Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Kotihoito
Ikäihmisten kotihoidon tarve kasvaa – Nyt valmistellaan yhtenäisiä kriteerejä kotiin annettaville palveluille

Ikä­ih­mis­ten ko­ti­hoi­don tarve kasvaa – Nyt val­mis­tel­laan yh­te­näi­siä kri­tee­re­jä kotiin an­net­ta­vil­le pal­ve­luil­le

07.09.2022 11:00 2
Tilaajille
Tällainen on iltavuoro kotihoidossa – Paula Vanhala piti iltavuoron ajan päiväkirjaa työtehtävistään: ”Välillä pitää kantaa vastuu melko isoistakin asioista”

Täl­lai­nen on il­ta­vuo­ro ko­ti­hoi­dos­sa – Paula Vanhala piti il­ta­vuo­ron ajan päi­vä­kir­jaa työ­teh­tä­vis­tään: ”Vä­lil­lä pitää kantaa vastuu melko isois­ta­kin asiois­ta”

02.10.2021 12:00 2
Tilaajille

Tai­val­kos­ken ko­ti­hoi­dos­sa ko­keil­laan lii­ke­tun­nis­ti­mia – lait­teet hä­lyt­tä­vät, kun asiak­kaan käyt­täy­ty­mi­nen muuttuu

02.07.2021 04:00 1
Tilaajille
Taivalkoskella otetaan digiloikka kotihoidossa – hanke tuo digilaitteet ikäihmisten arkeen

Tai­val­kos­kel­la otetaan di­gi­loik­ka ko­ti­hoi­dos­sa – hanke tuo di­gi­lait­teet ikä­ih­mis­ten arkeen

25.05.2021 19:06
Tilaajille
Haluamme vanhukset koteihinsa, vaikka se ei ole aina inhimillisin tai edullisin tapa – mistä miljardi tai kaksi vanhuksillemme?
Kolumni

Ha­luam­me van­huk­set ko­tei­hin­sa, vaikka se ei ole aina in­hi­mil­li­sin tai edul­li­sin tapa – mistä mil­jar­di tai kaksi van­huk­sil­lem­me?

04.03.2021 04:00 3
Tilaajille

Stei­ner­kou­lus­sa ja ikä­ih­mis­ten ko­ti­hoi­dos­sa todettu ko­ro­na­tar­tun­nat Ro­va­nie­mel­lä – Yh­teen­sä 18 hen­ki­löä ka­ran­tee­niin

02.12.2020 15:29
Tilaajille
Näin Kuusamossa lisättiin kotihoidossa hoitajien määrää ja pienennettiin kustannuksia  29 prosenttia – seuraavaksi lisätään etäpalveluita

Näin Kuu­sa­mos­sa li­sät­tiin ko­ti­hoi­dos­sa hoi­ta­jien määrää ja pie­nen­net­tiin kus­tan­nuk­sia 29 pro­sent­tia – seu­raa­vak­si li­sä­tään etä­pal­ve­lui­ta

13.10.2020 04:00 1
Tilaajille
Työtä, jota tehdään suurella sydämellä

Työtä, jota tehdään suu­rel­la sy­dä­mel­lä

04.10.2020 04:00
Tilaajille
Yli neljäkymmentä vuotta hoitoalalla – Posiolainen Aino Pyrrö tietää, että muistisairaiden seurassa pitää olla kuulevat korvat ja näkevät silmät

Yli nel­jä­kym­men­tä vuotta hoi­to­alal­la – Po­sio­lai­nen Aino Pyrrö tietää, että muis­ti­sai­rai­den seu­ras­sa pitää olla kuu­le­vat korvat ja näkevät silmät

14.07.2020 08:00
Tilaajille
Tiedote koronavirustilanteesta Posion kotipalvelun asiakkaille

Tiedote ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­tees­ta Posion ko­ti­pal­ve­lun asiak­kail­le

02.04.2020 18:00
Kyllä kannatti kuntouttaa – Vanhusten kotihoidon tarve pieneni lisäämällä henkilökuntaa ja arviointia

Kyllä kan­nat­ti kun­tout­taa – Van­hus­ten ko­ti­hoi­don tarve pieneni li­sää­mäl­lä hen­ki­lö­kun­taa ja ar­vioin­tia

20.02.2018 09:00