Mainos: Vielä ehdit hyö­dyn­tää ke­sä­tar­jouk­sem­me, tilaa Koil­lis­sa­no­mat tästä!

Tilaajille

Näin Kuu­sa­mos­sa li­sät­tiin ko­ti­hoi­dos­sa hoi­ta­jien määrää ja pie­nen­net­tiin kus­tan­nuk­sia 29 pro­sent­tia – seu­raa­vak­si li­sä­tään etä­pal­ve­lui­ta

Asiakkailla käyvien kotihoidon eri hoitajien määrä sekä päivystys- ja terveyspalveluiden käyttö väheni, kun Kuusamon kotihoidossa siirryttiin hoitorinkimalliin.

Kuusamossa on seurattu vuodesta 2018 Nordic Healthcare Groupin (NHG) erilaisia toimintaa kuvaavia mittareita ja saatu kotihoidon vertaiskehittämisen kautta vertailutietoa muihin kuntiin ja kuntayhtymiin nähden. Vuonna 2019 vertailusta nousi selkeäksi kehityskohteeksi kotihoidon hoitajakontaktien suuri määrä asiakasta kohden sekä asiakkaiden muun terveyspalvelukäytön määrä.

– Lähdimme viime vuoden lopulla liikkeelle siitä, että tärkein laatutavoitteemme vuonna 2020 on vähentää hoitajakontaktien määrää. Tavoittelemme korkeintaan kymmentä hoitajaa asiakasta kohden – vuoden 2019 lopussa luku oli vielä 22 hoitajaa ja tällä hetkellä olemme päässeet jo 16 eri hoitajaan asiakasta kohden kuukaudessa, kertoo Kuusamon kaupungin kotihoidon esimies Anu-Birgitta Lämsä.