmiset haluttaisiin perhehoitoon Koillismaallakin, mutta sitovuus pelottaa hoitajia: "Perhehoitoa voi tehdä monella tapaa"

Vain hoi­ta­jat ja kiin­teis­töt puut­tu­vat - Ikä­ih­mi­set ha­lut­tai­siin per­he­hoi­toon Koil­lis­maal­la­kin, mutta si­to­vuus pe­lot­taa hoi­ta­jia: "Per­he­hoi­toa voi tehdä monella tapaa"

12.03.2020 05:00
Tilaajille

Kimmo Tau­riai­nen on van­hus­myön­tei­sin

09.10.2018 05:00
Lukijalta

Lu­ki­jal­ta: Vaarin kas­vois­sa on monta ryppyä

06.12.2017 13:00
Lukijalta

Lu­ki­jal­ta: Jäin les­kek­si ja nyt tar­vit­sen apua – tältä toisten avun varassa ole­mi­nen tuntuu

21.07.2017 18:28

Pro­fes­so­ri: Olen nähnyt niin paljon huonoa hoitoa, että latasin hoi­to­tah­too­ni kaiken sen, mitä hyvä van­hus­ten­hoi­to on

02.03.2017 05:00

Kirjaa tahtosi sen va­ral­ta, ettei sinun nä­ke­mys­tä­si voida kuulla rat­kai­su­ja teh­des­sä

02.03.2017 05:00
”Minua ei saa sitoa, haluan makeaa ruuan päälle ja juomaksi tummaa olutta” – vanhuksen pitää saada itse päättää asioistaan loppuun asti

”Minua ei saa sitoa, haluan makeaa ruuan päälle ja juo­mak­si tummaa olutta” – van­huk­sen pitää saada itse päättää asiois­taan loppuun asti

02.03.2017 05:00